„Reformy“ – bez odporu bude zle

„Reformy“ – bez odporu bude zle

Myslete si, že jsme jen lůza, ...

Takzvané reformy, které jsou podle vládní garnitury ,,nezbytné a nutné“, mají údajně snížit zadluženost sátu. Jak už to tak u našich (a nejen u nich) vlád bývá, i tentokrát se mají změny na tvrdo dotknout hlavně nízko a středně příjmových skupin obyvatel. Vládní strany přináší přeměnu dnešního systému v systém tvrdě asociální a nesolidární. Změn, které tzv. reformy přináší je mnohem více, než by se do článku vešlo a tak vám přinášíme alespoň menší nahlédnutí.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger

Změny ve zdravotnictví

Reforma má rozdělit zdravotní péči na standardní a nadstandardní. Ta druhá bude hrazena pacientem a nebude na ni nárok z veřejného zdravotního pojištění. Předseda vlády Petr Nečas chce zvýšit spoluúčast pacientů o 5% na 22%. První část zdravotnické reformy stanoví, že léky do 50Kč a všechny podpůrné prostředky by si měli lidé hradit ze svého a poplatek za den pobytu v nemocnici by měl stoupnout ze 60Kč na 100Kč. 30 Kč za položku na receptu se má rušit a tato částka by se platila za celý recept. Tato část reformy umožňuje fúze zdravotnických pojišťoven a odebírá část z přebytků zaměstnaneckých pojišťoven ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). ČSSD chystá v souvislosti s reformou zdravotnictví ústavní stížnost. Mezi nadstandard by mohly patřit např. kvalitnější oční čočky, porod císařským řezem, pokud si o něj pacientka požádá a nebude z medicínského hlediska nutný, odlehčená sádra, či kloubní náhrady a robotické operace a seznam by se měl pořád rozšiřovat. Česká dermatovenerologická společnost zvažuje, že by nadstandardem mohlo být i vypalování bradavic tekutým dusíkem. Petr Arenbergr, předseda této společnosti řekl:,,Zmrazení je relativně nákladné a přitom stávající kalkulace kódu není schopna pokrýt náklady na dovoz tekutého dusíku. Když je bradavice odstraněna ostrou lžící, tak je to rychlé a levnější.“ Na to, co by mělo být hrazeno z pojištění a za co by si lidé měli připlácet, se názory odborníků liší. Hospodářské noviny ve svém článku z 25.května píší o tom, že pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) budou platit místo 100Kč za den pobytu, až 330 Kč za den (cca 10 000 měsíčně). Lidé s nižším důchodem by platili méně, protože jim musí zbýt 15% důchodu jako kapesné. Část lůžek v LDN by se z lůžek následné péče, stala lůžky oddělení dlouhodobé péče a lidé na nich by platili 330 Kč denně. „Následná péče bude časově ohraničena – třeba na tři měsíce. Když se pacient nezotaví a jeho stav se stane neměnným, přejde do dlouhodobé péče,“ vysvětluje podle HN Heger.1

Kritika

V červnovém průzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) bylo proti zavedení standardu a nadstandardu 60% dotázaných, z toho 30% s tím rozhodně nesouhlasilo. Pro bylo 35% a z toho jen 7% bylo rozhodně pro.2 ČSSD kritizuje reformu např. za zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici, kdy se tyto poplatky nezapočítávají do sociálního ochranného limitu. Dále za rozdělení péče na standard a nadstandard; posílení vlivu zdravotních pojišťoven, což považují za nebezpečné, neboť jim jde dle ČSSD hlavně o zisk; zrušení zákona o neziskových nemocnicích, neboť by to vedlo k privatizaci státních nemocnic, atd.. 3 Zatímco dnes si člověk může zvolit lékaře, napříště zaručuje zákon svobodný výběr ,,poskytovatele“, což je dle odborníků široký pojem, skrývající např. nemocnice, či  řetězec jako např. Krajská zdravotní, či Agel. Dle bývalého lidoveckého poslance Ludvíka Hovorky se citlivá data o pacientovi bez jeho souhlasu poté mohou dostat do rukou komukoliv, kdo se pohybuje uvnitř řetězce. 2Podle Davida Ratha (ČSSD) je reforma návrhem, který připravoval již bývalí ministr zdravotnictví T. Julínek (ODS). Dle Ratha je reforma chaosem, který mění pojmy a povede k plýtvání. Dobrovolné kontroly kvality péče, které by měl podle Ratha dělat stát, se stanou dobrým byznysem a kvůli reformě zemře více lidí, kvůli prodloužení času povinného příjezdu záchranky k pacientovi o 5 minut. Jiřímu Koskubovi (ČSSD) vadí, že v návrhu se nepíše o síti státních nemocnic, což může vést k útlumu péče v krajích. Podle Soni Markové (KSČM) je zákon polotovar, který je jen snahou o zvýšení spoluúčasti pacientů a poukazuje i na to, že zákon ruší jesle, jako zdravotnické zařízení, které je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s reformou budou v řádech desítek milionů a podle odhadů bude zavedení různých nově zaváděných registrů stát cca 80 milionů Kč. 2 Reformu také kritizují odbory. Podle nich bude pacient mít z pojištění nárok jen na nejlevnější péči, léky, materiál a pomůcky a nepočítá se např. s tím, že člověk může mít na levný lék, či prostředek alergii. Hrazení léků do 50Kč pacientem, který na to nebude mít, může vést k předepisování větších a dražších balení léků a k plýtvání. Poukazují také na to, že léky do 50Kč se nebudou započítávat do limitu spoluúčasti. Pojišťovny budou v pojistném plánu pacienta posuzovat jeho ,,bonitu“ – tzn. jestli pro ni bude výhodný, či ne a podle toho mu také nastaví částku pojistného a také hrozí, že pojišťovny budou moci odmítnout pro ně finančně nevýhodného pacienta. Lidé s nižšími příjmy ztratí přístup k  moderním lékům a lékařským postupům.4

Aukce léčiv

Kritikou se staly i plánované aukce léků. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění počítá s tím, že plně hrazený bude jen jeden léčivý přípravek, který vyhraje v tendru vyhlášeném Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a za ostatní léky na stejné problémy si pacient doplatí 25% ze svého. Dodavatel, jehož lék vyhraje a bude plně hrazený pojišťovnou bude povinen zabezpečit jen 50% trhu. To znamená, že ostatních 50% lidí si bude muset připlácet 25%. Předseda Společnosti všeobecného lékařství, Stanislav Býma řekl:,,To je podle nás nepřijatelné, může nastat situace, kdy bude nedostatek vysoutěženého léku.“5 Tendr bude platit 18 měsíců, poté se bude vypisovat další. Protože jsou ve většině států léky dražší, než u nás je dle kritiků také možné, že vysoutěžené léky budou hromadně nakupovat lidé z okolních států. Na koho hrazený lék nezbude, bude si muset koupit jiný a to pro něj může znamenat zdravotní komplikace. Viceprezident Svazu pacientů, Josef Mrázek řekl:,,Starší pacient může například ztratit orientaci v tom, jaké léky má vlastně užívat, jak často a v jakém množství. Zvyšuje se tak riziko toho, že léčba bude méně úspěšná.“ Také hrozí, že pokud příště vyhraje tendr jiný lék, než pacient dosud užíval, tak ten, který mu pomáhal už nemusí být k dostání, nebo nebude mít peníze na to, aby si ho doplácel. Také dodavatel, který vyhraje tendr a bude si muset udělat určitou zásobu léků a příště již nevyhraje, může mít problémy léky prodat, protože pacienti si budou spíše kupovat lék, který vyhrál a je plně hrazen pojišťovnou. Odborníci se také obávají o stabilitu trhu s léky. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že rok po zavedení aukcí odchází z trhu cca polovina výrobců a s nimi i jejich léky, které lidé nekupují. Po čase vzniká prostor pro monopol a reálné zvýšení cen léků, které stojí více, než před zavedením aukcí. Systém aukcí, který byl pro naše ministerstvo zdravotnictví vzorem, je v Holandsku. Tam ale byli aukce zavedeny kvůli vysokým cenám léků na trhu. Od roku 2012 tam však opět přejdou na systém volného trhu, protože systém aukcí se neosvědčil. 6 Pro naše politiky je každá zkušenost dobrá, i ta co se jinde neosvědčila.

Vít Bárta

Věci Veřejné

Jako ukázka způsobu jak politici přemýšlí o zdravotnické reformě, nám může posloužit rozhovor z května 2011 s předsedou Věcí Veřejných Vítem Bártou v Českém rozhlasu 7:,,Názor Věcí veřejných je ten, že ve zdravotnictví samozřejmě existuje naprosto maximální poptávka ze strany občana, v závorce pacienta, k tomu, aby měl to nejlepší. Každej z nás na to má právo. Každej z nás samozřejmě chce usilovat o co nejdelší, nejkvalitnější život. Na druhou stranu ta medicína bohužel, ať chceme nebo nechceme, je jeden z největších byznysů, celosvětových byznysů a nutno říct, že vedle obchodu s drogama, prodeje zbraní, farmaceutický průmysl a vůbec zdravotnický průmysl je velmi rychle rostoucí oblast celosvětově.(…)my přesto některé léky zavádíme jako první na světě. Samozřejmě, když máte závažnou chorobu a teďka se objeví nový lék na světě, a je to pro vás naděje, že se vyléčíte, tak samozřejmě máte obrovskou poptávku a velkou chuť, abyste tento lék mohl mít hrazen ze svého zdravotního pojištění. Ale když si vezmete, že častokrát takový lék není hrazen v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, ale už je hrazen v Čechách, tak to je prostě něco, co my si nemůžeme dovolit. A to je ten nadstandard, o kterém se bavíme. (…)Prostě jestliže můžeme levnější metodou dosáhnout nějaké operace, nějakého cíle, musíme v tom zdravotnictví tlačit na to, aby se používala ta levnější metoda. A ta nadstandardní metoda, kdy dosáhneme stejného cíle, ale akorát s menší jizvou, což je přesně ten robot, je prostě nadstandard, za kterej si lidé budou muset připlatit. (…)Já samozřejmě bych udělal všechno pro to, abych si vzal robota. Ale, promiňte, já se opovažuju tvrdit, že pracuju od svých 18 let 12 hodin denně. Intenzivně, intenzivně si myslím, že, promiňte, ale svojí intenzivní prací jsem poněkud narušil i své zdravíčko a říkám si, že v tuhle chvíli mám právo ty peníze, které jsem vydělal, investovat zpátky (…) do svého zdraví. No ne, jako i v tom je svoboda občana si říct, chci pracovat méně, chci mít volná, volná odpoledne, chci mít čistou hlavu, budu intenzivně sportovat a budu zdravý a díky tomu mně stačí zdravotní standard. Anebo jsem v práci od nevidím do nevidím, moje životospráva je špatná, ale zato, ale musím samozřejmě počítat s tím, že do budoucna v tom zdravotnictví asi, asi si radši vytvořím nějakou rezervu pro zdravotní nadstandard. (…)My jsme strážci sociální citlivosti v této pravicové koalici.“ My, žijící v České republice, tedy kvůli jejímu zadlužení (vinnou politiků), nejsme hodni toho, aby nám pojišťovny hradili nové léky u nás vyvinuté. Lidé si také dle Bárty mohou sami vybrat, jestli budou nemocní, či ne. Či budou bohatí – budou mít na nadstandard, nebo chudí. Či budou pracovat intenzivně, nebo budou mít volná odpoledne. Je zajímavé nahlédnout do světa bohatých podnikatelů/politiků, který je kdesi mimo nás, v jejich reálném světě, který je pro nás ostatní jen nedostupnou fantazií.

Důchodový systém

V červnu schválili poslanci první část reformy prodlužující odchozí věk do důchodu a částečně měnící výši státního důchodu. Definitivně budou poslanci reformu schvalovat ve třetím čtení. Věk do důchodu se má postupně prodlužovat a má se sjednotit důchodový věk mužů a žen, které budou do důchodu odcházet ve stejném věku jako muži, bez ohledu na počet vychovaných dětí. Odchod do důchodu u mužů se bude stále zvyšovat o 2 měsíce ročně. U žen narozených po roce 1965 se zrychlí zvýšení odchodu do důchodu o 4 měsíce ročně. V roce 2041 budou ženy i muži odcházet do důchodu ve stejném věku. Lidé narození v r.1975 budou v tomto roce moci odejít do důchodu v 66 letech a 8 měsících. S reformou penzí mizí hranice odchodu do důchodu a tak vláda dává do vínku dětem, které se ještě nenarodili, že budou odcházet do důchodu i po 70ti letech. V roce 2010 byl průměrný věk dožití v ČR 77 let. Vláda argumentuje zvýšením důchodového věku tím, že stoupá věk dožití a na důchody nebude mít stát peníze. Podle vlády, stoupne počet lidí nad 65 let za 30 – 40 let na dvojnásobek a na udržení současné úrovně důchodů bude potřeba cca 150 miliard Kč. TOP 09 na svých stránkách uvádí také příklady, co znamená pokrytí schodku 150 miliard: zvýšit pojistné z 28% na 40%, nebo zvýšení DPH na 25-26% (jednotná sazba), nebo zvýšit daň firem, nebo fyzických osob z 19% na dvojnásobek, nebo prodloužit věk odchodu do důchodu z 65 let na 71 až 72 let, nebo snížit všechny vyplácené penze (i invalidní) o 1/3. O zdanění bohatých, či odstropování pojištění, řeč není. Můžeme být rádi, že se zatím neusiluje o jednotnou DPH 26%. Průměrný věk dožití se pomalu zvyšuje, ale s tím jak klesá životní úroveň lidí, se bude možná zase snižovat. Vláda plánuje, že se budou léčit jinak lidé bohatí a jinak chudí, kteří nemaje peněz na zaplacení zdravotnických poplatků budou moci lehce (lehčeji, než dnes) skončit na ulici, protože nebudou mít na nájem. Kolika let a v jakém stavu se lidé budou dožívat je otázkou. Ministr Drábek je v tomto ale optimista a na dotaz idnes, jestli trvá na tom, že lidé budou moci normálně pracovat i v 70ti letech odpověděl:,,Naprosto jednoznačně.“ Již dnes řada lidí neodchází do důchodu, protože by z něj jen těžko vyžili a tak jsou nuceni pracovat na místech, která by se mohla uvolnit pro mladší, nezaměstnané. S prodloužením důchodového věku se tento problém jen prohloubí a staří lidé s různými potížemi a chorobami, které vyšší věk provází budou dřít zatímco by měli zaslouženě odpočívat a na jejich místa přirozeně nastoupit mladší lidé, kteří by měli na uživení třeba svých dětí, aby se pro ně baby- box nestal řešením. TOP 09 a s ní vládnoucí strany, jakoby věděli, co se v budoucnu stane, ale místo toho, aby se starali o vytváření pracovních míst, což je klíčové pro ekonomiku a prosperitu každé země, snaží se z většiny lidí vyždímat, co se dá. Vždyť také mezi jejich hlavní argumenty pro jejich důchodovou reformu patří to, že dříve přispívaly na 1 důchodce 4 pracující a dnes jen 2 a za 30 let se podle TOP 09 počet důchodců a pracujících vyrovná. Stát dotuje 30 miliardami Kč ročně důchodový účet. Opravdové řešení nezaměstnanosti v podobě pracovních míst by tedy možným řešením bylo. Škrty jsou však pro vládní strany samozřejmě jednodušší.

Komu se vyplatí?

Změny, které plánuje vláda zavést s tzv. penzijní reformou, mohou být výhodné jen pro lidi s vyššími příjmy. Podle materiálu, vypracovaném Penzijním fondem Československé obchodní banky (ČSOB), by lidé vydělávající do 15 000Kč měsíčně měli zůstat v průběžném systému, jim se reforma nevyplatí. A co se týče lidí z vyššími příjmy, tak ani u nich není jisté, zda si se změnou mohou polepšit. Záleží na tom, zda penzijní fond bude dosahovat výnosů a také na vývoji reálných mezd pro výpočet důchodu a na nastavení valorizací penzí v průběžném pilíři. A také, jak dále uvádí server mesec.cz, bude velmi podstatné, zejména pro skupinu lidí, která je s finanční gramotností na štíru:,,kdo a jak jim bude chtít účast v reformě prodat. (…) Právě nízkopříjmová skupina obyvatel by mohla na penzijní reformě nejvíce prodělat. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o skupinu s nejmenším přehledem na poli financí, by se tak mohla stát nejsnadnější kořistí poradců.“ Podle modelu vypracovaného ČSOB, by penzijní reforma mohla být atraktivní pro nadprůměrně vydělávající občany. 8

Opt-out

Důchodová reforma obsahuje tzv. opt-out, což bude znamenat, že si lidé budou moci vyvést 3% ze sociálního pojištění na svůj individuální účet u penzijní společnosti, za předpokladu, že budou muset navíc doplatit minimálně 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Kdo se rozhodne do opt-outu vstoupit, už z něj nebude smět vystoupit. Stát tímto způsobem přijde o peníze. Na stránkách TOP 09 se dozvídáme, pro koho má Opt-out (II.pilíř) největší smysl:,,Každý, kdo vydělává alespoň průměrnou mzdu, může díky spoření ve II.pilíři získat vyšší důchod, než by mu nabídl stávající systém.“ Kolik lidí se ale může pochlubit mzdou 23 951 Kč (průměrná mzda v r.2010)? Na průměrnou mzdu nedosáhnou 2/3 pracujících v ČR.9 Opt-out se tedy většině obyvatel nevyplatí.

Zvýšení DPH

Zvýšení Daně z přidané hodnoty je podle pravicových politiků lepší, než progresivní zdanění lidí s nadprůměrnými příjmy (jakými jsou ostatně oni sami), protože je to zkrátka nepřímá daň, které se nedá vyhnout, kupujete -li si jídlo, ošacení, vodu, energie, atd., zatímco boháči by své příjmy lehce mohli tajit, či je převádět do tzv. daňových rájů. Zkrátka politici tvrdí, že progresivní daň pro bohaté nemá smysl, protože jsou boháči podvodníci.

Podle vládních návrhů se má příští rok zvýšit snížená sazba DPH z 10% na 14% a od roku 2013 se mají sjednotit obě sazby DPH na 17,5%. Toto zvýšení již schválila koalice ve sněmovně. V politické hře je také možnost sjednocené 19% daně, kterou prosazuje hlavně ODS a TOP 09, nejsou jí však nakloněny Věci Veřejné. Zvýšení DPH odůvodňuje vláda tím, že se peníze Opt-outem vyvedou z průběžného pilíře – ze státních příjmů, což je ale její chyba, její rozhodnutí, které má ve prospěch soukromích penzijních fondů odebrat peníze státu – občanům a ještě se v jeho jménu zvýší DPH, které se dotkne všech a bude mít neblahé důsledky např. na naše zemědělce a bude finančně zatěžovat např. zdravotnictví. Zvýšení DPH je bezohledné, a amorální. Zdraží se vše, i nezbytnosti, které člověk potřebuje k běžnému životu, jako jsou potraviny, voda, energie, atd.. 31.prosince 2012 má navíc skončit regulace nájemného v krajských městech a v Praze. Na běžného občana se zkrátka díky asociální vládě řítí spousta problémů, kterým bude opravdu těžké čelit, což povede také mimo jiné k tomu, že lidé, pod tlakem neúměrného zvýšení cen, se budou v zaměstnáních snáz podvolovat různým tlakům zaměstnavatelů, a budou ochotni pracovat i za velmi špatných podmínek, aby měli na základní potraviny, aby v zimě nezmrzli bez topení, a aby měli na nájem. Už dnes jsou lidé udržováni ve strachu ze ztráty zaměstnání, se zdražením to však bude ještě horší. Potom už lidem nezbude nic jiného, než občanské protesty, které se lehce mohou proměnit ve velké násilné nepokoje. Jakoby k tomu vláda chtěla lidi schválně donutit, když neustále vyvíjí tlak a útoky na životní potřeby lidí.

Ministr práce a sociálních věcí - Jaromír Drábek

Sociální reforma

Sociální reforma bude mít dopad na zaměstnanost, státní sociální podporu, sociální služby, dávky zdravotně postiženým a na daně a pojistné odvody.

a, Zaměstnanost

V oblasti zaměstnanosti dojde k privatizaci zprostředkování zaměstnání, stát bude nakupovat zprostředkovatelskou činnost od soukromých agentur práce. Zdá se neuvěřitelné, že vládnoucí garnitura jedním slovem říká, že stát nemá peníze a šetřit je ,,nezbytné a nutné“, ale druhým slovem říká, že na placení soukromích agentur, za práci, kterou doteď dělal stát je peněz dost. Přehled o chystaných změnách v sociální oblasti, přináší server ČMKOS, kde se dočteme i následující informace. Agentura dostane od státu: 5 000Kč za uchazeče, jemuž zprostředkovává práci + 1250 Kč za zprostředkování práce na dobu neurčitou + 500 Kč, setrvá-li uchazeč min. 6 měsíců v pracovním poměru na dobu neurčitou. Dále se zruší povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa úřadům práce. Má také dojít k průlomu definice vhodného zaměstnání a nově má být vhodné zaměstnání takové, jaké odpovídá zdravotnímu stavu uchazeče, bez ohledu na jeho kvalifikaci, což je samozřejmě zhoršení postavení uchazeče o zaměstnání. ,,Vhodné zaměstnání“ slouží už jen jako nástroj k vyřazování lidí bez práce z evidence uchazečů o zaměstnání. Vhodným zaměstnáním mají být nově také veřejně prospěšné práce na několik hodin (1 až 20) týdně, které zaměstnance nemohou uživit. Mezi další nové důvody pro vyřazení uchazeče o zaměstnání bude patřit odmítnutí vykonávat neplacenou veřejnou službu v délce až 20 hodin týdně (vyžadováno již po 2 měsících registrace). 4 Pokud zaměstnanec ukončí sám, nebo dohodou bez vážného důvodu zaměstnání zprostředkované úřadem práce (ÚP), bude moci být registrován na ÚP až po uplynutí 6 měsíců od začátku zaměstnání. 10. Délka rozhodného období pro posouzení nároku na posouzení podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o 1 rok. Nově bude muset člověk odpracovat 1 rok během 24 po sobě jdoucích měsíců, namísto dosavadních 36 měsíců.

b, zaměstnávání zdravotně postižených

Zruší se institut chráněné pracovní dílny. Redukuje se příspěvek na úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo. Omezí se podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob – kategorie zdravotně znevýhodněných, tj. i jejich podpora při zaměstnávání se ruší k 1.1. 2014.

c, Státní sociální podpora

Dojde k omezení příspěvku na bydlení. Zkrátí se délka jeho vyplácení na 84 měsíců (s výjimkou zdravotně postižených osob a lidí starších 70 let). To je také důvod pro vážné obavy z nárůstu lidí bez domova. Změní se také rodičovský příspěvek. Celkově bude rodič moci získat max. 220 tisíc Kč, a při čerpání příspěvku po dobu tří let to bude znamenat snížení částky o 15 600 Kč. Délka čerpání bude na volbě rodiče. Bude zrušeno zvýhodnění pro rodiče pečující o zdravotně postižené dítě.

d, Dávka pomoci v hmotné nouzi

Sociální výbor poslanecké sněmovny schválil pozměňovací návrh, kterým se zamítá možnost zvýšení dávek pomoci v hmotné nouzi. Ani pokud tedy člověk vykonává tzv. veřejnou službu, nebude mu dávka v hmotné nouzi zvýšena. Jak už bylo uvedeno, nově se zavádí povinnost vykonávat veřejnou službu 20 hodin týdně místo dosavadní možnosti (závislé na stanovisku lidí v hmotné nouzi) vykonávat ji 20 – 30 hodin měsíčně, aniž se za tento poloviční pracovní úvazek pracovník dočká platu nebo adekvátního zvýšení pomoci. Jediným skutečným cílem změn je tedy minimalizovat už dnes nízké výdaje v této oblasti, a to i za cenu existenční likvidace celých skupin lidí.Využití movitého majetku bude vyžadováno již po 3 měsících namísto dnešních šesti. Lidé budou muset prodat auto, atd.. Dojde ke snížení příspěvku na živobytí při celoměsíční hospitalizaci. Osoba má být zajištěna jen na úrovni existenčního minima. Z toho plyne obava z nedostatku prostředků na udržení bydlení, doplatků na léky, apod..

 

e, Sociální služby

Doposud se posuzuje schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost podle 36 úkonů, nově to má být jen 10 kritérií, týkající se základních funkcí. Osoby se zdravotním postižením budou mít nárok na příspěvek na zdravotní pomůcky dražší 24 tisíc Kč a bude zavedena 10% spoluúčast a bude se také posuzovat majetek a příjem. Nově se zavádí sankce tříměsíčního odepření příspěvku na péči za neplnění oznamovacích a podobných úředních povinností. Kromě lidí bez práce, kteří úředně nejsou nezaměstnaní, a chudých, kteří úředně nejsou chudí, tak naše společnost bude obohacena o další pravicový vynález – nemohoucí, kteří budou úředně zdraví.

f, Výplata Sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá tzv. Sociální karty, přes které by se od ledna měli vyplácet sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a příspěvky. Oproti původnímu návrhu, nebude vybírání peněz přes kartu povinné, kromě lidí, kteří by dávky v hmotné nouzi zneužívali. Do soutěže o kartu se přihlásila Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a Poštovní spořitelna. Zájemce musí zajistit síť min. 1000 bankomatů, z nichž by se peníze vybíraly. Stát za vydání a provozování karet provozovateli platit nebude. Ten získá smlouvu na 12 let. Jeden výběr z bankomatu ke každé dávce, či příspěvku by měl být zdarma, ostatní výběry a tzv. nadstandardní služby budou již za poplatek.

g, Honění nezaměstnaných

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje během týdnů až měsíců zavést povinnost pro nezaměstnané hlásit se pravidelně na místech Czech pointů na poštách. Nezaměstnaní budou vybraní např. podle toho, že na Úřadech práce jsou evidováni opakovaně, v posledních šesti měsících měli zaměstnání kratší než 10 dní, podle toho, kolik jim je let, či jestli jsou absolventy, atd.. Hlásit se budou muset i třikrát do týdne. Pokud se nedostaví a nepřinesou omluvenku, např. od lékaře, budou vyřazeni z ÚP. Hlásit se bude moci nezaměstnaný jen na jednom místě, v místě trvalého bydliště, nebo v místě, kde bydlí. Stát chce tímto způsobem předejít nelegálnímu zaměstnávání. První 2 roky má provoz tohoto systému stát 230 milionů Kč. Právnička Ligy lidských práv (LLP), Kateřina Červená k tomu řekla:,,Lidé bez práce jsou vděční za cokoli a vezmou i práci načerno, takže kontrola by se měla zaměřit na zaměstnavatele.“ Podle LLP je pravidelné hlášení přehnaným zásahem státu do života nezaměstnaných a zásahem vedeným špatným směrem. 9 Ano, málo kdo chce být zaměstnán na černo. Proč by člověk nechtěl výhody legálního zaměstnání? To zaměstnavatelé jsou ti, kteří člověku dají na výběr:,,pracujte na černo, nikam to nehlaste, nemusíte se bát, nikdo se o tom nedozví, atd., nebo běžte jinam, my máme zájemců dost.“ Místo toho, aby stát najal pracovníky, na kontroly firem (a tím pádem také zvýšil zaměstnanost), zaměřuje se na nezaměstnané, kteří jsou obětmi systému a velmi často rukojmím možnosti být bez práce, či pracovat na černo. Stát bude tyto návštěvy vyžadovat i po lidech, kteří na černo nikdy nepracovali a předem je označí, jako možné ,,nelegály“. Kde je presumpce nevinny? Nezaměstnaní budou zkrátka zažívat další stresy a pocity hanby, několik dní, každý týden, při návštěvách úředníků pošt.

Mnohamiliardová díra

Na serveru aktualne.centrum.cz vyšel článek vycházející z analýzy odborových expertů, kteří tvrdí, že v Kalouskovu návrhu daňových změn odhalili mnoha miliardovou díru. Dle odborářů bude jejich dopad více než 20 miliard Kč ročně v důsledku reformy daní pro občany a firmy. Tento odhad platí i pokud stát vydělá 21 miliard zvýšením DPH na 17,5%. Podle odborů pokryje těchto 21 miliard náklady na penzijní reformu. Tato částka bude převedena z České zprávy sociálního zabezpečení, soukromým penzijním fondům. Dle Kalouskova návrhu bude o 12 miliard Kč nižší. Ten ale předpokládá, že firmy lidem zvýší mzdy, aby pomohli zaměstnancům překonat reformy. Stát podle Kalouska na tom vydělá, protože vybere vyšší daně z těchto vyšších příjmů. Podle něj jsou všichni majitelé firem zřejmě velcí dobráci, kteří sami od sebe dobrovolně zvýší mzdy, aby se jejich zaměstnanci měly co nejlépe, vždyť co kdyby dali výpověď a šli pracovat jinam, když dnes je tolik volných míst a tak málo lidí bez práce? Dle odborů vydělají na snížení daní živnostníci a podnikatelé, avšak zaměstnanci s měsíčním platem do 100 000,- na tom prodělají. Zaměstnanci budou tratit kvůli tomu, že se sníží firemní odvody na zdravotní pojištění z hrubé mzdy o 2%. O tyto procenta se ale zvýší odvody na zdrav. pojištění, které platí přímo zaměstnanec. Odbory počítají s tím, že firmy platy svým zaměstnancům nezvýší a v takovém případě by platy klesly o 2% a zaměstnanci by státu odvedli ze svého cca o 15 miliard Kč ročně navíc. Další náklady zaplatí lidé zvýšením DPH.

Odbory ukazují postih na příkladu zaměstnance, který vydělává 10 000,- měsíčně hrubého, který tratí reformou nejvíce: ,,Pokud k celkovému zvýšení daňového zatížení ve výši 331 korun ještě přičteme cca 300 Kč, kterými jeho výdaje zatíží dvojí zvýšení DPH, bude celkový nárůst daňového zatížení měsíčně 631 Kč, ročně 7573 Kč.“

Švarc systém

Kalousek chce snížit odvody OSVČ, kteří již dnes platí oproti zaměstnancům jen poloviční zdravotní a sociální pojištění. Pokud by platili stejné pojištění jako zaměstnanci, zdravotní pojišťovny by vydělali o 15 miliard Kč ročně víc a důchodový systém až o 30 miliard Kč navíc. Kvůli reformě se sníží pojistné živnostníků na čtvrtinu oproti zaměstnancům. Zvyšování odvodů pro zaměstnance a snižování již snížených odvodů pro OSVČ bude dle odborů nutit zaměstnance, aby přešly do tzv. Švarcsystému. Pokud by se k tomu rozhodlo 100 000 zaměstnanců, přijde veřejný rozpočet až o 13 miliard Kč ročně. V posledních 2 letech se k přechodu do Švarcsystému rozhodlo 100 000 lidí a to ještě neplatí ještě větší plánované snížení daní pro OSVČ.

 

Role ČMKOS

Českomoravská konfederace odborových svazů se tzv. reformami zabývá a má k nim zpracované zajímavé odborné analýzy. Konfederace odborů přijala roli, v níž je velmi důležitým oponentem vládní garnitury. Analýzy, které se zabývají dopady kroků vládnoucích politiků, dávají občanům možnost uvědomit si, co se za snahami politiků skrývá a co v reálu budou pro lidi znamenat vládní plány, které jsou pro hodně lidí nepřehledné. Je jasné, že ČMKOS tu není jen pro členy odborů, ale pro všechny, které zajímá, co budou reformy v praxi znamenat. Není divu, že jsou trnem v oku politikům, kteří se snaží odboráře očerňovat a některých médií, která jim v tom pomáhají.

Semknutí

Pokud se lidé nebudou zajímat o to, co připravují vládnoucí strany, nebo budou jen nečinně přihlížet, stanou se tzv. reformy skutečností. A to velmi drsnou, asociální a nesolidární. Připravované reformy však nejsou nevyhnutelné a odpor opravdu nemusí být marný! Na podzim se chystají protestní akce proti plánům vládní garnitury, které chystá např. iniciativa ProAlt. Pokud se lidé nepřipojí, dají tichý souhlas vládnoucím asociálním činitelům, aby uskutečnili své plány. V semknutí lidí je síla měnit rozhodnutí politiků. Pokud s vládními plány nesouhlasíte, můžete pomoci je změnit např. účastí na protestech.

 

Dana Hladíková

 

1www.zdn.cz

2 www.tyden.cz

3www.domaci.eurozpravy.cz

4 www.cmkos.cz

5www.mediafax.cz

6www.zpravy.e15.cz

7www.rozhlas.cz

8www.mesec.cz

9www.ceskatelevize.cz

10www.ceskereformy.cz