17.listopadu zněl odpor proti školnému

Demonstrace proti školnému

Dne 17. 11. 2010 se od 12:00 konal pochod proti komercionalizaci vysokoškolského vzdělávání. Akce začala po dvanácté hodině na Palackého náměstí, promluvili 2 řečníci: jako první Josef Hawel za iniciativu Vzdělání není zboží! a jako druhá Tereza Stöckelová za iniciativu ProAlt. Poté se účastníci odebrali na pochod, který měl trasu z Palackého náměstí, přes Národní třídu, spodní část Václavského náměstí, ulicí Na příkopech, poté ulicí Celetná na Staroměstské náměstí, kde proběhla krátká zastávka, při které organizátoři uspořádali krátkou hru nazvanou „Člověče, rozzlob se!“ která spočívala v tom, že tři lidé symbolizovali tři studenty – 1. jako student technického oboru, 2. jako studentka střední školy co právě odmaturovala a 3. jako student humanitního oboru. Tito tři lidé se dostávali do různých situací a nakonec to ve všech třech případech skončilo tak, že se museli zadlužit kvůli školnému, každý v jiné životní situaci. Ze Staroměstského náměstí se šlo ulicí Kaprova k budově UK na Palachově náměstí. Cestou se symbolicky škrtaly státní instituce. Jako první přišlo na řadu Národní divadlo, poté budova Akademie věd na Národní třídě, jako další budova UK v Celetné a nakonec budova UK na Palachově náměstí. Cestou se skandovala hesla,

například: „studenti nejsou na prodej!, vzdělání není zboží!, taky vás škrtneme!“ Vybízelo se také, aby přihlížející šli s demonstranty, heslem „pojďte s námi!“ Demonstrující také nesli transparenty s nápisy, například: „s těžkým srdcem škrtnuto!“ Mnoho demonstrantů bylo také symbolicky škrtnuto černou či bílou lepicí páskou.

Po příchodu před budovu UK a jejím následném škrtnutí organizátoři poděkovali přibližně 300 demonstrantům za účast a průvod byl ukončen. Tato akce, symbolicky 17.listopadu, je první demonstrací vázající se k jasnému politickému a klíčovému tématu.

Damián Holeček