Pod Ještědem není místo pro fašismus!

V sobotu 3. dubna 2010 se na libereckém náměstí Dr. E. Beneše má uskutečnit předvolební mítink Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Ta je přímou a plánovanou pokračovatelkou Dělnické strany (DS), kterou v únoru rozpustil Nejvyšší správní soud, který ji shledal rasistickou, xenofobní, programově i stylizačně navazující na nacistický režim v hitlerovské Třetí říši.

My, liberečtí antifašisté, jsme přesvědčeni, že v boji se vzmáhajícím se fašismem nestačí spoléhat na stát, který navíc v minulosti opakovaně selhal a podle našeho přesvědčení selhává (např. impotentní a kontraproduktivní politikou, jejímž představitelem se stal nedávno odvolaný ex-ministr Kocáb) i nyní. Tato státní politika může mít za následek to, že se v očích části veřejnosti, která je frustrovaná vývojem kapitalistického systému, mohou fašisté z DS(SS) dostat do role jakýchsi „disidentů“.

Navíc některé „velké“ politické strany, v ČR zejména ODS (starostka Chomutova, lžimagistra Řápková, senátoři Janáčková, Oberfalzer, poslanci Langer, Raninec…), začínají otevřeně hrát na populistickou, rasistickou notu. Maskují tak vlastní krádeže, tunely, podvody a ostře třídní politiku, která směřuje k ožebračení co nejširších vrstev obyvatelstva ve prospěch hrstky nejbohatších byznysmenů. Tato třídní politika pravicových stran má za následek také zbídačení obyvatelstva, vytváření sociálních problémů a „ghettizaci“ konkrétních skupin obyvatel. Stává se tak živnou půdou pro primitivní a násilná „řešení“, která nabízejí (neo)nacisté.

Odmítáme násilí i samou „kritiku“ ze strany fašistů zaměřenou proti jednotlivým skupinám obyvatel, jejichž jediným proviněním je odlišná barva kůže, sexuální orientace nebo národnostní příslušnost. Kam vede rozdmýchávání rasové nenávisti, kdy se za krize kapitalismu hledá obětní beránek (např. mezi etnickými skupinami), poznala celá Evropa (a s ní i Liberec) za uplynulé 20. století až moc dobře.

Odmítáme zároveň i tendenční „antifašismus“ oficiálních politiků. Často jde o planá gesta, pouhou snahou si na neštěstí druhých (viz žhářský útok ve Vítkově) přihrát politické body. Za takový projev pokládáme i dnes v novinách zveřejněné prohlášení libereckých politiků. K fašistům se nesmíme otáčet zády – je třeba jim ukázat, že zde je naše město a hnědá špína tu nemá co pohledávat.

Proto jsme se rozhodli svolat NENÁSILNÝ protest proti fašistické DS(SS). Předáci neonacistů v médiích anoncují, že kdo s nimi nesouhlasí, má přijít jim to říci. My, antifašisté, rozděleni národností, ale jednotni v našem názoru, přijdeme!

Liberečáci proti fašismu

lbcprotifasismu@safe-mail.net

 Pozvánka na proti akci ZDE

Infoleták ZDE