Klaus a Philip Morris

Ač je prý prezident „kupónovka“ Klaus nekuřák, dal si tu práci a přijel na slavnostní akt do kutnohorské továrny Philip Morris, k příležitosti otevření nové výrobní linky, díky níž se kapacita závodu zvýší až na 40 miliard cigaret ročně.

PhilipMorris a ČR

Klaus při otevření prohlásil, že přijel podpořit fungující firmu, která je podle něj ukázkou podařené privatizace. „Od té doby funguje zcela mimořádným způsobem, takže to je úspěch našeho průmyslu.“

V r.1992 oznámila tehdejší federální vláda ČR, jejíž předsedou byl Klaus, že hodlá zprivatizovat tabákový průmysl. Vzniká akciová společnost Tabák, Kutná Hora, s majoritním vlastníkem Philip Morris Interational, Inc.. Hlavním důvodem vítězství bylo, že chtěl koupit českou a.s. Tabák jako celek. Zajímavé je, že až v r. 1994 nabyl platnosti zákon, který rušil monopol na výrobu cigaret v ČR. V návrhu vládního zákona z r. 1993 (který nabyl platnost r. 1994) se píše, že zákon mimo jiné o výrobě tabákových výrobků pozbývá platnost, jelikož:,,Státní monopolní výrobce tabákových výrobků na území ČR byl vystřídán monopolem zahraniční soukromé firmy. Uvedený fakt je kritizován jak u nás, tak v zahraničí. Proto je nezbytné v oblasti tabáku urychleně dát do souladu ekonomický vývoj s legislativou. Zákon o tabákovém monopolu je potřeba zrušit a nahradit ho novým právním předpisem, který umožní vznik konkurenčního prostředí. Z dostupných informací z některých západoevropských zemí je patrno, že privatizované konkurenční prostředí přináší výrazně větší daňový příjem z tabákových výrobků.“ Tedy cca 2 roky měla v ČR soukromá nadnárodní korporace monopol! Kdo všechno a kolik na úplatcích za to tehdy dostal se můžeme jen domnívat. Jistě to nebylo málo.

Philip Morris Inc.

Dle Klause je fungování P. Morris u nás ,,ukázkou podařené privatizace“ a úspěch našeho průmyslu“. Může za to ale opravdu „podařená“ privatizace a jde o „náš“ průmysl? Seznamte se s korporací Philip Morris Inc.: firma Altria Group Inc. je 100% vlastníkem společnosti Philip Morris International Inc., která má zprostředkovaně majoritní podíl ve společnosti Philip Morris ČR a.s.. Altria group je firma, která vlastní několik společností a má také 28,7% podíl v pivovarnické firmě SABMiller plc., která působí na 6ti kontinentech a u nás vlastní Prazdroj a vyrábí piva Pilsen Urquell, Gambrinus, Velkopopovický kozel a Radegast. Čistý zisk Altria group v r. 2009 byl 3, 21 miliard dolarů. Její celková aktiva tvoří 36,7 miliard dolarů.

Klaus a privatizace

Klaus svými slovy, přičítající úspěch Philip Morris úspěšné privatizaci, vlastně pochválil sám sebe. (Že by tu něco smrdělo?) Václav Klaus byl r. 1989 ministrem financí a od r. 1992 do r. 1998 předsedou vlády. Od ledna do února 1993 byl prozatimním prezidentem ČR. Klaus je jedním z hlavních autorů privatizace u nás. Velikým nedostatkem privatizace bylo nedostatečné legislativní ošetření a docházelo k podvodům a tunelování. Teprve r. 1998 vznikla Komise pro cenné papíry, jejímž úkolem byl státní dozor nad kapitálovým trhem. Komise vyčíslila škody vzniklé právním vakuem. Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek za cca 50 miliard Kč, a stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel.

Proč právě tabákový průmysl?

Navštívil pan Klaus slavnostně i jiné podniky, které byli privatizovány? Přišel svou přítomností potěšit zaměstnance podniků, které krachovali kvůli špatně provedené privatizaci a špatným zákonům? Přišel se svými moudry a blahopřáními do textilek, skláren, potravinářských podniků, zemědělských podniků a dalších? Postavil se tváří v tvář lidem, kteří se v dobré víře stali drobnými akcionáři, kterým poté přišel vyděračský dopis, že společnost, jejíž akcie akcionář vlastní, přebírá jiná společnost a bude měnit název této a.s., v důsledku čehož akcionář buďto akcie prodá (i pod cenou), nebo neprodá a akcie se stanou po převzetí touto společností bezcenné? I k jiným případům, které jsou následky privatizace, by se měl pan Klaus přihlásit a pogratulovat s následným odkazem na své dílo a pochválením jeho a tím i sebe. Ale ono není chválit co. Neměl by pan Klaus spíše mlčet a studem se červenat v koutě, a nezmiňovat kupónovou privatizaci, když už se nehodlá za ni a za její následky, které se dotkli nás všech, omluvit? Neměl by také navštěvovat úřady práce a gratulovat jejím pracovníkům, že počty jejich ,,zákazníků“ stoupají? Vždyť tato zásluha je opravdu i jeho.

EU je zlá a směšná

Klaus řekl: ,,Přeji firmě, aby se jí dařilo, aby ji nezahubily stále a stále narůstající regulace, které padají ne z nebe, ale z Bruselu. A myslím, že by bylo dobře, kdyby se jí podařilo přežít i do budoucna“. ,,Boj s kouřením je veden směšným způsobem, zákazy se nedá nic nikdy vyřešit“. (…) ,,To je hloupé, to je nerozumné a to by politici neměli dělat,“ prohlásil. Jinými slovy: Co na tom, zahyne-li spousta lidí, důležité je, aby prosperovala firma. Je podle Klause směšné a hloupé toto?

„Tabák každoročně zabíjí 650 000 Evropanů a snížením spotřeby tabáku by mohlo být zachráněno mnoho životů. Jsem znepokojen zejména podílem kuřáků mezi mladými lidmi. Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak budoucí generace prokouří své zdraví!“ uvedl komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli. „Jsem odhodlán učinit vše, co je v mé moci, ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropě pomocí nadcházející revize stávajících právních předpisů o tabákových výrobcích a zvážím opatření, (…) na podporu zdraví Evropanů,“ dodal.

Základní údaje směrnice o tabákových výrobcích EU

Směrnice 2001/37/ES stanovuje maximální limity např. nikotinu a dehtu v cigaretách, ukládá výrobcům povinnost používat textová zdravotní varování na balíčcích cigaret, uvádět složky tabáku a zakazuje používat výrazy jako („light“). Komise přezkoumává směrnici s cílem zvýšit úroveň ochrany zdraví. Například tím, že spotřebitelům poskytne více informací a že sníží atraktivitu zejména pro mladé lidi. Směrnice o tabákové reklamě 2003/33/ES zakazuje reklamu v tisku, rozhlase, na internetu. Zakazuje sponzorování mezinárodních událostí tabákovými společnostmi. Vztahuje se však jen na reklamu a sponzorování na mezinárodní úrovni. ČR dostala r. 2006 upozornění z EU, že směrnici nedodržuje. Doporučení Rady o preventivních opatřeních proti kouření (2003) vyzývá členské státy ke kontrole propagace a prodeje tabákových výrobků mladistvým, stejně jako ke zlepšení informovanosti a zdravotní výchovy.

Co na to občané EU?

Průzkum Eurobarometr ukázal, že evropští občané upřednostňují přísnější opatření boje proti kouření. Pro podporu zdravotních varování na baleních tabákových výrobků ve formě obrázků je 75 %, ačkoliv se v současnosti používají jen ve čtyřech členských státech. Občané podporují i zákaz příchutí, činících tabákové výrobky chutnějšími (61 %), a zákaz reklamy v místech prodeje (63 %).

Philip Morris a Norsko

Doktorka Eva Králíková z Centra léčby závislosti na tabáku v návaznosti na Klausův ,,výstup“ řekla:,, V západní Evropě by něco takového bylo absolutně nemyslitelné“. V Norsku žaluje Philip Morris tamní stát za to, že zakázal ukazovat cigaretové krabičky v obchodech. ,,Když se norského premiéra ptali, co na žalobu (…)říká, odpověděl, že se jí nebojí a že se s výrobci cigaret vůbec nebaví,“ dodala Králíková.

Zásluha“ Philip Morris

Doktorka Králíková připomněla, že cigarety Philip Morris se podílejí na každoročním úmrtí asi 9 tisíc Čechů. V důsledku kouření u nás totiž zemře každý rok na 18 tisíc osob, přičemž americký koncern má na českém trhu zhruba poloviční podíl. ,,Možná by z prezidentské kanceláře mohli poslat gratulaci těm devíti tisícům pozůstalým, aby netruchlili, neboť jejich příbuzní zemřeli pro úspěšnou firmu, která u nás zaměstnává dvanáct set lidí,“ dodala Králíková. (www.aktualne.cz)

Klaus, ochránce trhu

Druhý den, potom, co byl Klaus přestřihávat slavnostně pásku ve Philip Morris, poslal premiéru P. Nečasovi dopis, kvůli nově připravované směrnici Bruselu o tabákových výrobcích 2001/37/ES, která má být rozšířena a má zavést povinně jednotné černobílé balení všech cigaret, zakázat vystavování cigaret v místě prodeje a zakázat používání přísad do cigaret při výrobě. Klaus píše:,,Vážený pane předsedo vlády, … Není pochyb o tom, že jde o další významný pokus výrazně zasáhnout do občanských svobod, do svobody podnikání a ještě více než dosud pokřivit a narušit volný trh (…)v celé Evropské unii. (…) V EU existuje silný politický proud, který chce volný trh, jeden z definičních znaků svobodné demokratické společnosti, pomocí postupných kroků zcela eliminovat a podřídit ho centrálnímu řízení. (…) Vážený pane předsedo vlády, jsem přesvědčen, že Vaše vláda se bude tímto záměrem Evropské komise vážně zabývat, že připraví svou pozici pro toto jednání a že mě s ní seznámí,“ uzavřel svůj dopis prezident republiky.

Kubera se zlobí

Senátora Kuberu rozhněval návrh směrnice, a navrhovaná podoba krabiček:,,To už je opravdu vrchol toho, kam ta Evropa spěje. (…)EU má plnou hubu autorských práv, jenomže autoři grafických podob krabiček tím budou postiženi. Ty přiblblé nápisy o škodlivosti kouření by podle mě měly být umístěny vevnitř, aby nehyzdily krabičku.“ (parlamentnilisty.cz)

Souvislosti

Český president svými útoky na regulace tabákového průmyslu jasně ukazuje dnešní vizi kapitálu – dovést politiku osvobozování trhu do té nejextrémnější podoby. Svobodě trhu mají být kromě zaměstnaneckých práv a zákonů na ochranu přírody obětována také všechna opatření, chránící naše zdraví.

Dana Hladíková