Akce: Konference:NEZAMĚSTNANOST – NEROZLUČNÝ PŘÍTEL DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI?

Kdy: 14. května 2012 od 17:00 do 20:00

Kde: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7

Nezaměstnanost – aktuální téma, které se týká statisíců nezaměstnaných a dalších potencionálně nezaměstnaných. Vláda ale nehledá řešení ve veřejných investicích do vzniku nových pracovních míst nebo posilování postavení lidí, kteří nemají práci. Nezaměstnanost se řeší především represí, snižováním podpory v nezaměstnanosti a větší kontrolou (někdy až šikanou) nezaměstnaných, kteří vzhledem k počtu pracovních míst nemají šanci uplatnění na trhu práce najít. Máme tu systém DONEZ, kdy se nezaměstnaní musí povinně hlásit na poště, máme tu tzv. veřejnou službu, která nutí nezaměstnané zdarma pracovat i pro soukromé firmy a osoby. Na konferenci Pražské školy alternativ se vystupující zaměří na to, jak vypadá nezaměstnanost v České republice, jaké existují cesty z nezaměstnanosti a zda potřebujeme nové pojetí práce. Stranou nezůstane ani téma nucených veřejných prací.

Účast příslibili: Renata Hanušová (nezaměstnaná), Dalibor Holý (ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ), Martin Potůček (Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK), Ilona Švihlíková (ekonomka, Vysoká škola mezinárodních vztahů).

Na konferenci přijal pozvání také Ivan Vilím, ředitel Úřadu práce v  Litoměřicích, který se otevřeně vyjadřuje k problematickým rysům tzv.  sociální reformy. Na tomto úřadu práce vznikla také akce Litoměřická výzva. Informace např. zde: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=742374.

Moderace: Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt), Lukáš Němec (Iniciativa ProAlt)

Ilona Švihlíková: Budoucnost práce a její smysl

Na počátku budou představeny důvody, proč současný systém není schopný vytvářet nová pracovní místa. Dále pak budou uvedeny možnosti, jak situaci řešit: od konceptu tzv. care economy (pečující ekonomiky), která předpokládá silný veřejný (i participační) sektor, až po  reformističtější návrhy čtyřdenního pracovního týdne.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., mezinárodní ekonomka, vystudovala VŠE, nyní pracuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Je koordinátorkou Alternativy Zdola.

Dalibor Holý: Statistický pohled na nezaměstnanost a trh práce

Seznámení s tím, jak je koncipována statistika trhu práce v ČR a EU, co znamenají jednotlivé ukazatele, nabídková a  poptávková strana trhu práce a mzda jako cena za práci. Faktory, které pokřivují trh práce. Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v posledních letech a proměny jejich struktur. Dlouhodobá nezaměstnanost. Osoby, které nesplňují definici nezaměstnaného; pracovní rezervy.

Mgr. Dalibor Holý, vystudoval Univerzitu Karlovu a VŠE v Praze. Od 1996 analytik a metodik statistiky práce na Českém statistickém úřadě, vedl několik pilotních projektů a grantů Evropské komise. Věnuje se také genderové problematice a sociálním stratifikacím. Od 2006 ředitel statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Jan Potměšil: Systém DONEZ

Informace o právních aspektech systému DONEZ, v rámci kterého se musí nezaměstnaní déle než rok hlásit na poštách.

Jan Potměšil, doposud pracoval ve veřejné správě, naposledy na Ministerstvu vnitra, kde se věnoval zejména správnímu a přestupkovému právu. Nyní je advokátním koncipientem. Je rovněž místopředsedou Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a  mužů, zabývá se problematikou domácího násilí a rovných příležitostí.

www.ekumakad.cz
www.proalt.cz