Demonstrace proti demolici mostu v Brandýse nad Labem

Most v Brandýse nad Labem

Most v Brandýse nad Labem

Historický most z roku 1878, který spojuje Brandýs nad Labem a Starou Boleslav se zastupitelé Středočeského kraje rozhodli 4.dubna 2011 zbourat. Most je jedním z posledních tří svého druhu v ČR. Hlavní nosník tvoří jedna z prvních ocelových konstrukcí u nás. Nýtovaná konstrukce most řadí mezi stavby, jako např. Petřínská rozhledna, či Průmyslový palác v Praze. Od roku 2009 je most pro dopravu uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Na jeho místě se má stavět železobetonový most za cca 216 200 000 Kč, jehož stavba bude financována z fondů EU. Kauzou se zabývá Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), která zjistila, že studie vypracovaná Ing. Ivanem Šírou ukazuje, že pokud by Středočeský kraj most zrekonstruoval, náklady na stavbu by byly značně nižší, rekonstrukce by neměla přesáhnout 120 000 000 Kč. Asociace ASORKD vyzvalo Ministerstvo kultury, aby přezkumným řízením prohlásilo most za kulturní památku. Demonstraci inicioval MgA.Otmar Průša, který již roku 2008 podal podnět Ministerstvu kultury ČR na prohlášení mostu za kulturní památku. Ministerstvo však podnět zamítlo s tím, že je historicky cenný, ale je v havarijním stavu a obnova mostu by znamenala jeho devalvaci. S demolicí mostu nesouhlasí např. prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT v Praze, prof. Ing. Bohumír Voves , DrSc., katedra betonových a zděných konstrukcí ČVUT v Praze, Prof. Tomáš Vaněk, soudní znalec v oboru stavebnictví,
prof. Jiří Studnička DrSc., katedra ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT v Praze.

Demonstrace se konala 30.března 2011 od 17:00 před Ministerstvem kultury ČR.  Sešlo se cca 12 lidí. Hlavním důvodem nižší účasti bylo zřejmě to, že akce byla oznámena 2 dny předem. Přes ne moc vysokou účast byla demonstrace velmi zajímavá. Demonstrující měli transparenty s fotkami mostu a s nápisy: Pane ministře zachraňte kulturní dědictví, či s internetovou adresou věnovanou této kauze: www.zachrante-sto-milionu.cz, kde je i internetová petice proti demolici mostu, kterou podepsalo přes 822 lidí. Jeden z účastníků zahrál na trubku a na housle Martin Zbrožek (houslista, herec, zpěvák a moderátor). Martin J. Kadrman z ASORKD promluvil o kauze demolice mostu a také o případu Lázní kyselka, kterou se tato asociace také zabývá. Kadrman také řekl, že pokud lidé ví o historickém objektu který chátrá či mu hrozí demolice, měl by informovat lidi, média, či se obrátit na ASORKD, který může pomoci. A nespoléhat moc na úřady. Kolem účastníků chodili lidé a zajímali se, oč jde a vyjadřovali sympatie se záchranou mostu. Když kolem šla výprava italských turistů, jejich průvodkyně nám řekla, že by rádi věděli oč jde. Když jim překládala příběh historického mostu, o demolici a o milionech navíc, které bude stát postavení nového mostu oproti rekonstrukci stávajícího mostu, vyjadřovali nám turisté podporu a někteří z nich mluvili o mafii. Jejich sympatie a podpora odporu proti demolici byla moc příjemná. Po chvíli jsme začali za doprovodu houslisty Zbrožka, zpívat:,, Stop betonářské lobby, neničte nám most. Vy kulturní barbaři, neničte nám most.“ Akce trvala přes hodinu.

Dana Hladíková