Po staronové cestě

Co chce vytvořit ministr š kolství Fiala?

Politika nového ministra školství Petra Fialy začíná být rozpoznatelná. V jeho prvotní idealizaci jistě svou roli sehrála zkušenost s tragikomickou postavo u Josefa Dobeše. Fiala navíc oznámil stažení věcného záměru zákona o vysokých školách. Při bližším pohledu však jeho pl ány svědčí o pouhém formálním posunu od původního kursu nastaveného Dobešem.

Faktická podstata prosazované politiky na ministerstvu školství zůstává stále téměř stejná a plně odpovídá ideovému základu staronové koalice, jejíž hlavní priority jsou pokračování ve škrtech bez ohledu na ekonomické a sociální následky, prosazování zájmů hazardního průmyslu, další privatizace veřejného sektoru a zejména „restituce církevního majetku“ – jinými slovy také privatizace. Nový ministr přitom volí osvědčenou taktiku, podle které dá stále stejným věcem jiné, neotřelé názvy a zasadí je do nového kontextu. Do jisté míry se zbaví negativní emotivní zátěže, kterou s sebou pojmy jako třeba „školné“ nesou, a uvolní si tak cestu k dalším krokům.

 

Václav Drozd
Pokračování článku naleznete zde.
Autor je členem Socialistické Solidarity a iniciativy Za svobodné vysoké školy
Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •