Zoznam špecifických požiadaviek Hnutia 15-M

Hnutí 15M

Toto sú niektoré z krokov, ktoré ako občania považujeme za základné pre regeneráciu nášho politického a ekonomického systému. Komentujte ich a predkladajte svoje na zhromaždeniach!

1. ELIMINÁCIA PRIVILÉGIÍ POLITICKEJ TRIEDY:

Prísna kontrola neúčasti v ich volených pozíciách. Špeciálne sankcie za zanedbanie ich povinností.

Zrušenie privilégií vzťahujúcich sa k plateniu daní, rokov prispievania a dôchodkového systému. Vyrovnanie platov volených úradníkov k priemernej mzde v Španielsku plus prostriedky potrebné na riadne vykonávanie ich funkcií.

Zrušenie imunity. Súvisiacej s korupciou a zločinom.

Povinné zverejňovanie majetku všetkých verejných úradov.

Zredukovanie voľne vykazovateľných výdavkov.

2. PROTI NEZAMESTNANOSTI:

Prerozdelenie práce, alebo podpora skracovania pracovného času a zosúladenie prác za účelom eliminovať štrukturálnu nezamestnanosť (t.j., kým nezamestnanosť neklesne pod 5%)

Odchod do dôchodku v 65 a nezvyšovať kým sa neeliminuje nezamestnanosť mladých.

Bonusy pre spoločnosti s menej než 10% zmluv na dobu určitú.

Istota pracovného miesta: zakázať kolektívne výpovede, alebo objektívne dôvody vo veľkých spoločnostiach, zatiaľ čo veľké firmy majú výhody a daňové úľavy, zabezpečiť tak, že dočasní pracovníci nedostanú práce, ktoré by mohli byť pevnými pracovnými miestami (Ospravedlňujem sa, ale nerozumiem tejto vete, prosím navrhnite lepší preklad – Jérôme Roos).

Znovuzavedenie 426€ dávky pre všetkých dlhodobo nezamestnaných.

3. PRÁVO NA BÝVANIE:

Vyvlastnenie postavených budov, ktoré neboli predané, za účelom poskytnúť ich trhu so sociálnym bývaním.

Poskytnutie dotácií pre mladých ľudí a všetkých chudobných ľudí.

Umožniť dación en pago (vrátenie kľúčov od bytu banke výmenou za zrušenie hypotéky).

4. KVALITNÉ VEREJNÉ SLUŽBY:

Odstránenie nepotrebných nákladov vo verejnej správe a zriadenie nezávislej kontroly rozpočtu a výdavkov.

Nábor zdravotného personálu za účelom odstránenia zoznamov čakajúcich pacientov.

Nábor učiteľov za účelom zabezpečiť riadny pomer študentov na triedu, pracovné skupiny a podporné skupiny.

Zníženie ceny školného na vysokých školách, aby odpovedalo cene diplomu a ročníkov.

Verejná podpora výskumu za účelom zabezpečiť jeho nezávislosť.

Lacnú, vysoko kvalitnú a ekologicky udržateľnú verejnú dopravu: znovuzavedenie vlakov, ktoré sú nahrádzané AVE (vysokorýchlostné vlaky), s pôvodnými cenami; lacnejšie lístky na autobus; obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy v centrách miest; budovanie cyklochodníkov.

Miestne sociálne zdroje: efektívne zavádzanie právnických skupín, mestských lokálnych kariérnych sietí, miestnych služieb sprostredkovania a poradenstva.

5. KONTROLA BÁNK:

Zákaz akejkoľvek finančnej pomoci, alebo kapitálových injekcií bankám: spoločnostiam v problémoch by malo byť umožnené zlyhať, alebo ich znárodniť, aby vytvorili verejnú banku pod spoločenskou kontrolou.

Zvýšenie daní pre banky v priamej úmere k sociálnym škrtom prijatých počas tejto krízy spôsobenej zlým manažovaním.

Navrátenie všetkých bánk, ktoré prijali peniaze z verejnej pokladnice do spoločného vlastníctva.

Zákaz investovania španielskych bánk v daňových rajoch.

Nariadenie sankcií na špekulácie a bankové, neslávne známe praktiky.

6. DANE:

Zvýšenie daní na veľké bohatstvo a banky.

Odstránenie SICAV (polovřejná finanční instituce těšící se minimálnímu zdanění ve výši 1%. Jejím cílem je výhodně investovat na finančních trzích, pozn. redakce)

Vymáhanie daní zo súkromného kapitálu.

Skutočnú a efektívnu kontrolu daňových únikov a pohybu kapitálu do daňových rajov.

Medzinárodná podpora prijatia dane na medzinárodné prevody kapitálu (Tobinova daň).

7. SLOBODY A PARTICIPATÍVNA DEMOKRACIA:

Nie kontrole cez internet. Zrušenie Sinde zákona (zákon, který tvrdě postihuje sdílení a stahování tzv. nelegálního softwaru – pozn. redakce)

Ochrana slobody informácií a invetigatívnej novinárčiny.

Povinné a zaväzujúce referendá o širokozasahujúcich témach, ktoré menia životy ľudí.

Záväzné referendá o akomkoľvek zavedení opatrení prijatých Európskou úniou.

Zmena volebného zákona v záujme zabezpečiť skutočne reprezentatívny systém, ktorý nediskriminuje, a ktorý je proporcionálny k akejkoľvek politickej, či sociálnej vôli, kde čistý hlasovací lístok a nehlasovanie majú takisto zastúpenie v legislatíve.

Nezávislosť súdnictva: reforma prokuratúry v záujme zabezpečiť jej nezávislosť, vymenovanie členov Ústavného súdu a Najvyššej súdnej rady exekutívou.

Zavedenie efektívnych mechanizmov na zabezpečenie vnútornej demokracie v politických stranách.

8. REDUKCIA VOJENSKÝCH VÝDAVKOV

zdroj: nezavisli.blogspot.com, redakčně upraveno