Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.6: Odumírání státu a práva

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.6: Odumírání státu a práva

Představitelé KSSS
Představitelé KSSS

Marx předpokládal, že se zavedením socialismu a odstraněním společenských tříd by měl stát zaniknout. Bez konfliktů mezi třídami a jinými sociálními skupinami by měl být jakýkoli stálý aparát násilí v podobě armády, policie a věznic zbytečný. Zrovna tak by měl zaniknout i právní řád, neboť bez aparátu schopného vynutit si dodržování zákonů není právo ničím. [95] Za socialismu budou existovat jen konflikty mezi jednotlivci. K potlačování takových provinění, ke kterým bude docházet i po odstranění chudoby – hlavní příčiny zločinu v současné společnosti – nebude žádné zvláštní represivní organizace zapotřebí. Ve společnosti – řečeno slovy Rousseaua – převládne obecná vůle“, jež se s takovými problémy vypořádá. Jak kdysi dávno, v roce 1927, řekl i sám Stalin, socialistická společnost [je] společnost bez tříd, společnost bez státu. [96]

 

Tyto myšlenky byly vyjádřeny v ústavě RSFSR z 10. července 1918. Ta říká: Základním cílem ústavy Ruské socialistické federativní sovětské republiky, ústavy navržené tak aby sloužila současnému přechodnému období, je zřízení diktatury městského a venkovského proletariátu a chudých rolníků ve formě silné všeruské sovětské moci, která zajistí naprosté potlačení buržoazie, zrušení vykořisťování člověka člověkem a uskutečnění socialismu, ve kterém již žádné třídní rozpory a žádné státní orgány nebudou existovat. [97]

Po vítězství Stalina se však tato linie zcela změnila. Stalinističtí řečníci přestali mluvit o odumírání státu a místo toho se uchýlili k docela jinému extrému. Začali hlásat, že socialismus v jedné zemi a dokonce komunismus v jedné zemi jde ruku v ruce s posilováním státu. Tak Pavel Fjodorovič Judin v roce 1948 napsal, že Sovětský stát je hlavní silou a hlavním nástrojem výstavby socialismu a realizace výstavby komunistické společnosti. [98] A opět: Konsolidace sovětského státu všemi prostředky bylo nezbytnou podmínkou pro vybudování socialismu, a nyní pro budování komunismu. To je jeden z nejdůležitějších zákonů rozvoje sovětské společnosti. [99] Další sovětský teoretik uvedl, že komunismus předpokládá existenci dokonalého administrativního aparátu, řídícího ekonomiku a kulturu. Tento aparát se postupně vyvíjí a nalézá svou formu v podmínkách přechodu od socialismu ke komunismu … Z tohoto důvodu bude vzestup komunismu odpovídat míře dokonalosti našeho státního a hospodářského aparátu.“ [100]

Posilování ruského státu a narůstající totalitářství může být pouze výsledkem hlubokého třídního antagonismu a nikoli vítězství socialismu.

Tony Cliff
přeložil Vítězslav Lamač