Šumava – upozorňovat má smysl

Šumava – upozorňovat má smysl

Národní park - zdroj dřeva?

Vedení Správy NP a CHKO Šumava se v červnu chystalo kácet stromy přímo v místech, kde se touto dobou líhnou kuřata kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Toto místo je také stanovištěm silně ohroženého jeřábka lesního. Hnutí Duha (HD) a Česká společnost ornitologická (ČSO) k tomuto chystanému kroku vydala 12.června tiskovou zprávu a dopis adresovaný řediteli Správy NP a CHKO Šumava, Janu Stráskému, které přetiskujeme, abychom ukázali, co se ředitel NP Šumava, a jeho spolupracovníci, placení z daní občanů chystali provádět v tomto koutu naší vzácné přírody, o který mají povinnost pečovat.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala omezení platící od 15. července, v němž vyžaduje, aby park při zásazích proti kůrovci volil odkornění stojících stromů, čímž by eliminoval hluk v této lokalitě, který způsobovaly motorové pily. ČIŽP na svých stránkách píše: ,,Omezení činnosti platí do 15. července 2011 a vztahuje se na rozšířené zásahové pásmo v I. zóně č. 132 (Smrčina), které bylo stanoveno dodatkem z května letošního roku k Dohodě o spolupráci mezi MŽP a Spolkovým ministerstvem Rakouské republiky…V současné době tetřev vyvádí mláďata a hrozí, že při vyrušení hlukem může dojít ke ztrátě mláďat a tím ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje jedinců tohoto zvláště chráněného druhu. K rušení hlukem dochází už samotnou přítomností člověka, zejména pak zvýšením hladiny hluku při použití motorové pily pro kácení, odvětvení a odkornění… Termín do 15. července 2011 byl stanoven podle  údajů o biologii tetřeva. Po uplynutí uvedené lhůty je vztah mezi matkou a kuřaty dostatečně upevněn, kuřata jsou relativně samostatná a schopná přeletu na krátké vzdálenosti.“ Tedy alespoň nějaká ochrana.

Stráský a spol

Jana Stráského jmenoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Tento ,,všeuměl“, bývalý premiér, ministr dopravy a zdravotnictví dostal za úkol ochranu Šumavy před kůrovcem. Proti jeho jmenování byli ekologické organizace, jako např. Hnutí Duha. Jaromír Bláha, člen tohoto hnutí napsal na stránkách www.ekolist.cz článek, který se jmenováním Stráského zabývá. Píše v něm mimo jiné: ,,Motto: ,Příroda je nepřítel, a proto se musí proti ní bojovat. Kdyby nebylo mých předků, kteří bojovali proti různým živočichům, tak bych tady nebyl.` Jan Stráský.“ A ředitelem NP Šumava se stává… odpůrce ochrany přírody Jan Stráský. Muž, kterého nasadila jihočeská ODS. Možná místo ODS by mělo být jiné slovo. Jan Stráský se stal ředitelem jihočeského krajského úřadu za hejtmana ODS Jana Zahradníka. Nyní je poradcem hejtmana ČSSD Jiřího Zimoly. Zaníceně vystupoval na předvolební tiskové konferenci Zemanovců, které v jižních Čechách vede bývalý plukovník generálního štábu Československé lidové armády Zdeněk Zbytek (Ano, ten co chtěl v devětaosmdesátém vyjet s tanky na Prahu.).1 Ono totiž v jihočeské krajské politice je od dob oposmlouvy zvykem táhnout za jeden provaz. Na jeho konci je místostarosta Hluboké nad Vltavou, kmotr Pavel Dlouhý. Ještě plamenněji hovořil Jan Stráský o nutnosti kácet kůrovcem napadené stromy v Národním parku Šumava na akcích občanského sdružení Zachraňme Šumavu. To je sdružení, které dle svých prohlášení usiluje o „zelenou Šumavu,“ tj. aby v národním parku nebyly suché stromy, bojovalo se s kůrovcem, a proto vede jakousi svatou válku proti národnímu parku. Jistě pouze shodou okolností má toto občanské sdružení sídlo na domácí adrese starosty Hluboké nad Vltavou a senátora ODS Tomáše Jirsy. S těžařskou akciovkou Lesy Hluboká to nemá vůbec žádnou spojitost, její neznámý vlastník totiž sídlí až v Lucembursku a „hlubocký kníže“ Pavel Dlouhý z ODS to v dozorčí radě dobře hlídá.

Zákon? Žádná překážka

V květnu odhalilo Hnutí Duha, že Stráský v NP Šumava používá otrávené lapáky s pesticidy a podala podnět k ČIŽP. Poté, co vyšlo najevo, že použití jedovatých pesticidů bylo nepovolené a v rozporu se zákonem, odvolal Stráský svého náměstka a vedoucího oddělení státní správy Tomáše Hlavatého. Stráský však potrestaný nebyl. ,,Chemický postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu,“ řekl Jan Bláha z Hnutí Duha. Obětí se podle něj vždy stanou ve významném množství i druhy, které kůrovce požírají. Podle nich látka cypermethrin, kterou postřiky obsahují, patří ke skupině jedů, které narušují i u živočichů funkce hormonů a imunitní systém. Zasažení cypermethrinem může zvýšit riziko neplodnosti (především samců, respektive mužů), spontánního potratu, vyvolat předčasný porod a způsobit vrozené abnormality plodu. Byly prokázány dokonce i karcinogenní účinky. 2

Oslava se ,,zajímavými“ lidmi

Vedení NP Šumava si v květnu vybralo pro oslavu 20. výročí založení parku čtyřhvězdičkový Parkhotel Tosch v Kašperských horách. Majitelem hotelu je šumavský podnikatel František Talián, který na Šumavě vlastní rozsáhlé pozemky. Mezi nimi i parcely v místech, kde obce, podnikatelé a  politici prosazují stavbu lanovky na Hraničník přes vzácnou Šumavu. Na oslavě nechyběl ani ministr Tomáš Chalupa. Talián byl spoluzakladatel iniciativy Zachraňme Šumavu, prosazující masivní kácení na Šumavě.

Na příkladu Šumavy vidíme, jak důležitou činnost vykonávají ekologické organizace, jako je např. Hnutí Duha a další, ale i to, jak se lobbying za soukromé zájmy dá halit do „boje za zelenou Šumavu.“ Je velice nutné, aby lidé nebyli jen pasivními pozorovateli, ale aby bděli a všímali si, co se kolem děje. Nebýt takovýchto lidí, kteří jsou v boji za ochranu životního prostředí aktivní, tak by si lidé jako je pan Stráský, různí podnikatelé a politici se svými soukromími zájmy na zbohatnutí, dělali, co chtěli.
Dana Hladíková

1 Pozn. Dle serveru idnes.cz byl Zdeněk Zbytek již před deseti lety označován za miliardáře a jeho vliv dál posiluje. Účastní se řady významných obchodů s  Ruskem, Moldavskem nebo Ukrajinou. Je jedním ze zakládajících členů klubu Přátelé Miloše Zemana.

2www.tyden.cz