Brněnský ProAlt oslavoval reformy a vzýval neviditelnou ruku trhu

Happening, Brno 7.ledna 2012

Jako otevírák nové sezóny uspořádala 7. ledna brněnská skupina iniciativy ProAlt ironický happening, kterým vítala reformy  vstupující od nového roku v platnost a oslavovala vládu i ministry.
Na Moravském náměstí v Brně se sešla asi padesátka aktivistů i sympatizantů z řad veřejnosti. S organizátory jsme nejprve pronesli veršovanou ódu na vládu jako projev naší nekončící vděčnosti, abychom se poté oklikou vydali na náměstí Svobody. Průvod v maskách ovcí vedli příznačně věrozvěsti trhu a „experti na vědy ekonomické“, tedy aktivisté v maskách presidenta Velkého Klauna, premiéra Poctivého Péti a nejlepších ministrů Kalouska a Dobeše. Průvod zpovzdálí vypadal velmi barvitě a po chvíli ostychu se ulicemi brněnského centra počalo rozléhat hlasité bečení. Z megafonu a piketů se přihlížející mohli dozvědět například že: „jsme šťastné lidské zdroje“, „zdravotnictví není pro socky“, „vysoké školy nejsou pro parazity, ale pro bohaté“, „kasina patří do každé základní školy“ že „požadujeme 100% DPH“ nebo že „odpovědní nestárnou“.
Škoda jen, a to je ponaučení pro příště, že centrum města je v sobotním odpoledni spíš prázdné. Škoda také, že pro některé byl happening nesrozumitelný. Deník Referendum uvedl, že „okolostojící lidé…, na akci hleděli se zvídavým zaujetím, jaké budí například průvody přívrženců Haré Kršna. O tom, že pochopení uštěpačného podtextu akce nebylo samozřejmé, svědčí výrok bezdomovce, který si na České ulici ulevil slovy: „Tak Kalousek je tady největší kriminálník a oni ho oslavujou…“
První letošní veřejné vystoupení brněnské skupiny iniciativy ProAlt vyprovokovalo i záporné reakce. Na počátku pochodu jsem v dobré víře zapůjčil jakémusi muži tlampač. Stihl nás ale jen oslovit: „tak vocaď pocaď, soudruzi“. Jen Trh ví, co nám asi chtěl sdělit. Posléze jsme se dočkali i nezbytného „táhněte raději pracovat“.
S výkřiky jako „třikrát sláva bankám, třikrát sláva nejlepšímu ministru financí“ dorazil průvod na náměstí Svobody, kde následovala sladká tečka: vzývání neviditelné ruky trhu, aneb ekumenická trhoslužba. Po plamenném kázání, jehož text lze najít na našich nových stránkách „www.brno.proalt.cz“, se „šťastné lidské zdroje“ už jen pomodlily parafrází otčenáše a Vítání reforem bylo slavnostně ukončeno. Přes některé nedostatky měla událost překvapivě silný mediální ohlas: dostala se nejen do Parlamentních listů, ale i do deníku Právo.
Vítání reforem bylo zdařilým zahájením letošní činnosti brněnské skupiny iniciativy. Od února spustíme také pravidelný petiční stánek a výčet „dobrých zpráv z Brna“ je možné uzavřít pozváním na promítání závodu ke dnu a následnou panelovou diskusi s Ilonou Švihlíkovou a dalšími, které se odehraje 8. března.
Někteří mohou namítat, že výsměchem vládu nesvrhneme. Protivníka nejprve zesměšnit se ale v minulosti ukázalo jako dobrá předehra k jeho porážce. My v Brněnském ProAltu doufáme, že budeme moci přispět k obojímu.

Josef  Patočka