Argumenty pro školné jsou »na vodě«

Rozhovor Haló novin s Lukášem Matoškou, aktivistou občanské iniciativy Za svobodné vysoké školy
Před dvěma týdny jste spolu s odboráři Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Hereckou asociací a občanskou iniciativou ProAlt zahájili po 16 městech ČR turné nazvané »Za záchranu vzdělanosti a kultury«. Proč a s čím jste vyjížděli mezi občany a  studenty? 

Cílem je poukázat na enormní podfinancování dvou veřejných sektorů: školství a kultury. Bylo to poprvé, kdy učitelské odbory a studentské iniciativy jednotně tematizují nedostatek peněz všech dílčích stupňů školství, školství jako celku, neboť dosud ministerstvo hrálo hru »Rozděl a panuj« s regionálním školstvím proti vysokému školství apod.

Pokračování rozhovoru naleznete zde.