Vítězslav Nezval: Z Abecedy

A nazváno buď prostou chatrčí

Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu

Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí

a člověk neví kam by složil hlavu

 

Ze sbírky Pantomima