Antifašistické spojenectví v Novém Bydžově

Protest v Novém Bydžově

V sobotu 12. března se udála v malém východočeském městečku událost, na které se pokusil zviditelnit pan Vandas a jeho stagnující DSSS. Je nutno podotknout, že se mu to bohužel podařilo. K jeho exhibici mu však lví měrou pomohl starosta Nového Bydžova Pavel Louda z ODS. Ten vsadil na osvědčenou kartu jeho kolegů Řápkové a Čunka, kteří zneužili problémy v sociálně vyloučených lokalitách pro získání politických bodů v protiromsky naladěné české společnosti. Je nutno zdůraznit, že povětšinou drobná kriminalita, způsobená ghettoizací a sociálním vyloučením, není v žádném případě způsobena etnickým původem tamních obyvatel, ale logikou kapitalistického systému. Ten legalizuje obchod s chudobou (viz různé nebankovní půjčky, vymahačské agentury, sestěhovávání z lukrativních lokalit do ghett apod.) a dlouhodobě neřeší tuto složitou situaci.

O starostovi je známo, že využívá obecní prostředky ke své podnikatelské činnosti ve své rodinné firmě a podle očitých svědků, které jsem potkal na místě, občas profrčí městem ve svém automobilu pod vlivem alkoholu. Vrchol nechutnosti bylo zneužití otřesného činu znásilnění, který pomohl k uvolnění rasistických nálad ve městě. Pojmy jako presumpce neviny a kolektivní vina asi ve starostově slovníku neexistují.

Pojďme ale k samotné akci. Naše pětičlenná skupina se s pocity očekávání velikosti protinacistické akce vydala z Liberce kolem 9 hodiny. V 11 hodin jsme už byli několik kilometrů před Novým Bydžovem. Naše auto, ostatně jako všechna přijíždějící auta, bylo zastaveno policejní hlídkou. Jelikož jsme se snažili vypadat co nejcivilněji, byli jsme po zkontrolování batohů a dokladů vpuštěni do města. Měl jsem ale možnost pozorovat chování policistů k mladíkům, kteří stáli před námi a z jejich vzhledu bylo jasné, že jsou ze subkulturního prostředí. Byli bez důvodu natáčeni na kameru a trapné otázky na drogy byly také realitou. Při průjezdu města bylo jasné, že půjde o velkou neonacistickou akci, jelikož se po ulicích pohyboval velký počet skupinek a to jak agroskínů a různých existencí, tak i militantní části neonacistické scény z Národního odporu a Autonomních nacionalistů. Po dvacetiminutovém hledání nejbezpečnějšího místa na zaparkování auta jsme se přidali k menší skupince antifašistů a společně došli na shromáždění pořádaném iniciativou Nový Bydžov není sám!

Ve skutečnosti však tuto akci neměla pod patronátem tato iniciativa, jelikož se shromáždění změnilo na náboženskou akci, která údajně nepodléhá ohlašovací povinnosti. Farářka z místního kostela toto shromáždění zaštítila. Po pronesení proslovů se asi 200 členný dav přesunul od místního kostela do ulice Na Šarlejích. Tam je několik domů, kde žijí Romové a ti se společně s námi rozhodli tuto ulici bránit. Trasa neonacistického pochodu byla povolena právě touto lokalitou. Na této ulici místní farářka svoji akci oficiálně ukončila a vyzvala přítomné, aby se odebrali k modlitbám. Na 95 procent přítomných se však rozhodlo zůstat a pomoci místním Romům bránit jejich obydlí. Na místě bylo přítomno rozsáhlé spektrum organizací od Mladých zelených, Pirátské strany, přes iniciativu V Ústí (neo)nacisty nechceme!, až po zástupce NAL, SocSol, ProAltu a anarchistů.

Oficiálně nahlášená akce DSSS měla začít ve 13 hodin. S blížícím se začátkem neonacistické akce, rostla nervozita i mezi antifašisty a místními Romy. Nakonec jsme dospěli ke shodě, že se pokusíme po vzoru německých antifašistů nenásilně zablokovat nahlášenou trasu DSSS tak, že se posadíme na zem. Předseda SZ Ondřej Liška ujišťoval přítomné lidi, kteří projevili občanskou statečnost poprvé v životě, že sice páchají přestupek, avšak o několik ulic dále je hrubě porušována Ústava ČR. Ondřej Liška poté požádal velitele policejního zásahu Petra Krásu o to, aby z výše zmíněných důvodů shromáždění DSSS rozpustil. Ten mu nabídl možnost podání oficiální žádosti na místní policejní stanici.

Za pět minut po odchodu politických celebrit Lišky a Kocába vyzvala PČR přítomné, aby okamžitě opustili prostor, jinak proti nim bude použito donucovacích prostředků. Tuto výzvu ještě během několika sekund 2 x zopakovala. Vzápětí najeli do vstávajících lidí, kteří se však stále drželi v lidských řetězech, policisté na koních a to v plné klusu. Dav byl rozdělen na dvě skupinky, zbytek se opodál bránil policejnímu nájezdu na koních. Jedna skupina byla natlačena za zdi domů a druhá na ocelový plot. Současně je PČR mlátila obušky a házela mezi ně ohlušující třaskaviny. Dav byl nakonec vytlačen o několik desítek metrů dále a tam byl policejním kordonem odříznut od plánované trasy pochodu DSSS. Po tomto zásahu zůstalo několik raněných (např. rozdrcená noha od kopyta koně, či zlomený nos dívky od policejního obušku) a 7 zatčených, včetně jednoho člena naší výpravy.

Dav asi 400 neonacistů, příznivců DSSS a bohužel také místních občanů nakonec prošel po nahlášené trase. Vandas i starosta Louda byli nakonec spokojeni a poděkovali PČR za profesionální zásah proti narušitelům řádně nahlášeného shromáždění. Kolem 18 hodiny asi 20 „spořádaných“ mladíků z DSSS, NO a AN napadlo 3 Romy. Jeden z nich nestihl utéct a skončil v bezvědomí a s otřesem mozku v nemocnici. Komentář pana starosty k sobotnímu zásahu ilustruje to, že se na protiromské nótě hodlá přiživovat i nadále.

„Myslím, že se sobotní události dají zhodnotit velmi kladně. Všechny akce proběhly korektně, bez větších incidentů. K závažným zraněním ani škodám na majetku nedošlo. Musím vyjádřit dík Policii ČR, která byla výborně připravena, zvládla organizaci a bezpečnost na výbornou. Jinde bývá terčem připomínek, v Bydžově to bylo naprosto v pořádku. Rovněž tak úředníci odvedli skvělou práci, když se záměr jedné skupiny demonstrantů změnil a místo mítinku najednou chtěli pořádat náboženské shromáždění. Jsem rád, že se nekonal žádný pogrom a nenaplnily se katastrofické scénáře. Pokud to půjde a nedojdu k úhoně, stále mi totiž do emailové schránky chodí výhrůžné dopisy, budeme v rozjetých akcích pokračovat i nadále, dokud se situace ve městě nezlepší.1

Sobotní události poukázaly na několik trendů. DSSS a další neonacistické organizace pochopily, že Českou veřejnost dokáží oslovit pouze protiromskou nótou a proto této situace budou využívat i nadále. Pravděpodobně se najde i další lokální politik, podobný Loudovi, či Řápkové a využije tento trend ke svému zviditelnění. Události v Novém Bydžově potvrdily i trend, který proti antifašistickému hnutí používá police, řekněme kontinuálně. Tedy rozhánění antifašistických akcí a uvolňování prostoru neonacistickým maršům. Poslední poznatek je již příjemnějšího rázu. I když „tradiční“ antifašistická organizace ANTIFA již nějakou dobu nepoužívá veřejných akcí k boji proti neonacistům, začínají vznikat lokální iniciativy, které se antifašistické iniciativy začínají chopit samy. Tento trend můžeme pozorovat např. v Ústí nad Labem, ve Zlíně, Liberci apod. Třešničkou na dortu byla také vynikající účast a aktivita místních i přespolních Romů. Takový počet i organizaci Romů na antifašistické akci jsem viděl poprvé a doufám že to nebylo naposled. Doufejme že tento trend bude mít rostoucí tendenci a Romové i ostatní antifašisté budou pokračovat ve spolupráci, která začala v Novém Bydžově a heslo „černí bílí, spojme síly“, naplnila reálným obsahem.

Michal Řeháček

1 http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/otazka-pro20110315.html