Zimní stadion na Štvanici

Z kulturní památky zbyly trosky

Nechat zchátrat národní kulturní památku a potom prohlásit, že její existence ohrožuje občany, a zbourat jí, je jedním ze způsobů, jak se památky zbavit a na jejím místě dát prostor developerům. Takto skončil také příběh známého pražského zimního stadionu na Štvanici.

Na stadionu bývalo živo

Příběh v kostce

Zimní stadion Štvanice byl otevřen veřejnosti roku 1932 a byl nejstarším zařízením svého druhu na území bývalého Československa. Autorem jeho podoby byl architekt Josef Fuchs, jeden ze spolutvůrců pražského Veletržního paláce. Ledová plocha byla rozdělena na dvě části; větší sloužila hokeji, menší část bruslení pro veřejnost. Součástí stadionu byla kavárna, ohřívárna, šatny, posilovna a ubytovna pro dvě mužstva. Zastřešen byl až v r.1956. Na Štvanici se odehrála čtyři mistrovství světa v letech 1933, 1938, 1947 a 1959. V r. 1955 byl odtud vysílán první televizní přenos hokejového utkání v Československu. Hrál tým Prahy proti švédskému klubu IF Leksand.

V r.1997 pronajalo zastupitelstvo hlavního města Prahy, která je majitelem stadionu, sdružení APeX CLUB o.s., která za cca 15 milionů Kč stadion zprovoznila. V r. 2000 byl stadion prohlášen národní kulturní památkou. V srpnu r. 2002 poničila stadion povodeň, ale na podzim tohoto roku byl jeho provoz obnoven. Rekonstrukce strojovny a zázemí stála cca 21 milionů Kč. Dle občansko prospěšné společnosti ACTA NON VERBA o.p.s. (ANV), která se kauzou zabývá, nedal Magistrát na opravu stadionu po povodních ani korunu a vše zaplatilo sdružení Apex. Stadion však ničí dřevokazné houby a hniloba. V lednu roku 2011 dal stadion uzavřít stavební úřad Prahy 7, na jejímž území se nachází. V únoru rozhodl soud, že ApeX CLUB musí budovu vyklidit, s tím, že jeho smlouva je neplatná. Magistrát přitom vypověděl smlouvu s Apexem v r. 2008, avšak Apex se odvolal a odmítal prostory opustit. Je zajímavé, že soud rozhodl v této věci věci pár měsíců před demolicí. Na začátku dubna přebírá Magistrát klíče od stadionu. (zdroj ČTK) Na konci května, na základě rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 7 začala demolice stadionu, i přes nesouhlas Národního památkového ústavu. Památkáři požadují zachovat alespoň část konstrukce a některé vzácné předměty. Magistrátní odbor památkové péče přikázal zaměření a zadokumentování odstraňované konstrukce. Ve spolupráci s památkáři z Národního památkového ústavu pokračuje dokumentace odstraněných konstrukcí. „Demoliční firma se také zavázala sejmout vytipované, historicky cenné prvky ruční technologií za účelem jejich zachování,“ řekl náměstek primátora Antonín Weinert (ČSSD).

Primátor Prahy Svoboda a radní Udženija

Magistrát hl.m. Prahy

Zimní stadion na Štvanici byl majetkem Magistrátu hl.m. Prahy a jako vlastník byl ze zákona povinen se o tuto kulturní památku starat. Za porušení zákona hrozí pokuta a také až dvouleté vězení. Magistrát ale odmítá za zchátrání stadionu svou odpovědnost. Jeho stav svaluje na ApeX CLUB (AC), kterému tuto kulturní památku pronajal za neuvěřitelný, symbolický nájem 1000 Kč ročně, proto, aby se AC mohl o stadion starat. AC stadion pronajímal ke sportovním a dalším účelům. Na pronájmu kavárny, dle České televize vydělával AC 100 000 Kč měsíčně. Smlouva měla trvání na dobu neurčitou. Nabízí se otázka, proč magistrát, jako vlastník, stav stadionu nekontroloval a nevymáhal po nájemci jeho údržbu. Magistrát argumentuje tím, že zaměstnance magistrátu AC odmítal do objektu vpustit. Zdá se neuvěřitelné, že si magistrát nechal toto chování líbit a vzdal se kontroly nad svěřeným majetkem. Radní Alexandra Udženija (ODS) řekla:,,Odmítalo nás tam pouštět (sdružení ApeX), když jsme chtěli prověřit čpavkové hospodářství, museli jsme zavolat hasiče, abychom mohli dovnitř.“ ANV uvádí na svých stránkách, že AC, chtělo na opravy stadionu sehnat peníze, ale magistrát to nepovolil:,,Navíc, když se občanské sdružení pokoušelo sehnat peníze na opravy jinde, nedostalo k tomu souhlas vlastníka. Když se jej pokoušelo získat, Magistrát „neoficiálně“ sdělil, že žádné potvrzení nedá a ani nevystaví záporné stanovisko písemně.“ Dále ANV uvádí, že si Magistrát nechal od Technického a zkušebního ústavu vypracovat posudek na stav budovy. Posudek nejdřív doporučoval dvě možná řešení. Zbourat nebo opravit. To se Magistrátu nelíbilo, a tak se vedoucí oddělení správy movitého majetku Tomáš Dolanský vypravil za znalci a vysvětlil jim, že je třeba posudek „aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky“. A když znalci vzali v úvahu „změnu klimatických podmínek“ zůstala jen jedna varianta. Demolice.1

Památkáři x Magistrát

Národní památkový ústav (NPÚ) vydal 31.května Tiskovou zprávu (TZ), v níž požadoval zasatvení demolice. Magistrát, slovy radní za ODS A. Udženije, ale zastavení odmítl. ,,Máme nařízení Stavebního úřadu, že musíme objekt neodkladně odstranit,“ řekla ČTK. Dle ní není stanovisko památkářů relevantní. V praxi se tedy opět ukázalo, že politici nerespektují názory odborníků a také to, jak špatné jsou zde zákony, které to umožňují. NPÚ mimo jiné v TZ uvádí:,,Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v hl. m. Praze (dále ÚOP NPÚ HMP) si je vědomo špatného stavu konstrukcí původních tribun i části dřevěných střech, který byl konstatován již při místním šetření dne 14. 1. 2011. ÚOP NPÚ HMP však prováděnou demolici vidí jako závažné pochybení a vyzývá k jejímu zastavení. Do dnešního dne se nekonalo žádné jednání (za přítomnosti zástupců ÚOP NPÚ HMP), kde by proběhla diskuse o dalším nakládání s památkovým objektem, o jeho případné dokumentaci či návrhu na zrušení prohlášení za kulturní památku. ÚOP NPÚ HMP nebyl ani o připravované demolici informován, ani mu nebyly předány žádné podklady ve formě statických či dalších posudků, směřující k tak neodkladné a urychlené demolici objektu kulturní památky. Územní odborné pracoviště NPÚ v hl. m. Praze považuje takto prováděné odstranění nemovité kulturní památky za neblahý precedent, zejména s ohledem k faktu, že majitelem objektu je Hlavní město Praha. ÚOP NPÚ HMP považuje záchranu podstaty stadionu za možnou a žádá o zastavení demolice a zahájení jednání k dalšímu nakládání s objektem stadionu.“

Trestní oznámení

Sdružení ANV podalo trestní oznámení na radní A. Udženiju. V něm stojí mimo jiné toto:,, (…) v rozporu se zákonem iniciovala demolici kulturní památky, čímž vážně poškodila důležitý kulturní zájem, chráněný právním předpisem. A to zejména zákon o památkové péči, který ukládá vlastníkovi kulturní památky povinnost na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,“ Vojtěch Razima z ANV k tomu řekl:,,Buď je naprosto nekompetentní, nebo je zaplacená. V obou případech nemá na postu radní pro majetek co dělat.“ Vyzval proto primátora Bohuslava Svobodu (ODS), aby ji odvolal. Dále uvedl:,,Existuje důvodné podezření, že je demolice nezákonná a byl spáchán trestný čin,“ dodal, že dle ANV nepředcházelo demolici zákonné rozhodnutí a rozhodla o ní Udženija. ,,ANV si myslí, že kvůli tomu dostala zaplaceno od MeridianSpa, která chce na místě postavit hotel,“ uvedl Razima. Udženija obvinění označila za naprosté nesmysly. „Zajímalo by mě, kdo financuje jeho proti mně, pár lidí by mě napadlo,“ poznamenala.2

Pokuty

Odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy udělil za špatný stav zimního stadionu na Štvanici dvě pokuty. Částku 150 tisíc Kč má zaplatit Magistrát Prahy, jakožto vlastník, který porušil svou povinnost se o památku starat. Ten se ale proti pokutě odvolal k Ministerstvu kultury. Sdružení ApeX CLUB (AC) dostalo pokutu 800 tisíc Kč. Dle Tomáše Doležala z AC je výrok o finančním postihu jeho sdružení směšný. „Soud prohlásil nájemní smlouvu mezi Apex Club a Prahou za neplatnou. Navíc ve smlouvě nebyla zmínka o tom, že stadion je památkově chráněn a že bychom měli dodržovat památkovou péči. Tato odpovědnost je dle znění zákona o památkové péči vždy na vlastníkovi, v tomto případě tedy na městě. Proti sankci se rozhodně odvoláme,“ reagoval Doležal.3

Co je zatím?

Komu chátrání a následná demolice zimního stadionu posloužili? Možným klíčem k této otázce může být smlouva uzavřená Magistrátem hl.m. Prahy se společností MeridianSpa. V roce 2000 (primátorem byl Jan Kasl) vypsalo město výběrové řízení na firmu, která by ostrov Štvanice zregenerovala. Za to jí měla být pronajata na 88 let menší část ostrova, kde stojí i stadion. A MeridianSpa nabídla, že si na regeneraci vydělá tím, že na místě stadionu postaví moderní sportovní a relaxační centrum, včetně hotelu, za 900 milionů Kč. Na místě měly být i podzemní garáže se 187 místy.4 Radní Prahy tedy uzavřeli smlouvu, v níž souhlasí s demolicí stadionu, který v té době ještě nebyl Národní památkou, nicméně se jí stal ještě v témže roce. Zbourání památky v dobrém stavu by nemohlo být ospravedlňováno. Nechat památku zchátrat, poté na místo vyslat magistrátního statika, který zkonstatuje, že hrozí zřícení konstrukce a stavba bezprostředně ohrožuje zdraví a životy osob, je pro magistrát asi elegantnější řešení. A vina, ta se dá svést na nájemce, ApeX CLUB (AC) a smlouva s MeridianSpa, která má Štvanici pronajatou na dalších 78 let za 0 Kč se konečně může naplňovat. Firma AC tvrdí, že magistrátu od začátku šlo o zbourání Štvanice. Dle Tomáše Doležala město nechalo stadion 13 let chátrat s tím, že se o něj má starat jen pronajímatel. Prahu o peníze a podporu prosil, ale nakonec dostal výpověď. ,,Magistrát jsme žádali o peníze opakovaně, v dotačních řízeních, v grantových řízeních, ale ani jednou jsme neuspěli. Bylo nám i řečeno, že není zájem tuhle památku rekonstruovat.“ 5

Magistrát couvá?

Pražská radní Udženija oznámila, že navrhne obnovení stadionu, ve kterém by se vybudovala síň slávy českého hokeje a ledních sportů. Hodlá prý usilovat o ukončení smlouvy s firmou MeridianSpa. Primátor Bohuslav Svoboda, pro ČT24 řekl:,,Majetek převezmeme zpátky do svého vlastnictví a péče.“ MeridianSpa se však vyjádřila o magistrátních slibech občanům takto:,,V této chvíli platí smlouva, kluziště tam být nemůže, protože to je záplavová oblast,“ řekl Martin Kodeš, člen představenstva MeridianSpa.

MeridianSpa – vazba na politiky

MeridianSpa je německá firma, která po Evropě staví a provozuje sportovně rekreační zařízení. V roce 1999 byla založena společnost MeridianSpa Štvanice s.r.o.. Její valná hromada rozhodla o změně právní formy na akciovou společnost s akciemi na majitele (jak neobvyklé) v roce 2008. Právě v témže roce, kdy dostává ApeX CLUB (AC) od magistrátu výpověď. Základním jměním jsou 2 miliony Kč a počet akcií je 10. V roce 2000 informoval server idnes.cz o vypsané soutěži na oživení ostrova Štvanice, kterou tato firma vyhrála. Dva další účastníci soutěže, ji zpochybňovali. Jednou z nich byla i AC:,, Podali jsme proti výsledku námitku, kterou nám ale městští úředníci neuznali. (…) Všechno bylo podivné. Například o soutěži jsme se dozvěděli tak, že geodeti začali na Štvanici vyměřovat pro německou firmu pozemky. Soutěž ještě přitom nebyla vyhlášena a oni už věděli i to, co si město na ostrově představuje. Na rozhodnutí doplatí jen a jen Pražané, protože to, co se na Štvanici připravuje, rozhodně není pro ně finančně přístupné.“ Vedoucí odboru obchodních aktivit magistrátu Václav Pátek tvrdil, že nemuseli postupovat podle zákona o veřejných zakázkách:,, Tento zákon by pro nás platil v případě, že by město vydávalo peníze. Ale protože tady přijímáme peníze, tak se nás netýká.“ Radní zřejmě ví, jak na to.

J&T

V představenstvu firmy MeridianSpa jsou Dušan Palcr, Martin Kodeš a Markéta Kudrlová. Každý z nich figuruje i v dalších společnostech, také s tajnými akciemi na majitele. Palcr a Kodeš také pracují pro vlivnou finanční společnost J&T. Palcr má i 10% podíl. J&T má vazbu na politiky ODS, na jejich příbuzné a známé, včetně Romana Janouška. Dala půjčku také firmě Petra Hulínského (ČSSD), který byl od r. 1998 členem bezpečnostního výboru magistrátu a od r. 2002 byl náměstekem primátora. I s Martinem Romanem, šéfem ČEZu, lobbistou Dalíkem, Milanem Urbanem (ČSSD) a dalšími, se Palcr a Kodeš objevili na známých fotkách ze společné dovolené na Sardinii. J&T dokonce získala od Ministerstva práce a sociálních věcí (pod vedením P. Nečase) v r. 2008, podíl v Pražské energetice (PRE). Vyměnilo 14,2% akcií PRE, za 0,38% akcií ČEZu. Zde je vidět, jak soukromníci vydělávají a různě spekulují s dříve státními firmami, za pomoci politiků. Z činnosti J&T, ještě můžeme zmínit bankovní služby, banky u nás a na Slovensku, ve Švýcarsku, v Rusku, v daňovém ráji na Barbadosu, či téměř 20 investičních fondů registrovaných na Kajmanských ostrovech. 6 J&T se zabývá také realitním trhem, vlastní hotely, fotbalovou Spartu, ocelárnu Slovakia Steel Mills., financuje, či má podíl také v TV JOJ, v Unipetrolu, Energetickém a průmyslovém holdingu. Vlastnila i TV Z1.

Co bude dál s pozemkem, na kterém stával zimní stadion, se ukáže časem. Luxusní sportovní a relaxační areál, hotel, bruslení, dostupné pro běžného jednice, či kluby a muzeum hokeje a ledních sportů? Někdo už to asi ví a ostatní lidé musí počkat, co z toho se na tomto místě uskuteční. Jisté je to, že Národní kulturní památka byla ponechána magistrátem, který ji měl ze zákona zpravovat na pospas chátrání a byla zdemolována. Další z kulturních památek, součást koloritu Prahy, byla srovnána se zemí.

 

Dana Hladíková

 

 

1www.kverulant.org

2www.zpravy.ihned.cz

3www.prazsky.denik.cz

4www.zpravy.idnes.cz

5www.ct24.cz

6www.jtfg.com (stránky J&T)