Akce – záchrana Šumavy v oblasti Ptačího potoka

Server www.sumavapro.cz informuje na svých stránkách o dalším chystaném ilegálním kácení v dosud bezzásahové části Šumavy. Hnutí Duha se zde pokouší kácení stromů zabránit a hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci.
Dne 13. července 2011 zjistila dobrovolná hlídka na Šumavě kácení stromů v dosud bezzásahové části II. zóny, kde je dosud platný diferencovaný management C u Ptačího potoka. K pokácení jsou údajně vyznačeny tisíce stromů.  Jedná se  o oblast převážně podmáčených smrčin, kde probíhá přirozená obnova smrku na tlejících kládách. Asanaci proti kůrovci zde dosud prováděl datlík tříprstý a další přirození nepřátelé kůrovců. Nyní se do věci vkládá na pokyn ředitele NP a CHKO Šumava, pana Jana Stráského, člověk. Zásah masivního kácení mohou významně narušit funkce a strukturu lesního porostu, což je v zásadním rozporu se zákonem 114/92. Může dojít k vytvoření holiny, narušení lesního klimatu, poškození přirozené obnovy smrku, k vytvoření porostních stěn, které prokazatelně podporují další šíření kůrovců. Bude zde postupováno tak, jako by se jednalo o hospodářský les a ne o les, který je ve zvláště chráněném území NP Šumava, o les, který chráněný zákonem 114 o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon114/92 je jako tzv. lex specialis nadřazený nad ustanovením lesního zákona č. 289/1995 Sb., a to i v paragrafu 32, o ochraně lesa.

Hlídky v území budou i v dalších dnech, očekáváme upřesnění informací…(www.sumavapro.cz)

 

Hnutí Duha rozeslala email, v němž píše, že se lidé mohou zapojit do zablokování kácení. Dnes je cca 15 aktivistů na místě. O situaci píše např. server ekolist.cz:

 

Vedení národního parku považuje blokádu za akt odporující zákonu. Podle rozeslané tiskové zprávy hodlá lokalitu označit jako pracoviště nebezpečné pro přítomnost veřejnosti. To znamená, že by se na místě měli pohybovat pouze zaměstnanci najatých firem. „Pokud někdo bude ohrožovat vlastní bezpečnost v označeném prostoru, zavoláme policii, aby zjednala pořádek,“ říká ředitel Parku Jan Stráský. Podle něj jsou metody Hnutí Duha nepřípustné a park se jim musíme bránit. „Bude to zajímavé. Nevím, jak je možné označit jako pracoviště místo, kde se nesmí kácet,“ kontruje Jaromír Bláha s poukazem na fakt, že park nemá platnou výjimku, na základě které by mohl kácet.

Nakonec policii do horského lesa u Ptačího potoka přivolali aktivisté z Hnutí Duha. Důvodem je nelegální těžba, včetně řady pokácených stromů, které vůbec nebyly napadeny kůrovcem. Policie zdokumentovala pokácené stromy a odjela pokračovat v šetření.

 

Hlídky Hnutí Duha

 

Hnutí DUHA požádalo Českou inspekci životního prostředí, aby vyšetřila devastaci lesů, kterou způsobily těžařské firmy na Modravské hoře v Národním parku Šumava.

Hlídky ekologické organizace zde objevily i přes metr hluboké vyježděné koleje po těžké technice a rozježděnou lesní půdu, kterou kola přeměnila na neživé bahno. Již nyní dochází při deštích ke splachování (erozi) rozryté půdy, což je alarmující zvlášť v národním parku.

Na Modravskou horu navazují světoznámé Modravské slatě chráněné mezinárodní úmluvou – tzv. Ramsarskou konvencí. Na základě požadavku obce Modrava se však Modravská hora nestala součástí území ponechaného přírodě a nyní zde vznikají rozsáhlé holiny.

K poškozování lesů dochází s vědomím správy národního parku. Předchozí vedení parku totiž zavedlo důslednou kontrolu pomocí  systému LesIS, který lesníkům nařizuje  kontrolovat práci těžařských firem a pořizovat dokumentaci. Vedení parku přesto zatím devastační těžbu nezastavilo.

Půda horského lesa poškozená těžkou technikou nedokáže zadržet srážky. Ztrátou pórovité struktury také hyne většina půdních organismů, které jsou důležité pro zdravý růst nové generace lesa. Dochází také k masivním ztrátám živin.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Je to jednoznačné selhání kontroly správy parku, která měla těžbu na rozmoklém terénu okamžitě zastavit. Místo toho umožnila těžařským firmám chovat se doslova brutálním způsobem. Les se na Modravské hoře proměnil nejen v holiny, ale místy v obrovské rozježděné kolejiště a bahno. Těžaři se zde chovají jako utržení ze řetězu. Něco takového si nesmí dovolit ani v běžném hospodářském lese – v srdci národního parku je to něco naprosto nemyslitelného. Zničení a odplavení půdy se všemi živinami je pro les ještě horší, než když kvůli kůrovci uschnou stromy. Požádali jsme inspekci o vyšetřování a hlavně rychlý zásah, aby zabránila dalším podobným škodám.“ (www.hnutiduha.cz)