Závod ke dnu

Opuštěný závod OP Prostějov

V pondělí 16.května 2011 se uskutečnila v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, předpremiéra celovečerního dokumentu režiséra a scénáristy Víta Janečka Závod ke dnu. Po promítnutí proběhla diskuze s režisérem a některými z protagonistů dokumentu, jako např. Ilonou Švihlíkovou, Václavem Bělohradským a Tomášem Tožičkou.

Dokument, který má 82 minut, se zabývá problémy, se kterými se v České republice a také i jinde, potýkají lidé zapojení do pracovního procesu, a ti, kteří z tohoto procesu vypadli a stali se nezaměstnanými. Dokument se zabývá např. vztahem mezi mobilitou kapitálu a lidmi, kteří zůstávají; postavením zaměstnanců a také odborů a následných potíží, které mohou ty, kteří se je odváží založit, potkat; otázkou, co tvoří mezeru mezi efektivitou práce a náklady na mzdy a proč je stále větší; přesouváním podniků do rozvojových zemí, kde je levnější pracovní síla. Ekonom Richard Wolff poukazuje také na to, že místo, aby firmy zaměstnancům přidaly, dávají zisky, kterých za pomocí těchto lidí dosáhly, raději do bank, od kterých jsou tito zaměstnanci nuceni si půjčovat, protože nemají dost peněz a tím pádem si půjčují a platí úroky z peněz, které jsou vlastně jejich. V dokumentu se přímo od zaměstnanců, kteří byli propuštěni ze závodu OP Prostějov, který ukončil výrobu, dozvídáme, jaké to bylo zde pracovat, jak byli propuštěni, jaké mají vyhlídky na další možnost zaměstnání a jsme svědky toho, s čím se setkali na Úřadu práce. Dalším podnikem je sirkárna Solo Sušice, jejíž výroba se přesunula do Indie. Moravská sklárna, kterou zachránily odbory, avšak nyní je v rukou soukromého majitele, který se odmítl k tehdejší ojedinělé záchraně podniku odbory vyjádřit. Hyundai Nošovice podruhé a ještě z jiného úhlu než ve filmu Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic; nejmenovaná IT korporace a další. V dokumentu vystupují filozof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička, členové a sympatizanti Akčního spolku nezaměstnaných, americký ekonom Richard Wolff a mnozí další.

 

Na facebooku má dokument Závod ke dnu své stránky, kde se můžete mimo jiné také dozvědět, kdy a kde bude promítán. Dokument měl být také vysílán na ČT 2, ale byl odsunut a měl by být odvysílán zřejmě během července.

 

 

Dana Hladíková