Prohlášení solidarity iniciativy Za svobodné vysoké školy se studentskými protesty v Québecu

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vyjadřuje plnou podporu studujícím a pedagogům, jednotlivcům i organizacím v provincii Québec, kteří navzdory represivním opatřením vlády, nejhorším od War Meassures Act v roce 1970, jež mají za cíl zlikvidovat hnutí všemi dostupnými prostředky, pokračují ve stávce a v protestech.

Odsuzujeme Zákon 78, který vstoupil v platnost 18. května letošního roku, upírá vysokým školám právo na stávku, vyhání z nich politickou polemiku a kritické myšlení, snaží se finančně zlikvidovat aktivní studentské organizace a odbory a odporuje základním bodům obsaženým v kanadské ústavě, jako je shromažďovací právo a svoboda projevu. Zákon vyměřuje organizátorům stávky a protestu následující pokuty: až 35 000 kanadských dolarů (v přepočtu 682 500 korun) pro jednotlivce a 125 000 kanadských dolarů (2 437 500 korun) pro organizace.

Pokračování prohlášení naleznete zde, na stránkách IZSVŠ.