Debata: Školství a vzdělávání

V úterý 7. 6. se v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu přednášek pro veřejnost uskutečnila ve spolupráci s iniciativou ProAlt přednáška profesora Stanislava Štecha s názvem Kult efektivnosti a úpadek školního vzdělávání. Odborník v oblasti pedagogické psychologie a v současnosti též prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy mluvil zejména o základním (i učňovském a středním) školství. Zmiňoval rychle klesající kvalitu českého školství vzhledem k zahraničí v posledních dvou desetiletích, ale také procesy dlouhodobější a neomezené jen na Česko jako snahy o změnu pojetí a cílů školního vzdělávání od znalostí a schopností směrem ke „klíčovým kompetencím“. V následné debatě se potvrzovalo, že o čem hovořil Stanislav Štech teoreticky a obecně, to je každodenní skutečností na českých školách. Mezi účastníky sedělo mnoho učitelů a učitelek, ředitelé a ředitelky základních škol. Za všechny jejich zkušenosti zmiňme třeba stížnost učitele dějepisu, který prý je tlačen k tomu, aby učil „progresivněji a moderněji“, tedy nevykládal žákům historii sám, ale debatoval s nimi, nechal je vyjádřit názor. Při jednom z pokusů s touto metodou zjistil, že žáci nadšeně debatují o druhé světové válce a jejich nadšení neumenšuje ani to, že nevědí, kdy se odehrála či kdo a proti komu v ní bojoval. Celkovým dojmem z přednášky a debat byl souhlas sálu na tom, že žáci sice mohou být jako produkty efektivního vzdělávání flexibilní, proaktivní a schopní pracovat v týmu, ale pokud nebudou zároveň vzdělaní, bude mít školství, a nejen školství, vážný problém.

Jana Glivická

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •