Amazonie – místo pro těžbu ropy?

Řeka Pastaza

Povodí řeky Amazonky podél hranice Peru s Ekvádorem je jedno z nejvíce biologicky rozmanitých míst na Zemi. Tato odlehlá oblast, která je od Limy, hlavního města Peru, vzdálena asi týden cesty autobusem, lodí a kanoí, je domovem více než 11 000 domorodých obyvatel, kteří spolu tvoří společenství zvané Achuar. Tito lidé se živí lovem, chytáním ryb a pěstováním plodin. Oblast, kde žijí, se rozprostírá částečně na území Peru a na ekvádorském území v oblastech povodí řek Corrientes, Pastaza a Morona.

Ohrožení

Ekosystém a způsob života v oblasti, kde Achuar lidé žijí, je ohrožen těžbou mezinárodních společností, které zde těží ropu a dělají další průzkumy území, z nějž chtějí získat ,,černé zlato“.

Corrientes

Ropná pole se pod východním územím Achuar na řece Corrientes nachází již od roku 1970, kdy zde začala těžit firma z USA – Occidental Petroleum (Oxy). Nyní tu ropu získává argentinská společnost Pluspetrol. Více než třicet let snižovala Oxy náklady tím, že 9 miliard galonů (1 galon =3,785 411 784 litrů) vody, kterou k těžbě využili, nechali vytékat přímo do řeky. Tato použitá voda obsahuje vysoce toxické látky, jako např. barium, olovo a arzén. Během těžby také došlo ke stovkám případů úniku ropy.
Místní obyvatelé, včetně dětí, měli pozitivní testy na vysoce nebezpečnou hladinu olova v krvi. Řada z nich také uvádí příklady nesčetných nevysvětlených onemocnění, nádorů a potratů kvůli tomu, že byli vystaveni účinkům ropy. Ryby již nejsou kvůli kontaminaci vhodné ke konzumu a v půdě lidé nemohou vypěstovat zdravotně nezávadné plodiny.
Achuar lidé podali v roce 2007 žalobu na ropný gigant Occidental Petroleum kvůli znečištění prostředí a jeho následkům.

Obrázky: Oblast Bloku 1-AB v současnosti provozuje Pluspetrol, v letech 1971-2000 byl provozován Occidental Petroleum a je předmětem soudního sporu.

Amazonie - ropná skvrna na potoce Timu Ensa, Blok 1-AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasklé potrubí u obce Antioquia z něhož vytéká ropa, Blok 1-AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únik ropy v Bloku 1-AB u obce Nueva Jerusalema

 

Pastaza a Morona

Na západ od Corrientes zůstala oblast povodí řek Pastaza a Morona až do nedávné doby uchráněna

těžbě ropy. Dnes však kanadská ropná společnost Talisman Energy (TE) provádí průzkumné vrty v Bloku 64, uprostřed území lidí Achuar, i přes jejich vytrvalý odpor.
TE nejprve investovala do Bloku 64 v roce 2004 spolu s Oxy a od roku 2011 již vlastní 50% z tohoto Bloku a 70% z Bloku 101. Oba tyto bloky pokrývají cca 4 miliony akrů (1,7 milionů hektarů) nedotčeného deštného tropického pralesa a překrývají povodí Morony a Pastazy. Oblast také ovlivňuje komplex mokřadů na řece Pastaza, který se nazývá Pastaza River Wetland complex a který byl uznán Ramsarskou úmluvou (Ramsar Convention) jako jeden z neproduktivnějších vodních ekosystémů v amazonském deštném pralese. Mokřady v polovině oblasti Bloku 64 jsou klíčové pro rybaření a lov stovek rodin domorodých obyvatel a vlévají se do jezera Rimachi, které je největší v peruánské Amazonii.
V roce 2008 a 2010 cestovali představitelé Achuar několik dní daleko od svých komunit v deštném pralese na výroční valnou hromadu TE do jejího sídla v Calgary v Kanadě. Požadovali, aby společnost respektovala práva Achuar lidí a okamžitě odešla z jejich vlasti. Obrátili se také na peruánskou vládu a v r. 2010 vydali prohlášení, v němž mimo jiné uvedli: ,,Požadujeme, aby peruánská vláda okamžitě zrušila smlouvy na Bloky 64 a 101 a aby Talisman okamžitě odstoupil z našeho území.“
Talisman má oprávnění k provádění seizmických zkoušek a průzkumných vrtů a říká, že má dohodu s několika komunitami, o kterých tvrdí, že jen ty jsou přímo ovlivňovány jeho činností. Achuar však zdůrazňují, že vliv vrtů je klíčový pro honitby, vodní zdroje a posvátnou zemi, a tudíž ovlivňuje blaho celého společenství Achuar. A bez souhlasu všech Achuar lidí nesmí pokračovat.
Obvinili TE z podněcování rozbrojů mezi komunitou. Mezi protestující v květnu 2009 měla TE dopravit ozbrojené členy Achuar společenství, kteří jsou nakloněni těžbě ropy a kteří téměř vyvolali násilné konflikty.

Rozdělení oblasti

Území

Povodí řek Morona a Pastaza je obývané společenstvím Achuar po mnoho generací. Potoky, honitby, staré farmy, vodopády a posvátná pohřebiště, to všechno vypráví příběh, který spojuje Achuar s jejich předky. Jejich území jim poskytuje vše, co potřebují: léčivé rostliny, palmy, z jejichž listů vyrábějí střechy, možnost lovu, řeky plné ryb a duchovní místa, kde mohou nalézat své vize.
Stát Peru uznal práva lidí Achuar na jejich zem s titulem ,,Native Community“ (původní společenství), avšak tento titul byl dán jen třetině rodových území.
Achuar lidé během uplynulých šesti let zdokumentovali a zmapovali vše, co je pro ně v území, kde žijí, důležité. Na ploše více než 2,5 milionů arů sídlí více než 40 Achuar komunit.

Nedávné akce

V květnu 2011 se zástupci Amazon Watch 1 znovu vydali na výroční valnou hromadu TE. Když se v roce 2010 vydali na tuto schůzi spolu s Amazon Watch představitelé komunity Achuar, přijala v důsledku toho TE tzv. Global Community Relations Policy (Celosvětovou komunitní vztahovou politiku), což se zdálo být významným krokem. Nyní však firma navrhla rozšíření těžby ropy na území Achuar a razí politiku porušování práv domorodých obyvatel. V dopise, který jim byl nyní doručen, požaduje FENAP (Federación de la Nacionalidad Ashuar del Perú) – největší achuarská organizace v Peru, aby TE respektovala práva obyvatel Achuar. V dopise se mj. píše: ,,Píšeme vám, abychom potvrdili, že odmítáme jakýkoliv průzkum a těžbu na území našich předků. (…) Požadujeme, aby Talisman respektoval naše rozhodnutí a neprováděl těžbu ropy a zastavil veškerou plánovanou průzkumnou činnost.“
V září 2011 náčelníci Achuar cestovali do Limy, aby formálně předali vládě petici, ve které žádají, aby bylo respektováno jejich právo na sebeurčení včetně právního uznání jejich původních území. Dále se v petici požaduje zrušení stávajících ropných bloků a státní záruka, že se již na jejich území ani do budoucna nebude těžit ropa.
V září také skupina více než 100 domorodých lidí, kteří se nazývají Shuar 2 či Wampis, zatarasilo řeku Moronu a nejméně 4 lodě společnosti Talisman byly zadržovány blokádou, která začala časně ráno u obce Puerto Juan.
V listopadu 2011 Achuar náčelník jménem Peas Peas Ayui cestoval znovu do Kanady. Vydal se zde na dvoutýdenní kampaň po čtyřech kanadských městech, aby zvýšil povědomí o tom, co TE provádí v Amazonii. „Řekl jsem generálnímu řediteli společnosti Talisman Johnu Manzoni, že lidé Achuar nechtějí těžbu ropy na území našich předků, ale Talisman odmítá respektovat naše právo žít v míru a harmonii,“ řekl Ayui, nově zvolený předseda FENAP. ,,Bojím se, že Talisman vytváří konflikt mezi bratry a sestrami Achuar, a mám strach, že těžba ropy zničí životní prostředí, pokud bude Talisman pokračovat v našem nerespektování.“

Achuar náčelník Peas Peas Ayui

Talisman vnáší násilí do Peruánské Amazonie

V prosinci 2011 přinášejí dva kněží, kteří zde působí, šokující svědectví o tom, co se nyní děje v Amazonii. ,,Jsme na pokraji genocidy,“ říká otec Diego, který pracoval deset let s lidmi Achuar a Shuar-Wampisa. ,,Přítomnost Talismanu vytváří konflikt mezi těmi, kteří jeho činnost přijímají, a těmi, kteří ji odmítají, a takový konflikt zde v džungli může stát mnoho životů.“
Výpověď přes satelitní telefon podává ze vzdáleného společenství Kuyuntsa otec Diego spolu s otcem Luisem Bolou, který žije v oblasti již padesát let. Vyjadřují v něm obavy, že strategie TE rozděl a panuj, a podloudné přesvědčování místních, aby ji přijali, je reálnou hrozbou konfliktu. ,,Situace zde se zhoršila (…) s konfliktem před dvěma měsíci, kdy došlo ke konfrontaci mezi lidmi Shuar-Wampisa a Talismanem. S.-Wampisa si stěžovali, že říční přeprava Talismanu – motorové čluny a remorkéry – decimuje populace ryb. Několik malých kánoí bylo také zničeno a potopeno obrovskými vlnami, které se tvoří, když kolem proplouvají jejich lodě. Největší vliv však Talisman má na rozdělení lidí.“ Příkladem je společenství S.-Wampisa: ,,Bylo rozděleno na dvě části, kvůli penězům a tomu, co zaměstnanci Talismanu dělají, a jedna část podporuje Talisman.“ Společenství jsou rozdělená a vznikly organizace, které mají různé postoje k Talismanu. ,,Organizace Wampisa se rozhodla postavit Talismanu v protestu, avšak situace byla velmi napjatá a došlo ke konfliktu, který málem skončil výstřely. Část lidí Achuar spolupracuje s Talismanem a ti se postavili proti svým vlastním bratrům z organizace Wampisa se zbraněmi – se zbraněmi! (…) Achuar – z organizace FASAM, řekli, že jediným řešením je zabíjení. Říkali:,,Získáme krev Wampisů a až zemřou, oženíme se s jejich ženami, (…) jedině skrz zabíjení může Talisman pokračovat v práci.“
Všechno tohle vytvořilo velmi napjatý konflikt, který se nakonec podařilo do jisté míry vyřešit prostřednictvím dialogu. Zástupci Talismanu a peruánské vlády přišli a dosáhli dočasného příměří. Situace však není vyřešena, jen odložena, aby se zabránilo krveprolití mezi lidmi Achuar z Morony (organizace FASAM) a lidmi z Wampisy – organizace OSHDEM (Organización Shuar de Morona), kteří jsou již rozděleni, a organizací ORDEM (…).“
,,Myslím, že Talisman je plně zodpovědný za případné nehody nebo úmrtí, které mohou nastat, protože Talisman a jeho pracovníci jsou hnací silou, která rozděluje organizace. To, co tady dělají (v povodí řeky Pastazy) spolu s některými bývalými náčelníky, je rozdělování lidí, což způsobí smrt a zkázu. Jsme na pokraji genocidy, genocidy mezi národy kvůli bojům za to, aby zde byla tato společnost.“
,,Mnoho lidí se ocitá v obtížných situacích, protože pracovníci Talismanu (…) používají tajné a podvodné způsoby, aby přesvědčili a rozdělili lidi a mohli tak vstoupit do tohoto území. Jako salesiánští misionáři jsme velmi znepokojeni touto situací. Chceme respekt Talismanu, aby respektoval lidi, kteří s nimi nechtějí spolupracovat a kteří se nesnaží si ostatní kupovat a klamat je za peníze. Jejich postoj (Talismanu) vytváří obrovské riziko pro zdejší způsob života, narušuje přirozenou rovnováhu společenského systému mezi domorodými lidmi peruánské Amazonie. Jako misionáře nás velice zajímá všechno to tříštění organizací domorodých obyvatel. (…) Především se obáváme problémů, které se začínají tvořit v organizacích, které spolupracují s Talismanem. Berou lidi do měst a zasvěcují je do morálních přečinů. Zprostředkovávají jim prostitutky, čímž se mezi nimi šíří pohlavní nemoci. V oblasti Achuar, kde Talisman působí, se zvýšil počet pohlavních nemocí: syfilis, kapavky a je zde i první případ AIDS. Když jsme o tomto problému řekli Talismanu, o zvýšené sexuální promiskuitě, která se v populaci rozmohla, řekli nám: ,To je důvod, proč tu jste, je třeba, abyste tento problém řešili.´ “

Otec Diego

Na stránkách Talismanu

Na svých webových stránkách se TE chlubí tím, jak vychází vstříc domorodým organizacím, jedná a podepisuje s nimi smlouvy. Můžeme se zde dočíst např. to, že poskytne přes 3 miliony dolarů v roce 2012 na financování iniciativ místních komunit, které určí zúčastněné organizace. Budou podporovat zdraví, vzdělání, přístup k elektřině, pracovní příležitosti a životní prostředí. Jinými slovy si budou za pro ně směšně malý obnos peněz kupovat souhlas místních s těžbou. A jak mohou mluvit o podpoře životního prostředí? Cožpak těžba ropy uprostřed amazonského deštného pralesa není v přímém rozporu s přirozeným životním prostředím?

Idilka na www.talisman-energy.com: zaměstnanci Talismanu při práci, místní děti si hrají a pohled na jedno z míst v Peru, kde TE působí

Amazonie – přírodní div světa (na jak dlouho?)

V případě těžby ropy v amazonském deštném pralese jde o souboj přirozeného životního prostředí a touhy po peněžním zisku společností, jako je Talisman. V sázce jsou životy lidí, zvířat a rostlin. Ekosystém, který zde funguje tisíce let, je jedním z posledních nedotčených míst na Zemi. Je to úžasná zelená živá plocha, která by měla být zachována a ochráněna. Příroda zde není zdaleka probádána a neustále jsou tu nacházeny nové rostlinné a živočišné druhy. Jen v letech 1999 až 2009 dle Světového fondu ochrany přírody (WWF) zde bylo objeveno více než 1200 nových druhů fauny a flory. Z toho bylo nalezeno 637 nových druhů rostlin, cca 500 nových druhů ryb a obojživelníků včetně 24 jedovatých žab. Dále 55 nových druhů plazů, 39 druhů savců a 16 druhů ptáků. Na jedné straně tedy můžeme žasnout nad dosud pro nás neznámými druhy, avšak na druhé straně vlivem působení člověka jiné druhy nenávratně mizí.

Žába Ranitomeya benedicta, Peru

 

 

 

 

 

 

Petice

Na stránce: http://amazonwatch.org/work/talisman, můžete podepsat petici proti činnosti společnosti Talisman v Amazonii.

 

1 Amazon Watch – nezisková organizace vzniklá roku 1996 na ochranu deštných pralesů a za účelem prosazování práv původních obyvatel v Amazonii

2 Shuar – spolu s Achuar a dalšími jsou podskupinou národů Jivaroan, což je název souhrnně označující domorodé obyvatele žijící v oblasti horních toků řeky Marañón a jejich přítoků v severním Peru a východním Ekvádoru.

Dana Hladíková

Zdroje: www.amazonwatch.org,
www.talisman-energy.com