Jubilejní 50. číslo časopisu Solidarita

SocSol

Lednové číslo Solidarity je oproti předchozím výjimečné. Jedná se totiž už o 50. číslo, které měsíc co měsíc pravidelně vychází. Byť je to s tu větším, tu menším prodlením od začátku dalšího měsíce, vždy nakonec vyjde. Svou pravidelností jsme tak jediným periodikem na radikální levici.

Ale pravidelnost, která samozřejmě svědčí o určité vyspělosti, není tím jediným, co časopis Solidarita charakterizuje. Tím hlavním je jedinečnost pohledu, který nabízíme. Je to pohled zdola, pohled těch, kteří bojují proti útlaku, jsou součástí sociálních hnutí, zkrátka všech těch, kteří se rozhodli, že jiný svět je nutný.

Solidarita si prošla dlouhou cestu. Od časopisu Internacionála v roce 1991, přes Revoluční Solidaritu v letech 1992 – 1995, Socialistickou Solidaritu (1996 – 1998), Doleva! (1998 – 2003), experimentální projekt Antikapitalistické noviny (2003 – 2004) až do dnešní podoby (od roku 2005) uběhlo mnoho let. Úspěchy střídaly pády, silná hnutí období naprosté pasivity. To vše se vždy přímo odráželo také na obsahu našeho časopisu. V dobách silných hnutí jsme se snažili přinášet texty a analýzy, které by tomuto hnutí dodávaly argumenty a pomohly k vítězství, tak se např. otázka americké radaru stala na řadu let neodmyslitelnou součástí naší publikační činnosti. Když ale nebylo žádné silné hnutí, snažili jsme se pokračovat v analýzách světových sociálních hnutí a vystopovat, kam se pohne politická situace v ČR.

Naše fungování si ale klade cíl, který přesahuje „pouhou“ publicistiku. Jde nám o organizaci lidí. Jde nám o vytvoření organizace, která bude schopna efektivně podpořit nejrůznější druhy odporu. Ať už se to bude týkat rasismu nebo xenofobie, odporu proti válce a cizím základnám, nebo útokům na práva pracujících a oklešťování sociálního státu. Síť autorů, čtenářů a distributorů může efektivně pomoci v těchto bojích. Pomozte nám stát se takovouto organizací. Přidejte se k nám a udělejme ze Solidarity silný hlas antikapitalistického odporu.