Deklarace hnutí Okupace Wall Streetu v New Yorku

Text byl jednohlasně odsouhlasen všemi účastníky Occupation Wall Street 29. září kolem osmé hodiny večer. Je to náš první oficiální dokument, který je určen k šíření. Pracujeme ještě na dalších třech textech: 1. deklarace požadavků, 2. principy solidarity a 3. dokumentace, jak zformovat svou vlastní skupinu Okupace za přímou demokracii. Znění dokumentu není konečné, aktuální verzi můžete získat přes mail c2anycga@gmail.com .

 

Shromáždili jsem se, abychom vyjádřili svůj pocit, že se děje hromadné bezpráví, nesmíme však ztrácet z mysli to, co nás svedlo dohromady. Píšeme, aby se lidé, kteří se po celém světě cítí ukřivděni mocí korporací, dozvěděli, že jsme jejich spojenci.

Jako jeden lid, sjednocení, chápeme tyto skutečnosti: že budoucnost lidstva vyžaduje spolupráci jeho příslušníků; že systém musí hájit naše práva, a pokud je zkorumpovaný, je na jednotlivcích, aby hájili svá práva a práva svých bližních; že demokratická vláda odvozuje spravedlivou moc z lidu, zatímco korporace nežádají o souhlas k tomu, aby čerpaly bohatství z lidí i Země; a že skutečná demokracie je nedosažitelná, pokud je celý proces determinován ekonomickou mocí. Přicházíme k vám v době, kdy korporace – které upřednostňují zisk před lidmi, vlastní zájmy před spravedlností a útlak před rovností – řídí naše vlády. Shromáždili jsme se, jak vyplývá z našeho práva, aby tato fakta vešla ve známost.

Korporace nám odebraly domy na základě nelegálního procesu obstavení majetku, i když neměly originál hypotéční smlouvy.

Korporace beze studu přijaly záchranné balíčky z peněz daňových poplatníků a přitom nadále vyplácejí svému vedení přemrštěné odměny.

Korporace se dopouštějí diskriminace a uplatňují nerovný přístup na pracovištích vzhledem k věku, barvě kůže, pohlaví, genderové identitě a sexuální orientaci.

Korporace zavinily, že kvůli jejich nepozornosti bylo otráveno jídlo a že se kvůli monopolizaci rozložil zemědělský systém.

Korporace vydělávaly na mučení, věznění a bezcitném zacházení s bezpočtem zvířat a snažily se tyto praktiky skrývat.

Korporace se opakovaně pokoušely zbavit své zaměstnance práva vyjednávat o vyšším platu a bezpečnějších pracovních podmínkách.

Korporace si berou studenty za rukojmí prostřednictvím desetitisícového dluhu za studium, které je samo o sobě lidským právem.

Korporace systematicky delegovaly práci na rozvojové, podfinancované oblasti, čehož využívaly k snižování platu pracujícím a k obhajobě minimalizace zdravotní péče.

Korporace ovlivňovaly soudy, aby měly stejná práva jako lidé, ovšem bez povinností, které se k tomuto stavu váží.

Korporace vydaly miliony dolarů za týmy právníků, jejichž úkolem bylo vyvázat korporace ze smluv o zdravotním pojištění.

Korporace prodávaly naše soukromí jako zboží.

Korporace využívaly armádu a policii, aby zabránily svobodě tisku.

Korporace odmítly stáhnout vadné výrobky, čímž v honbě za ziskem ohrozily životy.

Korporace rozhodovaly o ekonomické politice, přestože tato politika způsobila a nadále způsobuje katastrofální důsledky.

Korporace věnovaly velké množství peněz politikům, kteří měli dohlížet na jejich činnost.

Korporace se stále snaží blokovat alternativní zdroje energie, aby nás udržely závislé na ropě.

Korporace brání využívání generických léků, které by mohly zachránit lidské životy, aby ochránily investice, které již přinesly výrazný zisk.

Korporace skrývaly úniky ropy, nehody, chyby v účetnictví a neaktivní složky za účelem zisku.

Korporace skrze kontrolu médií udržují lidi v neinformovanosti a vzbuzují v nich strach.

Korporace přijímaly kontrakty na popravu vězňů, přestože byly silné pochybnosti o jejich vině.

Korporace provozovaly doma i v cizině kolonialismus.

Korporace se podílely se na mučení a vraždách nevinných civilistů v zámoří.

Korporace vyrábějí zbraně hromadného ničení, aby obdržely vládní zakázky.

Lidem celého světa:

my, newyorské Všeobecné shromáždění Okupace Wall Streetu na náměstí Svobody, vás vyzýváme, abyste prosazovali svou moc.

Využijte své právo na pokojné shromáždění; obsaďte veřejná místa; podněcujte proces, na jehož začátku je pojmenování problémů, kterým dnes čelíme, a na jehož konci se zračí řešení, jež jsou dostupná pro každého.

Všem komunitám, které se účastní akcí a tvoří skupiny v duchu přímé demokracie, nabízíme podporu, naši dokumentaci a všechny další prostředky, jimiž disponujeme.

Přidejte se, aby byl náš hlas slyšet.

 

Přeložil Jan Růžička