Od oranžové k hnědé?

Bilboard ČSSD

Na začátku září se s blížící se horkou fází kampaně před komunálními, senátními a pražskými magistrátními volbami objevily dvě události, které poukázali na to, v jaké vnitřní krizi se sociální demokracie nachází.

První byla lokální kampaň ČSSD na Praze 5 pod vedením Michala Šestáka. „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami,“ hlásal její billboard. Že by to byl ojedinělý úlet? Ba ne, celá kampaň, která krom jiného slibovala také více školek nebo zastavení zvyšování nájemného pro důchodce, měla jako svou hlavičku heslo „pořádek a lepší život“. Pořádek přeci musí být, nějaké živly nám tu naši krásnou Prahu (5) nebudou kazit. Ne?
Sociální demokracie tak přeskočila k pravicovému populismu, který hledá za problémy společnosti nějakou vyčleněnou skupinu obyvatel, která je tu více tu méně odlišná od většiny obyvatel. Tak pak může za potíže, které musí všichni snášet. Tak se Šesták a jeho pětka rozhodli, že si pokusí získat nějaký ten rozhořčený hlas na úkor drogové závislých a lidí bez domova.
Podporu pro své korky nalezl Šesták ve své organizaci, jejímž předsedou je bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek. Ten řekl, že „S textem ,Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami‘ naprosto souhlasím. Proč? Protože také nechci, aby byl někdo závislý na drogách, také nechci, aby někdo přicházel o naději na domov, a už vůbec nechci, aby někdo byl gamblerem.“ Jak pomůže další stigmatizace těchto osob nalézt pro ně řešení? Logiku by v tom hledal člověk jen těžko.
Pod tlakem vedení a medií byly nakonec ty nejodpornější billboardy staženy. Heslo „pořádek a lepší život v Praze 5“ však zůstalo. A podepsal se pod něj i kandidát na primátora Jiří Dienstbier ml. Jedno z jeho hesel bylo „více bezpečí, méně špíny“. To se dá pochopit různě. Ale v kontextu Šestákovy pětky to až moc připomíná doby dávno minulé.
Kdyby to dopadlo jen takto, tak by se sice každý levičák před plakáty ČSSD ošil nechutí, ale to nejhorší by bylo zdárně překonáno. To bychom ale podceňovali ČSSD. Není jasné, zda šlo o pokrytectví, hloupost nebo prostě matematiků nákladů, ale vše, co bylo sociálním demokratům vytýkáno, jim zůstalo ve volebním programu (viz tabulka „hnědých řešení“).

Na gender zapomeňte
Navíc celé ideové pozadí prozradil sám Šetkák v předvolebním rozhovoru pro stranický týdeník Oranžová pětka 1/2010. V něm říká: „Také je nutné z centrální části Prahy 5 a obydlených čtvrtí vystěhovat centra pro narkomany. Občané jistě chápou, že se o ně někdo starat musí… Nikdo ale už oprávněně nechápe, proč taková střediska mají být v hustě obydlených čtvrtích, kam se tak stahují nejhorší existence (sic!) z celé Prahy… Praha 5 nemůže být jakousi skládkou hlavního města.“
Program Oranžové pětky ale v perlách nepolevuje. Kromě seniorů, podnikatelů, a pejskařů, nabízí své návrhy i „pro rodiny a maminky s dětmi“. Slyšeli už v ČSSD o genderu? Proč to nejsou rodiny s dětmi? Nebo dokonce tatínkové s dětmi? Citlivost na takováto témata ale naprosto chybí a to i v grafické úpravě, kde na dvou fotografiích na hřišti s dítětem je opět jen žena. Reprodukce stereotypů žen=matka v plné své kráse.
Co naprosto chybí je nabídka pro mladé lidi a studenty. Pro ně nemá socdem program žádný. Ale to už nepřekvapí, jen by si jeden myslel, že když vzdaly boj o mladé lidi pro celostátní volby, tak to začnou napravovat hned při volbách dalších.

Sever
Poté upozornila mainstreamová media na mosteckou ČSSD, která použila stejnou metodu rozdělování. Její billboardy hlásaly „Proč bych měl litovat, že jsem ve svém domově národnostní většinou? Jeden stát, jedna pravidla.“  S mosteckou organizací byl ale větší boj, než s Prahou 5. Celé dva týdny odolávala tlaku, než nakonec slíbila billboardy přelepit. Její předseda Jiří Holý ale řekl, že si stejně nemyslí, že by se tím zpronevěřili stranickému programu.
Dva případy tak odhalily, jak dlouhodobé zanedbávání programové a ideové části vede k přijímání těch nejhorších klišé o minoritách a sociálně vyloučených. Ve větším měřítku jsme to mohli vidět už na neschopnosti ČSSD vyrovnat se s argumentem „dopadneme jako Řecko“ před celostátními volbami. Hnědé tendence, nepřítomnost genderu a resignace na získávání mladých jsou jen další projevy téhož.
ČSSD by se měla učit od svých nepřátel. TOP09 při pochybnostech o důvěryhodnosti liberecké kandidátky zrušila celou místní organizaci. Tvrdé, ale naprosto správné, když není jiného řešení. Sociální demokracie to mohla udělat také, ale ona sama neví co se sebou. A to je pak těžké.

Hnědá řešení ČSSD

·    Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. Tento oddíl bude MČ Praha 5 v rámci rozpočtu dlouhodobě podporovat.
·    Zřídíme specializovanou službu obecních hlídačů parků a náměstí pro ochranu veřejnosti před narkomany, bezdomovci a dalšími závadovými osobami v úzké spolupráci s městskou policií
·    Bezdomovce zapojíme do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5
·    Odstěhujeme centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5
·    Snížíme počet hracích automatů v objektech MČ minimálně o 50 % do roku 2014 a nebudeme povolovat žádné nové herny
·    Prosadíme důsledné postihy sprejerství a přistižené sprejery zapojíme do systému veřejně prospěšných prací
·    Jako prevenci proti vykrádání aut a vandalismu vybudujeme vlastní kamerový systém MČ Praha 5 pro sledování parkovišť napojený na městskou policii
·    Zřídíme tzv. Bezpečnou linku Prahy 5 – tísňová volání a bezpečnostní tlačítka pro seniory
·    Zpřísníme postihy proti nepřizpůsobivým občanům
·    Nepřizpůsobivým občanům, kteří zneužívají dávky hmotné nouze, budeme dávky vyplácet formou poukázek na základní potraviny, hygienické potřeby a oděvy
·    Zavedeme důkladné kontroly problematických nájemníků bytů, do kterých zapojíme městské strážníky a terénní sociální pracovník
Jan Májíček