Trockij o substicionalismu

Tony Cliff: Trockij o substicionalismu

KSČ mluvila a jednala jménem dělnické třídy. Socialismus by však měl  znament vládu třídy, ne strany nad třídou. Tento jev, který Trockij  nazval substitucionalismem, se netýká jen stran ,,rudé buržoazie“, ale  občas k němu sklouznou i skuteční socialisté.

cena 15 Kč