Odbory ve světě – srpen

Odbory ve světě – srpen

Pracující z různých koutů světa čelí útlaku a vykořisťování. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je však snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Překládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, které v současné době ve světě probíhají.

Ve Španělsku pokračují již třetí měsíc protesty horníků proti takzvaným úsporným opatřením vlády. Protesty začaly již koncem května a postupně nabíraly formu okupační stávky, masových demonstrací i velkých protestních pochodů (více o protestech španělských horníků viz v červencovém čísle Solidarity). Španělská vláda však stále odmítá s horníky jednat, navzdory tomu, že se jejich počet odhaduje na deset tisíc a jejich odhodlání nepolevuje. Ve Španělsku však nestávkují pouze horníci. Na začátku srpna se k nim přidali i zaměstnanci drah, kteří tak vyjádřili nesouhlas s plánem vlády privatizovat až polovinu španělských železnic. Tento krok vláda zdůvodňuje nutností získat peníze na splácení státního dluhu, nicméně nezohledňuje, že tento výprodej státního majetku pod cenou způsobí také obrovské sociální problémy. Podle odborářů bude privatizací ohroženo na 100 tisíc pracovních míst, jakož i bezpečnost cestujících a kvalita poskytovaných služeb.

O tom, že neoliberální tažení proti odborům má globální rozsah, svědčí i kampaň íránského režimu proti odborovým aktivistům. Tamní teokratický režim v současnosti vězní několik odborových předáků a mnoha dalším neustále uvězněním hrozí. Jedním z uvězněných je i Alí Nedžatí, bývalý předseda odborové organizace v cukrovaru Haft Tapeh. Nedžatí, který si právě odpykává trest za svou činnost v odborech, byl jedním ze zakladatelů zmíněné odborové organizace. K jejímu založení se tito dělníci odhodlali navzdory silné represi ze strany režimu v červnu 2008 po 42denní stávce proti dlouhodobému nevyplácení mezd. Na Nedžatím se drsné podmínky íránského vězení již vážně podepsali – nedávno musel podstoupit vážnou operaci srdce. Odboráři z mnoha různých zemí světa organizují akce na jeho podporu. Připojit se můžete i vy. Více informací na www.justiceforiranianworkers.org.

Průzkum iniciativy PlayFair 2012, upozorňující na nelidské pracovní a mzdové podmínky lidí, kteří vyrábějí produkty pro právě probíhající olympijské hry v Londýně, ukázal odvrácenou tvář tohoto celosvětového sportovního svátku. Průzkum, zjišťující pracovní podmínky dělníků a dělnic vyrábějících různé sportovní potřeby, oblečení či reklamní předměty v převážně čínských továrnách, například ukazuje, že běžně v těchto továrnách pracují děti, že někteří dělníci, včetně těhotných žen, pracují týdně i přes 80 hodin. Kromě toho jsou tito zaměstnanci vystavováni systematickému ponižování a zastrašování. Více o iniciativě PlayFair 2012, jakož i o zmíněném průzkumu, se můžete dozvědět na stránkách www.playfair2012.org.uk.

Ukázkový příklad zneužívání nerovného postavení imigrantů ve Spojených státech amerických předvedl v poslední době jeden z tamních největších producentů pizzy, firma Palermo’s. Krátce poté, co 150 jejích zaměstnanců podepsalo žádost o založení odborové organizace, byla 89 z nich doručena soudní obsílka s výzvou, aby neprodleně doložili všechny potřebné dokumenty, dokládající legalitu jejich pobytu a práce na území USA. Většina z těchto pracovníků byla na základě neshod v těchto dokumentech či jejich nekompletnosti do deseti dnů propuštěna. Tento případ, bohužel jako jeden z mnoha podobných, ukazuje, jak američtí zaměstnavatelé využívají drakonických imigračních zákonů k tomu, aby udržovali své zaměstnance v nerovném postavení. Zaměstnavatel tak může své zaměstnance, kteří přišli za vidinou lepší životní úrovně do USA ze států Střední Ameriky, nutit k práci, často hraničící s prací otrockou. Ať jsou tedy záminky pro zátahy proti těmto imigrantům jakkoli ospravedlňované, není žádným tajemstvím, že jejich pravým smyslem je udržovat tyto lidi ve stavu neustálého strachu a podřízenosti. Ostatně tajemstvím není ani to, že ekonomika Spojených států amerických je na těchto nelegálních imigrantech životně závislá.

 

Z www.LabourStart.org vybírá a pořádá Štěpán Lohr

Přehled původně vyšel v srpnové Solidaritě roku 2012