Nové egyptské odbory nejsou na prodej

Dělníci, volající po nezávislosti odborů (Foto: Hossam el-Hamalawy)

Nové egyptské nezávislé odbory jsou odhodlány vzdorovat všem silám, které je chtějí zkorumpovat a otupit jejich opozici vůči diktatuře a imperialismu. Patnáct dělnických organizací, přidružených k nedávno vzniklé federací odborů, vydalo na konci června důležité prohlášení. V něm zdůrazňují svou podporu palestinskému národně-osvobozeneckému boji a odmítají jakákoli spojení s Izraelem.

V porovnání se starými, pro-režimními odbory Mubarakovy éry, lpějí tyto nové odbory na tom, že mají demokratickou vnitřní strukturu a že pouze funkcionáři řádně zvolení členskou základnou jsou oprávněni hovořit jménem organizace. Tímto se snaží vyhnout situaci, kdy by jménem odborů jednali například politici či aktivisté nevládních organizací a snažili se je zneužít pro své vlastní cíle.

Finanční nezávislost je dalším z hlavních pilířů. Odbory prohlásily, že nebudou přijímat finanční prostředky z žádných zdrojů vyjma členských příspěvků. To je obzvláště důležité, jakožto obrana proti nařčením pravicového tisku, že odbory jsou podporovány ze zahraničí za účelem protistátního spiknutí.

Mezi členskými organizacemi nové federace nezávislých odborů jsou například zdravotnické odbory, odbory finančních úřadů, káhirských řidičů autobusů, pracovníků v telekomunikacích, ale i například rolníků či civilních pilotů.

 

Anne Alexander, ze Socialist Workeru přeložil Štěpán Lohr