Lao-c`: O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE

Ak já, ktorý mám obmezené vedomosti, hodlám kráčať velkolepou

Cestou Tao,

iba z jedného-jediného mám strach!

No velkolepá Cesta Tao je v skutočnosti veľmi prostá, a predsa si ju ľudia

eště radi skracujů!

Vladársky dvor si žije v odtrhnutosti,

kým vydrancované polia sú spustnuté

a verejné sýpky zívajú prázdnotou.

No odevy vrchnosti sú vyparáděné,

spoza opaskov im ostré meče vytrčajú,

jedlom a pitím sa bezostyšne preřierajú,

tovarom a bohatstvom sa prepchávajú.

A t o už treba naozaj nazvať zlodejstvom!

Takéto „hrdinstvo“ veru nie je Cesta Tao!

 

Báseň č.53

Přeložili Egon Bondy a Marina Čarnogurská