Jen neúspěšní, hloupí a líní si stěžují na nedostatek pracovních míst

Výše uvedená věta patří mezi neoliberálními ideology oblíbené fráze, které mají zdůvodnit, proč jeden zvrací humry a koupe se v litrech alkoholu, zatímco druhý rozpéká včerejší housku a vstává pln strachu, že zítra nebude moci zaplatit nájem a uživit rodinu. Jak se v neoliberální ekonomice  hodnotí naše (ne)úspěšnost a jaký význam má slovní spojení právo na práci?

Úspěšnost je měřena objemem dílu urvaného ze společného krajíce, jedno jak jsme onen díl získali. Právo na práci je chápáno jako právo hledat si práci, ne právo dostat práci odpovídající kvalifikaci absolventa té které školy, takže když takový mladý perspektivní za zelena utržený expert vyletí z teplého školního hnízda a hledá slušné zaměstnání, najde akorát čerta starého. A možná ani to ne.  Jsou absolventi škol opravdu hloupí, líní a neúspěšní, jak oficiální propaganda tvrdí? A jestliže tomu tak není, ti lidé pilně studovali anebo se připravovali na budoucí povolání, proč potom mnoho mladých absolventů jde na podřadná místa a nesedí na postech, jaké odpovídají jejich vzdělání, schopnostem a kvalifikaci? Podívejme se, jak se věci mají s pracovními místy pro absolventy.

V tisku i na webových serverech zdomácněly inzeráty typu Hledá se technik BOZP věk 25 let, 5 let praxe v oboru. Bylo by to opravdu pro zasmání, kdyby  podobné inzeráty patřily mezi vtipy v Humoristických listech, nikoliv mezi seriózní nabídky práce. Tím padá první mýtus, že práci neseženou jenom líní a hloupí. Kde má také takový absolvent vzít praxi v oboru, když ta školní je příliš krátká a jaksi se stejně jako brigádnicky odvedená činnost do pracovní praxe vůbec nezapočítává. Další velmi rozšířený mýtus se jmenuje měl (a) ses lépe učit. Otázka ale je, kdo by pekl rohlíky nebo šil trenýrky. Veleknězi trhu rozdávající podobné hraběcí rady by si asi výše uvedené produkty denní spotřeby sami těžko vyrobili. Často vyskytující se varianta mýtu měl(a) ses lépe učit je vybral(a) sis špatný obor, ale pánové, podívejte se kolem sebe. Bez práce nejsou jenom absolventi humanitních oborů, ale také právníci a technici.  Mladá právnička Carmen, jenž loni získala doktorát, je už rok a půl bez práce. Aby neseděla doma, živí se jako překladatelka. Podobnou zkušenost má řada absolventů nejen z České republiky, ale i odjinud.

Co se týká potenciálních zaměstnavatelů je škála výmluv proč nemohou absolventa či absolventku přijmout do zaměstnání velmi pestrá. Vybrala jsem devět patrně nejrozšířenějších:

1. My se vám ozveme: Je to něco jako no comment, může to být tak nebo také naopak. Většinou se po třech měsících dozvíte, že si váží vaší kvalifikace i profesních zkušeností, ale dali přednost uchazeči, který lépe splňoval jejich požadavky, aneb to místečko měli už předem pro někoho připravené.

2. Nemáte praxi: Podrobně jsme rozebrali v předchozích odstavcích.

3.Vy byste odešel(a) za lepším: Tak tuhle větu jsem slyšela na pohovoru velmi často. Jsi sice šikovný (šikovná), ale šéf by měl komplexy, kdyby byl někdo chytřejší nebo: Pochybujeme o tvé loajalitě, tak tě raději vůbec nepřijmeme. Opravdu pěkné zdůvodnění, proč absolventa nepřijmout. Jednodušší je vystavovat a utrhovat než vytvářet pro absolventy podmínky srovnatelné s podmínkami pro jejich kolegy ze západní Evropy.

4.Jste šikovný(á), ale už někoho máme: Obvykle následuje věta necháme si na vás kontakt, až pro vás budeme něco mít (za rok, až budete v důchodu), ozveme se.

5.Máte praxi v jiném oboru: A kde jsem ji měl(a) vzít ve svém oboru, když mě nikdo nechce zaměstnat?

6.Nemáte požadovanou kvalifikaci: A kolik poslanců a senátorů o ministrech nemluvě má kvalifikaci na výkon své funkce?

7.Ještě studujete: Vzdělaný člověk, který si rozšiřuje kvalifikaci, aby mohl dobře vykonávat svou práci = neštěstí firmy?

8.Vy byste měla děti: Tuto větu slýchají nejčastěji absolventky. Co mají děti společného s kvalifikací  a kvalitou odváděné práce pan šéf zpravidla nevysvětluje. Machismus a sexismus jen kvete i v 21. století, ačkoliv měl být dávno vymýcen.

9.Myslíte, že jste schopen(na) dané místo zvládnout? Kdybych nebyl(a), chodil(a) bych sem žádat o práci a měl(a) na to papír?

To byly nejčastěji používané výmluvy potenciálních zaměstnavatelů. Obrázek o tom, jak „snadné“ je pro mladé a schopné lidi bez peněz a protekce najít si slušné zaměstnání nechám na mladých čtenářích.

Nezaměstnanost v číslech

Absolventi VŠ

Rok

Nezaměstnanost

2007

1,8

2008

1,7

2009

2,9

Absolventi SŠ

Rok

Nezaměstnanost

2007

3

2008

2,9

2009

5,2

Vyučení

Rok

Nezaměstnanost

2007

5,1

2008

4,3

2009

8,0

Absolventi ZŠ

Rok

Nezaměstnanost

2007

19,6

2008

19,2

2009

25,5

Zdroj: ČSÚ

Poznámka: Jedná se o údaje za  4. čtvrtletí let 2007 a 2008 a za třetí čtvrtletí loňského roku. Údaje za čtvrté čtvrtletí loňského roku nejsou ještě k dispozici.