Zopakujme Drážďany v Novém Bydžově!

Blokáda fašistického pochodu

Blokáda fašistického pochodu

Tuto sobotu se chystá na své veřejné vystoupení Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). Svoji akci svolala do Nového Bydžova a zaštiťuje ji údajnou prosbou tamních občanů, kteří se chtějí vypořádat s romskou kriminalitou. Jedná se o klasické zneužití problému sociálního vyloučení a získání politických bodů v protiromsky naladěné společnosti. Pravdou je, že část místních nejen Romů, kteří byli sestěhování díky logice trhu do nejlevnějších lokalit, se dostala do pasti ghettoizace. Drobná kriminalita je bohužel realitou, avšak ta se nedá chápat etnicky. Nebo se snad starosta Nového Bydžova Pavel Louda inspiruje rasovými teoriemi z 19. století, podle nichž jsou různá etnika geneticky předurčena ke kriminálnímu životu? Presumpce neviny mu také nic neříká, následující výroky jsou více než ilustrující.

 Podlední kapka nenávisti občanů k cikánům přetekla.

 V Novém Bydžově slouží muži Policie ČR ve dvou. Pokud jsou vyjetí mimo město, neboť jejich správní území je širší, je město bez ochrany a cikáni vesele řádí, řvou, vyhrožují, ohrožují noži, kradou, znásilňují.
 Čas, kdy slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí.
 Všechny tyto aktivity občané odsuzují, nechtějí je, chtějí, aby cikáni zmizeli. Ale jak? Město má svázané ruce zejména státní legislativou, která neumožňuje radikální opatření tak, aby mu nehrozily žaloby za diskriminaci.1

K podpoře akce svolávané DSSS se prostřednictvím webových stránek přihlásilo nejtvrdší jádro českých neonacistů z Národního odporu a Autonomních nacionalistů. Ti se pravděpodobně pokusí zopakovat pokus o pogrom, který se udál před dvěma roky na litvínovském sídlišti Janov. Tamější akce se udála bez jakéhokoliv odporu antifašistických sil. To však bylo velkou chybou, jelikož se neonacisté dočkali podpory od většinového obyvatelstva, které nemělo informace o pravých příčinách situace.

Sobotní akce se proto musí setkat se silným antifašistickým odporem a jasným vzkazem neonacistům i českým občanům, že vznik sociálních problémů není determinován etnickým původem, ale logikou kapitalistického systému.

Přijďte také podpořit blokádu fašistického pochodu. Sejdeme se v 11 hodin v Novém Bydžově v ulici U hřiště!

1 http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_9470