Změna klimatu: Zastarávání zabudované do kapitalismu

Ekonomickým hnacím motorem kapitalismu je potřeba akumulovat bohatství – vytvářet profit.

Tento motor vydělávat peníze znamená, že ti, jež jsou u moci, budou odporovat čemukoliv,  co zvyšuje náklady, jako umenšení znečištění. Investice do redukce energie nebo vylepšení technologie mohou mít dlouhodobou logiku, ale v krátkodobém horizontu riskují schopnost společností soutěžit o zisk.

Ale je tu širší problém. Pro kapitalismus je přírodní svět něco, co má být vykořisťováno. Buď je zdrojem surovin pro zisk nebo smetištěm pro odpad výrobního procesu. Pro mainstreamové ekonomy je přírodní svět mimo jejich kalkulace. Výrobní proces proces je založen na soutěži a směřován výhradně k vydělávání peněz. Není, jinými slovy, založen na racionálních rozhodnutích nebo zaměřen k uspokojování potřeb obyčejných lidí.

Kapitalismus je také inherentně marnotratný – miliardy liber jsou investovány do průmyslu, který není pro společnost užitečný. Pomyslete jen na bohatství promrhané na výrobu zbraní nebo na reklamní průmysl. V pokusech vydělat více peněz kapitalisté zabudovávají do výrobního procesu zastarávání.  Zboží, které kupujeme, má krátkou životnost, spíše než aby bylo navrhováno, aby vydrželo jak dlouho je možné. Jsme pobízeni, abychom rychle nahrazovali všechno, od oblečení po auta.

Konečně, dlouhodobá budoucnost společnosti je v ohrožení, protože zájmy nejsilnějších korporací – průmyslu fosilních paliv – budou odporovat jakékoliv výzvě jejich bohatství a moci. Potřebujeme se rychle odprostit od uhlíkové ekonomiky, ale jsou zde trilióny dolarů historických investic, kterých s kapitalisté nechtějí vzdát.

Kapitalismus byl od počátku ohrožován opakovanými ekonomickými krizemi. Také produkoval opakované environmentální a ekologické katastrofy.

Zvládnout změnu klimatu je bojem o budoucnost planety a přežití lidské rasy. Protože vyzvedává otázku v jaké společnosti žijeme.

Pokud chceme vytvořit udržitelný svět, musíme se zbavit systému který pouze vykořisťuje planetu. To znamená potřebu vytvořit společnost, která se vztahuje k přírodnímu světu odlišným způsobem. Udržitelná společnost může být jedině založená na racionální, plánované produkci v jejím srdci.

Tím neříkáme, že bychom měli napodobit byrokratické plánování shora dolů, které bylo charakteristické pro Sovětský svaz a státy Východního bloku. Ovšem že budeme potřebovat určitou centralizaci a koordinaci. Ale mělo by to být na základě maximální účasti obyčejných lidí ve výrobním procesu. Vytvoření plánované ekonomiky tak demokratické jak je možno je jediným způsobem, jak zajistit že v srdci lepšího světa budou zájmy lidí a planety.

Takový svět musíme vybojovat. Tváří v tvář ekonomické recesi, sjednocení kampaní proti environmentální destrukci s těmi, kdo bojují za zachování pracovních míst může být začátkem vytvoření hnutí za změnu světa.