Report – Pochod za stromkaře

Pochod za stromkaře

Akci nazvanou Pochod za stromkaře uspořádala Iniciativa Za pracovní práva migrantů a migrantek (IZPM) a Iniciativa Ne rasismu!. Akcí vyvrcholil Týden za stromkaře, který měl za cíl upozornit na podvody při zaměstnávání cizinců v českých lesích a podpořit lesní dělníky v jejich úsilí o získání nezaplacené mzdy, rychlejší vyšetření tohoto případu, který již přes rok zkoumá policie a zastavení dalšího vykořisťování v lesnictví od stále stejných zaměstnavatelů, které má pokračovat i letos. Někteří cizinci najímaní firmami, na práce v lese, např. na sázení stromků (stromkaři) nedostávali ani pracovní smlouvy, ale smlouvy o rekvalifikaci. Pracovali na pozemcích, o které se stará státní podnik Lesy ČR, Krkonošský národní park (KRNAP) a Národní park Šumava. Lesní dělníci a dělnice pracovali 10 až 12 hodin denně, 6 až 7 dní v týdnu. Dostali jen část platu, hladověli a někteří spali namačkáni v malých místnostech. Vedení jim také vyhrožovalo. Okolo tisíce jich bylo zaměstnáno v letech 2009 a 2010, aniž by za většinu práce dostali zaplaceno. Prostředníkem byly personální agentury (Affumicata, Wood Servis Praha a PBM Union Jobs), které dělníkům neplatily a nechávaly je hladovět. Agentury dodávaly dělníky obří firmě Less & Forest (v r. 2009 měla 4 miliardový obrat), která získala veřejné zakázky. Více se můžete dozvědět např. na stránkách www.migraceonline.cz.

Pochod

Akce začala v 15:00 před Ministerstvem zemědělství na Těšnově, kde promluvili řečníci z IZPM, Pavel Čižinský a Elena Tulupová a Jaromír Kyzour z Hnutí Duha o této kauze. Promluvil i jeden z dělníků, který byl mezi vykořisťovanými. Byl přečten dopis od Pavla Kunce, předsedy Odborového svazu Dřevo, lesy, voda v němž kritizoval situaci v lesích ČR. Někteří z účastníků pochodu byli oblečení v pracovním oblečení a měli sebou i nářadí. Na akci byli vidět transparenty s hesly jako např.: Strava, ubytování a práce zdarma, Cizinci nejsou na jedno použití, Praotec Čech byl také migrant, Solidarita s vykořisťovanými migranty, atd.. Po projevech byl vysazen smrček do záhonu před ministerstvem. Poté jsme vyšli na pochod podél Vltavy, skrz Letenské sady, kde jsme se na chvilku zastavili a byl zde přečten dopis od slovenského stromkaře, který se nemohl zúčastnit této akce. Poté jsme došli k Ministerstvu vnitra. Tam promluvil Pavel Čižinský a Marek Čaněk z IZPM, který mimo jiné i vtipně poznamenal, že by bylo dobré si sebou nosit do lesa i bochník chleba pro stromkaře. Vystoupil i zástupce Iniciativy Ne rasismu!. Po projevech byl i před Ministerstvo vnitra zasazen smrček. Této akce se zúčastnilo cca 120 lidí, včetně stromkařů, např. z Vietnamu.

 

Dana Hladíková