Demonstrace odborů a iniciativ

Demonstrace odborů a iniciativ

Dne 21. května 2011 proběhla v Praze Demonstrace proti zákeřným reformám iniciovaná a organizovaná Českomoravskou komorou odborových svazů a politickým hnutím ProAlt. Akce si získala podporu a sympatie i dalších nevládních organizací, zejména Národní rady zdravotně postižených ČR. Symbolicky, za pět minut dvanáct, vyšel průvod složený z většiny českých odborových organizací od Domu odborových svazů (bývalého Všeobecného penzijního ústavu) na Žižkově. V zástupu mimo jiné nechyběli členové hnutí ProAlt, nesouc transparent „Vláda proti lidem, lidé proti vládě“. Protestní pochod se vydal křižovatkou U Bulhara po dálniční rampě na magistrálu. Antonín Kapek by měl jistě radost, kdyby věděl, k jakým účelům posloužila jeho vulgární dálnice v centru Prahy. Shromáždění se konalo na Václavském náměstí. Policejní odhad čítal na 40 tis. účastníků a Magistrát hl. m. Prahy hovoří dokonce o 55 tis. demonstrantech. Pravda bude někde mezi tím, neboť řada odborářů se, chtě nechtě, rozutekla do obchodů a zařízení rychlého občerstvení. Shromáždění na první pohled vypadalo pitoreskně, neboť k dobré náladě z ampliónů vyhrávaly osvědčené normalizační hity Helenky Vondráčkové či Marušky Rotterové. Kdyby mně zavázali oči a přenesly na místo, usoudil bych, že jsem v „Juldě-fuldě“ na Matějské pouti. Situace je však mnohem vážnější a složitější. Protestní pochod a shromáždění dal vládnoucí garnituře najevo, že zcela odmítá návrh vládních reforem penzí, zdravotnictví a sociální péče nebo je zkrátka odmítá v dané podobě. Což mimo jiné znamená negaci privatizace veřejných služeb a demontáž sociálního státu. Odboráři, ale i další občanské síly dali jasně najevo svůj postoj. Radikálnější skupiny demonstrantů dokonce  provolávali hesla odkazující na revoluci v Egyptě. Rovněž řečníci, kteří vystoupili na improvizované tribuně, mluvili radikálněji, než obvykle, čemuž odpovídala dikce proslovů. Je třeba vyzvednout vystoupení předsedy ČMKOS Zavadila, odboráře Středuly, ale zejména projev socioložky Terezy Stöckelové, mluvčí ProAlt, který hloubkou svého sdělení, myslím, převýšil všechny v minulosti uspořádané akce i účastníky tím, že vyzvala vypovězení poslušnosti vládě vč. výzvy ke generální stávce, která, jak se zdá, je stále reálnější. Nemohou také nevzpomenout na pravdivý projev pana Krásy z Národní rady zdravotně postižených, který odmítl zavádění „dvourychlostního“ zdravotnictví tedy „veterinární“ chudinské péče a péče pro solventní klienty. Je to pozoruhodný obrat, neboť tento letitý pravicový politik ODS a US-DEU hlásal před dvaceti lety minimální stát, osobní zodpovědnost každého jedince, a prostě tezi, že všechny problémy světa vyřeší jen nespoutaný trh. Akce měla smysl. Poukázala na obrovskou štěpící socioekonomickou linii ve společnosti, ukázala na masový odpor zaměstnanců a sociálně znevýhodněných skupin na připravované Nečasovy reformy. Jistě to také není akce poslední.

Tomáš Jirota