Antifašisté proti akcím DSSS na Šluknovsku

Demonstrace DSSS (Šluknovsko, 10. září 2011)

Napjatá atmosféra ve Šluknovském výběžku dosáhla 10. září svého dosavadního vrcholu. Dělnická strana SS uspořádala sérii tří demonstrací a pochodů – v Novém Boru, Rumburku a Varnsdorfu. Záminkou k těmto akcím byl údajný „nárůst cikánské kriminality“, o kterém s neuvěřitelnou horlivostí informovala všechna mainstreamová média.

Prvním v pořadí byl Nový Bor, kde nejprve na náměstí zazněly projevy Tomáše Vandase a dalších funkcionářů DSSS a poté se asi pětisethlavý dav vydal na pochod k herně, kde se 7. srpna odehrál široce medializovaný „mačetový útok“. Pochod dále pokračoval po trase, která vedla místy na dohled ubytovně, obývané převážně Romy.

Černý, bílý, spojme síly!

U této ubytovny se však shromáždila skupina asi 100 odpůrců rasismu, kteří zorganizovali protestní akci, nazvanou „Nenávist není řešení“. Tito aktivisté se drželi nenásilného charakteru svého protestu a nepouštěli se do žádných přímých střetů s neonacisty. Cílem jejich akce bylo zejména vyjádřit solidaritu s místními Romy, bezprostředně ohroženými násilím z nenávisti a zároveň působit jako „třetí strana“ mezi těmito sociálně vyloučenými lidmi a majoritní společností, usilovat o deeskalaci napětí a v ideálním případě zprostředkovat dialog, vedoucí k vzájemnému pochopení a usmíření. Přímo před ubytovnou tak proběhla improvizovaná bohoslužba, kterou vedl kazatel Českobratské církve evangelické, následovaly projevy několika aktivistů a známých osobností, mimo jiných například Ondřeje Lišky, Ondřeje Slačálka či Jaromíra Štětiny. Posledně jmenovaný však ukázal svým projevem, ve kterém vinil za současnou situaci nedůslednost policie, že zřejmě nepochopil pravé kořeny problému, které jsou zejména v sociálním vyloučení romské populace.

Cíl neonacistů: vyvolat chaos a strach

Poté co DSSS ukončila svůj pochod v Novém Boru, začali se její příznivci přesunovat do pětadvacet kilometrů vzdáleného Varnsdorfu. Zde opět předneslo vedení Dělnické strany své projevy, po jejichž skončení se dav jejích sympatizantů rozhodl vydat k domům, obývaným romskými rodinami. Situace se vyhrotila a pořádková policie musela použít vodní děla a slzný plyn, aby zabránila davu, tvořenému z části neonacistickým tvrdým jádrem a z části zfanatizovaným místním obyvatelstvem, zaútočit na místní romské ghetto, ubytovnu Sport.

Antifašisté byli v tuto chvíli bohužel značně rozděleni, neboť část z nich se rozhodla zůstat v Novém Boru, část se vydala do Varnsdorfu a část do Rumburka, kde měla mít DSSS svou poslední demonstraci. Oproti očekávání však v Rumburku nebyla situace tak vyhrocená, neboť násilnické jádro sympatizantů DSSS zůstalo až do večera ve Varnsdorfu. Kolem deváté hodiny večerní už panoval ve všech třech městech relativní klid, nicméně obavy z dalších útoků mají místní Romové stále.

Štěpán Lohr