Občanská část Rady vlády pro záležitosti romské menšiny tvrdě kritizuje činnost vlády

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zasedání rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Občanští členové a členky Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se na svém výjezdním zasedání pustili do tvrdé kritiky jednotlivých kroků vlády směrem k romské komunitě. V prohlášení, které server
Romea.cz zveřejňuje v plném znění, kritizují ministra školství Josefa Dobeše, realizátora výstavby Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, realizaci aktivit v rámci Dekády romské inkluze i činnost Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. Členové a členky ocenili pouze změnu statut Rady.

Závěry ze strategické porady občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Oceňujeme změnu statutu Rady, fakt, že Radu řídí přímo premiér a aktivně naslouchá, protože situace se neposouvá ke změnám a lepšímu soužití, ale dochází ke zhoršování situace jednotlivců a celých skupin. Občanští členové Rady však konstatují, že se cítí být poradním orgánem vlády, kterému bohužel vláda nenaslouchá. Občanští členové Rady žádají, aby byli pro předsedu rovnocenným partnerem při řešení otázek romské integrace, jako součást jeho poradenského týmu. Občanští členové si ze svých řad navrhli druhého místopředsedu Rady, který bude projednán a schválen na dalším zasedání Rady.

Ministr Dobeš přislíbil na minulém jednání Rady celou řadu proinkluzivních změn a vyhlášky, které budou dostatečně reagovat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní vs. Česká republika a povedou ke zvýšení vzdělanostních šancí Romů. Občanští členové konstatují, že pan ministr svého slibu nedostál, naopak současné směřování resortu školství podporuje segregaci romských žáků.

Rada cítí znepokojení nad výběrem realizátora výstavby Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, kterým je Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze na základě rozhodnutí vlády ze dne 2. března 2011. Dle přesvědčení občanské části Rady, by mělo Muzeum romské kultury mít minimálně roli supervizora, aby byla zajištěna odbornost projektu a také účast Romů v celém procesu.

S ohledem na předsednictví ČR v Dekádě romské inkluze 2005 – 2015 jsou občanští členové znepokojeni s vývojem této iniciativy. Naplňování Akčního plánuDekády nepřináší zlepšení situace Romů v ČR. Akční plán se stal pouze formálním dokumentem.

Vyzýváme vládu ČR, aby začala v plném rozsahu naplňovat strategické materiály, které přijala za účelem integrace Romů, tj. Koncepci romské integrace na období 2010 – 2013 a Akční plán Dekády romské inkluze 2005 – 2015, a to zejména s ohledem na aktuální předsednictví České republiky.

Na základě výsledků Odboru pro sociální začleňování – agentury konstatují občanští členové, že působení odboru je ryze formální a ve spolupráci s městy nemá žádné praktické dopady na každodenní situaci vyloučených Romů. Po celou dobu působení agentury nedošlo v lokalitách ke zlepšení bytové situace Romů, ke zvýšení zaměstnanosti Romů ani ke zvýšení vzdělanostních šancí romských dětí.

Z pohledů romských členů nejsou náklady agentury úměrné jejím hmatatelným výsledkům. Finanční prostředky, které jsou alokovány pro působení agentury, nebyly v jednotlivých lokalitách využity efektivně. Lokality již dříve přijaté jsou opouštěny bez výsledku a zaznamenaného efektu na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a přijímány nové bez uvážení.

Z toho důvodu vyzýváme předsedu vlády ČR, aby nechal vypracovat obsahovou a finanční revizi působení Odboru pro sociální začleňování nezávislým subjektem v lokalitách, které agentura opouští. Tyto vynaložené finanční prostředky nemají přímý dopad na zlepšení situace Romů, i když je to společností tak vnímáno. S hořkostí vnímáme neúčast Romů nejen v týmu vedení odboru pro sociální začleňování, ale i rámci lokálních partnerství, kde není dostatečně zastoupena romská menšina.

Přejato z webu Romea.cz