Média a politici – Breivikovi příbuzní

Média se nepoučila z pumového útoku v Oklahomě z r. 1995. I tenkrát se komentátoři shodli na tom, že jeho původci jsou islamisté. A tak i nyní první zprávy o pumovém atentátu v norském hlavním městě Oslo a následném masakru na ostrově Utøya spekulovaly zprvu o „islámských teroristech“. To bylo v pátek večer 22. července.

Např. v sobotním Příbramském deníku jsem se pak dočetl, že „není jisté, jestli se jedná o dílo teroristů“. Později jsem zjistil, že se nejedná o slabomyslnost jednoho redaktora, ale že se podobné nesmysly psaly prakticky ve všech západních novinách.

Washington Post, New York Times, Guardian, BBC – všichni nejdříve mluvili o „islámském teroru“. Když se z útočníka vyklubal rasistický fanatik, najednou už nebyla řeč o terorismu. Jednoznačně převládala snaha popisovat ho jako šílence, paranoika, psychopata nebo alespoň jako „extremistu“.

I německý Spiegel koktá, že „Breivikův čin je nečekaný a neslýchaný“ a že pro něj „zatím neexistuje ani kategorie“, aby si v závěru položil otázku „Je vůbec teroristou?“

Breivik je v Norsku samozřejmě fakticky obžalován z činu terorismu, jehož definici přesně odpovídá. Avšak média a komentátoři dnes připisují terorismus výlučně islámu. O něm díky jejich neúnavné práci všichni víme, že je netolerantní, zpátečnický, militantní a neslučitelný s demokracií. Jakmile jde atentát na vrub fašistů, jako jsou Breivik nebo Timothy McVeigh v Oklahomě, jde o pošinuté jednotlivce. Kořeny jejich ideologií se tak mají zabývat psychiatři, ne my ostatní.

 

Statistika nuda je…

Islamofobní tvrzení, které v Čechách jako první vytasil Zeman a podle něhož „všichni teroristé jsou muslimové“, by v kultivovanějším prostředí platil jako důkaz negramotnosti a naprosté nezpůsobilosti k vykonávání politického úřadu.

EU totiž vydává každý rok detailní zprávu o terorismu v členských státech. V období od začátku roku 2008 do konce roku 2010 proběhlo podle této statistiky 1058 teroristických útoků na území EU. Z tohoto počtu jde celých pět atentátů na konto islamistů, tj. ani ne půl procenta.

 

Breivikův terorismus není zdaleka výjimečný. Pro osvěžení paměti:

  • V prosinci 1969 zabila neofašistická skupina pumovým útokem v italském Milánu 13 lidí.
  • V srpnu 1980 zabila puma nastražená neofašisty na nádraží v italské Boloni 85 lidí.
  • V září 1980 zabili ultrapravičáci náloží 13 lidí na mnichovském Oktoberfestu.
  • V březnu 1992 odpálili neonacisté nálož v kanceláři dánské sesterské organizace Socialistické Solidarity v Kodani a zabili Henrika Christensena.
  • Od roku 1993 do roku 1997 terorizoval ultrapravicově smýšlející Franz Fuchs Rakousko svými 25 dopisními bombami a třemi nastraženými náložemi. Zabil 4 lidi a 15 jich zranil.
  • V dubnu 1995 zabil z krajně pravicových pohnutek Timothy McVeigh 168 lidí při pumovém atentátu na vládní budovu v americké Oklahomě.
  • V dubnu 1999 zabil nacista David Copeland náložemi tři lidi v Londýně.

 

Islamofobie

 

Někteří komentátoři – např. v New York Times nebo v Daily Mail – trvali na spoluvině „islamistů“ na masakru v Norsku i po odhalení identity útočníka. Breivika prý naučili brutalitě… jakoby fašisté potřebovali v této disciplině doučování.

Další, jako např. Alexandr Tomský z české Strany svobodných občanů, autoři komentářů ve Wall Street Journal, Jerusalem Post nebo v britském The Sun, zase trvali na tom, že Breivikova posedlost muslimy je pochopitelná, přestože muslimové tvoří pouhá 2 procenta norské populace.

Islamofobie je nový mainstreamový rasismus. Nejsou to zdaleka jen nacisté, kteří napadají muslimy. Politici a jim nakloněná média přitom popírají svůj rasismus tím, že prý nemluví o „rasách“, ale o „kulturách“. Klaus veřejně brojí proti „hrozbě multikulturalismu“ již od roku 2005; premiér Topolánek byl tak nevkusný, že tahal kritiku multikulturalismu dokonce na vzpomínkovou akci za Židy zavražděné během nacistické okupace. A na přelomu roku se proti multikulturalismu vyslovili i Angela Merkelová, Nicolas Sarkozy a David Cameron.

Je to pouze zakódovaný jazyk, který má vyjádřit, že s islámem nebo s muslimskou kulturou je něco v nepořádku. Jenže islám je rozporuplné, reakční i milosrdné náboženství jako každé jiné. Např. z čistě textové srovnávací analýzy svatých knih – Koránu a Bible – vyjde „náboženství míru“ (islám) ve všech ohledech s čistším štítem než „náboženství lásky“ (křesťanství). Např. legitimace útlaku ženy nebo genocidy odpůrců je v Bibli mnohem jednoznačnější než v Koránu.

Mluvit o staré arabské kultuře jako o spojnici mezi antikou a renesancí je od konce devadesátých let také tabu. Kdo píše o tom, že mnoho antických spisů se dostalo do Evropy jen díky arabským překladům? Kdo dnes ví, že ve vědě objevili Arabové ve své klasické fázi převratné věci – že slova „chemie“, „alkohol“, „cukr“, pojmy „algebra“ nebo „azimut“ pocházejí z arabštiny?

 

Politici svou podlou štvanicí záměrně legitimizují rasismus.

Mainstream

Breivik slepil velké části svého traktátu ze lží, které volně plovají v mediálním a politickém mainstreamu. Stále se opakující rétorický trik islamofobů si můžeme názorně rozebrat na jednom klišé. Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR a místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová dle Parlamentních listů ze 7. prosince 2010 uvedla: „Nevím o tom, že by bylo možné stavět katolické kostely v muslimských zemích.“

Inu, jde jen o další důkaz negramotnosti politické elity. Z 57 zemí s muslimskou většinou jich 56 dovoluje stavbu kostelů. Jedinou výjimku představuje Saudská Arábie, která je ve všech ohledech nejzaostalejší a nejreakčnější monarchií v celém arabském světě. Zakazuje ženám řídit auto, za krádež se utíná ruka, za upuštění od islámu se kamenuje, za cizoložství režim veřejně bičuje. Saudská monarchie by neexistovala bez někdejší vydatné pomoci Britské říše při založení státu a bez dnešní vojenské ochrany ze strany Spojených států. Mezi arabskými masami je po Izraeli nejvíce nenáviděným režimem v celém regionu, protože jsou oba nejvěrnějšími spojenci USA v této oblasti.

To znamená, že se Němcová a jí podobní odvolávají na nejrepresivnější arabský režim, aby ospravedlňovali vlastní represe – a to vše jménem osvícené západní civilizace! Tento vzorec argumentace nacházíme u islamofobů stále.

Islámu se připisuje např. to, že utlačuje ženy a nutí je k neustálému plození dětí. Jen pro informaci, populační trendy jsou kvůli nižší socioekonomické úrovni ve většině muslimských zemí desetiletí za vývojem v průmyslově vyspělejších západních státech. Věrně ovšem kopírují trend snižování počtu dětí a nárůstu vzdělanosti a společenského postavení žen. Avšak na obranu proti nebezpečí množících se muslimů se apeluje na bílé ženy, aby měly více rasově žádoucího potomstva!

Statisíce obyčejných Arabů za posledních osm měsíců nasazují své životy v boji proti diktaturám, které se těší nebo ještě před pár týdny těšily podpoře západních mocností; tyto na vzbouřence pálí ze zbraní vyrobených v Americe a Evropě. Znovu a znovu přitom překonávají sektářské otěže, které jim nasadily jejich vlády. Znovu a znovu se ozývá volání po občanských svobodách. Do vzpoury se v masovém měřítku zapojují ženy. A čeští a evropští politici zatím klesají ve své zvrácené argumentaci na úroveň nejodpornějších arabských despotů, kteří jsou pravděpodobně jejich přirozenými spojenci.

Následující citáty, které se po Breivikově činu nechvalně aktualizovaly, dokládají výše zmíněnou ideologickou zaslepenost českých politiků a veřejných činitelů:

 

Roman Joch, nyní poradce premiéra Nečase pro lidská práva: „Pokud by západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice, konzervativci by byli zbaveni závazku dodržovat dosavadní demokratický politický konsensus.

Za těchto okolností by gentlemani neměli jinou možnost, než odmítnout demokracii, opět převzít vládu do svých rukou a pokusit se v praxi slovem i skutkem obhájit svobodu a existenci západní civilizace. Jinými slovy, nastolit pravicový autoritativní režim.“

V r. 2002, Revue Prostor č. 53

Václav Klaus, president ČR: „Vidím imigranty jako ohrožení. Nezlobím se však na imigranty, ale na Evropany, kteří je sem přivedli. Existují dvě skupiny Evropanů zodpovědných za příliv miliónů cizinců na náš kontinent.

První skupinu tvoří ideologové, kteří po tři poslední desetiletí propagují doktrínu multikulturalismu, kteří nás přesvědčují, že každý je v pořádku, že každý může být našim sousedem. Považuji tuto doktrínu za mylnou.

Druhou skupinu tvoří evropští socialisté, kteří vytvořili v Evropě sociální stát založený na sociální politice, která nemotivuje Evropany k práci. To oni vytvořili systém, ve kterém relativně bohatí Evropané nechtějí vykonávat určitá povolání. Proto jsou potřební imigranti.

Nejsou to islámští ideologové či al-Kaida, kdo nese zodpovědnost za přistěhovalce a problémy, které s nimi souvisí, nýbrž sami Evropané.“

5. 7. 2007, polský deník Rzeczpospolita

Miloslav Ransdorf, europoslanec za KSČM: „Multikulturalismus jako strategie totálně selhal. Je třeba ho opustit, pohřbít…

Islám je ideologie, náboženství, které je výrazně předindustriálního charakteru. Uvědomme si, že třeba pro Západ je ekonomická racionalita jednou z klíčových věcí. A není jediná ekonomická doktrína, která by vzešla z půdy islámu…

Toto je konflikt, který je vlastně mimo hranice západní racionality.“

11. 11. 2007, TV Prima

Alexandr Vondra, tehdy místopředseda vlády za ODS: „Ideál toho multikulturalismu je přežitou doktrínou a život je samozřejmě daleko složitější, než aby se vešel do nějakých takovýchhle jednoduchých tezí.

Myslím si, že islamismus pro Evropu jako takovou skutečně představuje reálnou hrozbu. On má totiž univerzalistický nárok.“

11. 11. 2007, TV Prima

David Macek, místopředseda KDU-ČSL: „Jedna věc je tolerance, druhá naivita. Nové mešity by neměly stát ani v Brně, ani nikde jinde v Česku. Neměli bychom v České republice opakovat chyby, kterých se vůči muslimům dopustili v Evropě.“

27. 7. 2009

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu z ČSSD: „Já se domnívám, že mešity do našeho kulturního okruhu nepatří. Spor je emocionální, ale nemyslím si, že by výstavba mešit v naší zemi byla dobrou věcí.“

7. 12. 2010, Parlamentní listy

Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu z ODS: „Lidé, kteří do naší země přicházejí, by měli respektovat křesťanský charakter základů naší země a civilizace, a proto nejsem příznivcem budování mešit v naší zemi.“

7. 12. 2010, Parlamentní listy

Daniel Korte, poslanec TOP 09: „Multikulturalismus je blud. Mešity u nás bych nepovolil. Mešita je uzavřený prostor, kam není volný přístup jako například do kostela či synagogy. Vzhledem k islámskému terorismu to znamená i bezpečnostní riziko pro tento stát.“

7. 12. 2010, Parlamentní listy

Miloš Zeman, bývalý premiér za ČSSD: „Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog…“

Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové (…) Dvacáté prvé století nebude Fukuyamovým Koncem dějin, ale Huntingtonovým Střetem civilizací.“

Základním konfliktem v 21. století bude konflikt mezi euroamerickou a islámskou civilizací. Mezi náboženstvím lásky a náboženstvím nenávisti.“

  1. 6. 2011, na mezinárodní konferenci v Praze

Thomas Franke