Happening: Nezaměstnaní na pranýři

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Tisková zpráva

Nezaměstnaní na pranýři

Happening ProAltu a Akčního spolku nezaměstnaných

V úterý 20. prosince 2011 se od 16 hodin před budovou České pošty v Jindřišské ulici č.14 v Praze uskuteční happening „Nezaměstnaní na pranýři“, který organizuje ProAlt-Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ a Akční spolek nezaměstnaných. Hlavním záměrem happeningu je upozornit na nesmyslnost a šikanóznost tzv. projektu DONEZ – Docházka nezaměstnaných Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V rámci projektu DONEZ je vybraným nezaměstnaným uložena povinnost dostavit se na určený Czech Point na České poště. Tam jim je sdělen další termín, kdy tam musí přijít znovu (v některých případech pracovníci pošty předají nezaměstnaným i seznam volných míst, který je stažen z internetu); takto tam chodí jednou až dvakrát týdně. Toto samoúčelné chození na poštu je odůvodňováno bojem proti nelegální práci nezaměstnaných, neboť nezaměstnaný prý neví, kdy bude znovu předvolán, a to mu údajně znesnadní práci načerno.

ProAlt považuje projekt DONEZ za nezákonné šikanování a svévolné ponižování těch, kteří ztratili práci. Advokát a mluvčí ProAltu Pavel Čižinský k tomu říká: „ Je v rozporu s principy demokratického právního státu, aby stát samoúčelně ztěžoval život určité skupině obyvatel s odůvodněním, že jí tím ztěžuje i porušování zákonů, když přitom není nijak prokázáno, že toto porušení alespoň hrozí. Se stejnou logikou by stát mohl nezaměstnaným též zakázat jezdit městskou hromadnou dopravou, neboť i tím jim samozřejmě ztíží práci načerno. Rozhodnutí, kteří nezaměstnaní jsou do projektu DONEZ vybráni, jsou naprosto nezdůvodněná. Doprava na pobočku České pošty může být, zejména v mimopražských lokalitách, poměrně nákladná a stát ji nezaměstnaným nehradí. A navíc, pro většinu těch, co pracují načerno, není problémem se z této práce na nezbytnou dobu uvolnit.“

To, že systém usiluje spíše než o podporu nezaměstnaných o to, aby z evidence (ne)dobrovolně odešli, ukazují i zkušenosti nezaměstnaných zařazených do systému DONEZ.

Bylo mně sděleno, že kdybych náhodou měla v době termínu na poště přijímací pohovor, musím si od potencionálního zaměstnavatele vyžádat potvrzení, že jsem u něj byla a to pak předložit úřadu práce. Přesně tohle mne ale z příjímacího řízení předem diskvalifikuje. Tohle nám říkala i personalistka v motivačním kurzu při rekvalifikaci.” (nezaměstnaná)

Na schůzce na úřadu práce, mi bylo oznámeno, že jsem se dostavila na poštu dříve, než jsem měla a to o 75 minut. I přesto že jsem doložila řádnou omluvenku ze školy. Takže jsem splnila to, že jsem se dostavila na poštu a ještě jsem stihla jít do školy, a přesto jsem podle úřadu práce porušila zákon. Bylo mi oznámeno, že mám čekat na Vaše vyjádření, zda uznáte, že jsem pochybila nebo ne. Na tomto závisí, jestli mě z úřadu práce vypíšou či ne. V příloze Vám zasílám potvrzení o uzavření smlouvy s Českou poštou na brigádu, kterou jsem si sama našla. Paní na úřadu práce mi opět tvrdí, že musím docházet na projekt DONEZ a zároveň do práce i za předpokladu, že práci ztratím díky tomuto projektu. Paní zprostředkovatelka nezaslala ani jednou žádnou nabídku na czech point.” (z dopisu nezaměstnané)

Projekt DONEZ je založen na předpokladu, že nezaměstnaní si za svou nezaměstnanost mohou sami, neboť pracovat nechtějí a chtějí zneužívat sociální systém. Z tohoto názoru Nečasovy vlády pak vyplývá i přístup k politice zaměstnanosti: navzdory probíhající a narůstající ekonomické krizi se vláda nevěnuje vytváření pracovních míst, nýbrž represi proti nezaměstnaným. A to v situaci, kdy je podle kvalifikovaných odhadů zneužíváno asi 0,35 % vydaných sociálních dávek. Většina lidí, kteří ztratili práci, si navíc v minulosti hradili příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Navíc mnozí lidé jsou na trhu práce prokazatelně diskriminováni z důvodu svého pohlaví, věku, etnicity či zdravotního handikapu.

Je ostudné, že projekt DONEZ je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního systému Lidské zdroje a zaměstnanost, který by měl z logiky věci přispívat ke zefektivňování a rozvoji sociálního systému a ne k jeho omezování a  k šikanování nezaměstnaných.

Mluvčí:

Pavel Čižinský, tel.: 776 882 774, pavel.cizinsky@proalt.cz

Více info:

www.proalt.cz, http://www.facebook.com/group.php?gid=156851704331506http://www.denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-zneuziva-socialni-davky