První wikileaker? Lev Trockij

Lev Davidovič Trockij

Každá revoluce s sebou nese také odhalení tajemství vlády svých předchůdců. Takto Francouzská revoluce odhalila neuvěřitelné náklady, které vydával královský dvůr na opulentní hostiny, večírky a jiné „společenské“ události. Stejně tak Ruská revoluce z roku 1917 odhalila tajné dohody, které uzavřel car a prozatímní vláda. Zveřejněním tajných dokumentů si nová sovětská vláda zajistila nenávist všech kapitalistických vlád, protože ač nebyly v první vlně zveřejněny všechny dokumenty, dalo se očekávat, že se tak v brzké době stane.

Narušení principu tajné diplomacie byl zásadní demokratický počin, který je dnes v souvislosti s Wikileaks opět předmětem veřejné debaty. K této tradici se hlásíme a zveřejňujeme poprvé v českém překladu stanovisko tehdejšího lidového komisaře zahraničních věcí, Lva Trockého.

Trockého stanovisko ke zveřejnění tajných smluv

22.listopadu 1917

Tím, že publikujeme tajné diplomatické dokumenty z archivů carismu a buržoazní koaliční vlády prvních sedmi měsíců revoluce, naplňujeme úkol, který jsme na sebe vzali, když byla naše strana v opozici. Tajná diplomacie je nezbytným nástrojem majetné menšiny, která je nucena podvádět většinu, aby ji podřídila svým zájmům. Imperialismus se svými temnými dobyvačnými plány a svými loupeživými spolky a dohodami dovedl systém tajné diplomacie k dokonalosti. Boj proti imperialismu, který tak vyčerpává a decimuje národy Evropy, je zároveň bojem proti kapitalistické diplomacii, která toho způsobila dost na to, aby se bála denního světla. Lid Ruska, Evropy a celého světa by se měl dozvědět z dokumentů dozvědět pravdu o plánech spřádaných v tajnosti finančníky a průmyslníky společně s jejich parlamentními a diplomatickým přisluhovači. Evropské národy zaplatili za právo na tuto pravdu bezpočtem obětí a všeobecným hospodářským rozvratem.

Zrušení tajné diplomacie je první podmínkou pro čestnou, lidovou, skutečně demokratickou zahraniční politiku. Sovětská vláda považuje za svou povinnost takovouto politiku provádět. Právě kvůli tomu zveřejňujeme tyto smlouvy a dohody, které přestaly mít pro ruské dělníky, vojáky rolníky, kteří převzali moc do svých rukou, jakoukoli závaznost, a zároveň otevřeně nabízíme okamžité příměří všem válčícím národům a jejich vládám.

Buržoazní politici a novináři Německa a Rakousko-Uherska se možná pokusí využít zveřejnění těchto dokumentů k tomu, aby prezentovali diplomacii ústředních mocností v mnohem lepším světle. Ale každý takovýto pokud je bude odsouzen k naprostému nezdaru, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, plánujeme v brzké době předložit veřejnosti k posouzení tajné dokumenty, které dostatečně jasně vypovídají o diplomacii ústředních mocností. Za druhé, a to je důležitější, metody tajné diplomacie jsou tak všeobecné jako imperialistické lupičství. Až německý proletariát nastoupí revoluční cestu vedoucí k tajemstvím svých kancléřů, získají dokumenty, jež nebudou ani o vlásek méně důležité, než ty, které právě zveřejňujeme. Zbývá jen doufat, že se tak stane brzy.

Dělnicko-rolnická vláda ruší tajnou diplomacii a její intriky, přetvářky a lži. Nemáme co skrývat. Náš program vyjadřuje nejvroucnější přání milionů dělníků, vojáků a rolníků. Chceme, aby byla vláda kapitálu svržena, jakmile to bude možné. Zveřejněním před celým světem práce vládnoucích tříd tak, jak jsou vyjádřeny tajnou diplomacií, obracíme se na pracující se zvoláním, které tvoří nezměnitelný základ naší zahraniční politiky: „proletáři všech zemí, spojte se.“