Mezinárodní den žen

Pochod na Mezinárodní den žen 2011

Pochod na Mezinárodní den žen 2011

Mezinárodní Den Žen (MDŽ) je celosvětovým dnem, slavící ekonomické, politické a společenské výdobytky, jež si ženy vydobyly v minulosti, současnosti i budoucnosti. V některých zemích jako Čína, Rusko, Vietnam a Bulharsko je MDŽ státním svátkem. Prvně byl tento den slaven roku 1911, takže nyní – roku 2011 – slavíme stoleté výročí.

Mezinárodní Den Žen připomíná události, k nimž došlo na počátku 20. století. Čili v době, jež byla charakteristická velkou expanzí a nepokoji v průmyslovém světě, a také populačním růstem a radikálními ideologiemi.

1908

Mezi ženami dochází k velkým nepokojům a kritickým debatám. Útlak žen a nerovnost vede k tomu, že se ženy hlasitěji a aktivněji zapojují do kampaní, volajících po změnách. Po roce 1908 pochoduje New Yorkem 15 000 žen, požadujících kratší pracovní dobu, lepší mzdy a volební právo.

1909

V souladu s deklarací Americké Socialistické Strany je první Národní Den Žen v USA slaven 28. února. Ženy tento svátek slaví každou poslední únorovou neděli – a to až do roku 1913.

1910

V tomto roce se v Copenhagenu koná 2. Mezinárodní Konference Pracujících Žen. Žena, jménem Clara Zetkin (vůdce Ženského výboru Sociálnědemokratické Strany Německa) zde vystoupila s myšlenkou Mezinárodního Dne Žen. Navrhla, aby každý rok v každé zemi proběhla oslava Dne Žen – bojujících za svá práva. Konference více než 100 žen ze 17 různých zemí, zastupujících odbory, socialistické strany, kluby pracujících žen a také tři ženy, jež byly prvně zvoleny do finského parlamentu, její návrh jednomyslně schválila, čímž vznikl MDŽ.

1911

Toto rozhodnutí bylo schváleno roku 1911 v Kodani. MDŽ byl prvně slaven v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku 19. března. Shromáždění na podporu práva žen volit, pracovat, studovat, zastávat veřejné úřady a za ukončení diskriminace se zúčastnilo na 1 milion žen a mužů. Avšak o necelý týden později, 25. března, došlo v New York City k tragickému požáru, jež si vyžádal životy více než 140 dělnic – především italských a židovských imigrantek. Tato katastrofa přitáhla velikou pozornost na pracovní podmínky a pracovní práva v USA, načež se soustředili následující události Mezinárodního Dne Žen. Roku 1911 také začala kampaň Chleba a Růže.

1913 – 1914

V předvečer I. světové války, v poslední neděli v únoru 1913, slaví ruské ženy svůj první MDŽ a tato oslava je zároveň kampaní za mír. MDŽ je poté změněn na 8. březen a v tento den se slaví dodnes. V roce 1914 se napříč celou Evropou konají shromáždění jež bojují proti válce a vyjadřují solidaritu žen.

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

1917
V reakci na to, že ve válce zemřelo již 2 miliony ruských vojáků, zahajují ruské ženy v poslední únorovou neděli stávku „za chleba a mír.“ Navzdory politickým vůdcům pokračovali ženy ve stávce, dokud nebyl Car po čtyřech dnech donucen abdikovat a dokud nevznikla Prozatímní Vláda, jež ženám garantovala volební právo. Datum povstání žen bylo v Juliánském kalendáři 23.února, což je v našem Gregoriánském kalendáři 8. března.

Z webu International Women’s Day
Factsheet přeložil Vítězslav Lamač

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •