Happening ProAltu: Jarní úklid – veřejná služba

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Tisková zpráva

Jarní úklid – veřejná služba: happening ProAltu

První jarní den ve středu 21. března 2012 se od 17 hodin na Palackého náměstí v Praze uskuteční happening Jarní úklid – veřejná služba, který organizuje ProAlt -Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ. Hlavním záměrem happeningu je upozornit na některé zásadní změny týkající se sociálních reforem a nezaměstnaných s  účinností od 1. ledna 2012, především na nově zavedenou veřejnou službu, za kterou se neskrývá nic jiného než bezplatné využívání pracovní síly nezaměstnaných.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci tzv. sociální reformy zavádí některá opatření, která považujeme za výsměch lidské důstojnosti. Snaží se vyvolat dojem, že každý nezaměstnaný je příživníkem na společnosti. Aniž by stát podporoval aktivní politiku zaměstnanosti a vytvářel nová pracovní místa, označuje za viníky a zátěž státní pokladny právě některé skupiny obyvatel, mezi něž patří i nezaměstnaní. Při počtu přibližně 540 000 nezaměstnaných na cca 36 000 pracovních míst je lidsky nepřijatelné označit nezaměstnané paušálně za líné a podle toho s nimi zacházet. Pro většinu z nich není cílem být bez práce a „užívat si“ sociálních dávek a podpor, jejichž výše není závratná a jejichž čerpání netrvá dlouho. Při ztrátě zaměstnání nejenže člověk přijde o stálý příjem, ale tento fakt často doprovází pocit zbytečnosti a frustrace.

Po dvou měsících na úřadu práce může být nezaměstnanému nově „nabídnuta“ tzv. veřejná služba (tedy různá práce ve veřejném sektoru ) v rozsahu až 20 hodin týdně (!). Pokud nezaměstnaný tuto nucenou práci odmítne, ztrácí nárok na vyplácení dávek a je vyřazen z evidence úřadu práce (ÚP). Jestliže je uchazeč o zaměstnání z evidence ÚP vyřazen, nejen že ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo dávky hmotné nouze (životní nebo existenční minimum), ale úřad práce za něj přestává hradit zdravotní pojištění, které si pak nezaměstnaný musí hradit sám. Pokud nemá dostatek finančních prostředků na jeho hrazení, začne mu u zdravotní pojišťovny narůstat dluh a penále a může být následně vystaven i exekuci majetku. Nikde není také určeno, koho se daná veřejná služba má týkat – je tak docela možné, že budeme na ulici potkávat bývalé učitele s koštětem, nezaměstnaného kuchaře na výpomoci při hlídání dětí v mateřské školce apod.

 

Advokát a mluvčí iniciativy ProAlt Pavel Čižinský k tomu nové úpravě veřejných služeb dodává: „Zavedením institutu veřejné služby se naše vláda dopouští porušování hned několika mezinárodních úmluv.“

 

ProAlt je proti neplacené práci, ProAlt je proti všem formám nucených prací.

 

Happening podporuje Akční spolek nezaměstnaných (www.akcnispolek.estranky.cz).

 

Praha, 19. března 2012

 

Kontakt:

Pavel Čižinský (776 882 774; pavel.cizinsky@proalt.cz)

Ondřej Lánský (605 983 616; ondrej.lansky@proalt.cz)

 

www.proalt.cz