Egon Bondy: Den za dnem

Den za dnem následují nová usnesení parlamentu

která mají bezprostředně nebo ne v daleké budoucnosti

za důsledek bohatnutí bohatých a chudnutí chudých

jako program

a lidé poslouchající hlas z Lán

stále houževnatěji chtějí věřit že je spasí

protože už jim ničehož více nezbylo

 

Kdo jsou u nás bohatí kteří budou bohatší?

Asi jedno procento obyvatel co byli veksláci a jim podobní

Asi dvě-tři procenta co měli možnost si opravdu hodně nakrást

Asi jedno procento těch kteří jsou na výsluní nové politiky

víc jich není

Kdo jsou u nás chudí kteří budou chudší?

My všichni

Velmi velmi velmi mnoho z nás

Si to nechce říct

chce pořád doufat že na ně to neplatí a že oni to nebudou

že svým umem zdatností přičinlivostí

pracovitostí chytrostí podnikavostí

svědomitostí poctivostí vzdělaností

a ovšem i šťastnou hvězdou

se dostanou tam nahoru kde slunce svítí a jezdí se

na Kanárské ostrovy

a budou moci směle říci:

„Vy kteří jste líní a nepřičiňujete se

Kteří nejste schopní iniciativní a inteligentní

co se radši flákáte než děláte

a rozhazujete a chcete jen lehce žít

– vy jste právem plným právem chudí

je to jenom vaše vlastní vina

důsledky nezřízenosti a malé morálky

nemáte si nač naříkat

rozdíl mezi námi a vámi je přirozený“

 

Věru

televize dělá všechno možné pro to

aby si to co nejvíc lidí

zvlášť velmi mladých

myslelo

Dělá to už přes padesát let v zemích I. světa

a kupodivu

zas jen pět procent zůstalo bohatých a je stále bohatších

a pro šedesát procent je problém když mají jít k zubaři

jen pět procent vysokoškoláků je z dělnických a rolnických

rodin

a třicet procent je v bídě kterou dosud u nás nepoznal nikdo

 

Brzy už ji máme poznat

Bída je zdravý příznak zdravého tržního hospodářství

podporuje pracovitost podnikavost iniciativnost a svědomitost

vyřazuje to lenochy nepoctivce a vůbec špatné lidi

likviduje byrokraty i asociální elementy a protekční dělti

neboť nikdo z nich nemůže mít

podle přírodou daných zákonů jimiž se řídí naše nová společnost

žádnou šanci

a to je přece dobře to přece všichni podepíšeme

a tudíž

jsme dosáhli onoho nejlepšího možného uspořádání společnosti

 

Je to zajímavá úvaha

přestože je stará už od otrokářství

Je to zajímavá úvaha

zabývají se jí už i psychiatři

Když škrtneme ze společnosti ty chudé stále chudší

z čeho bohatnou ti bohatí stále bohatší?

 

(červen 1991)

Ze sbírky Ples upírů