Kultura vs. kapitál: kauza lázní Kyselka

Kultura vs. kapitál: kauza lázní Kyselka

Alessandro Pasquale, majitel Karlovarských minerálních vod (KMV), se před Vánoci roku 2011 vyjádřil takto: ,,Naštěstí už nejsme v komunismu, aby lidé mohli diktovat, co má firma dělat se svými zisky.“1Chátrající lázně Kyselka Zisk KMV za rok 2010 činil cca 300 milionů Kč. Tuto společnost vlastní italská rodina Pasquale prostřednictvím své firmy Ronaldsay B. V. se sídlem v Nizozemsku. Možná měl pan Pasquale říct, že je rád, že nežijeme v demokracii, ale v kapitalismu. Demokracie by totiž např. umožňovala, aby lidé rozhodli o tom, jak naložit s přírodním bohatstvím a se zisky z něj.

Na co využít zisk?

K jakým účelům by společnost KMV mohla využít svých nemalých zisků? Odpověď je snadná. Památkově chráněných objektů v Mattoniho areálu, které chátrají, není málo. KMV mají ve vlastnictví 7 budov a firma C.T.S.-DUO, která pronajímá své pozemky KMV a umožňuje jim na nich provádět vrty, jich má 13. V září roku 2011 představily KMV a C.T.S.-DUO projekt, který počítá s opravou pouhých devíti objektů z dvaceti. Téměř všechny památkově chráněné budovy měly být zbourány. Krátce poté vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, které zamítlo podnět C.T.S.-DUO na sejmutí památkové ochrany z lázeňských objektů, které chtěla firma zdemolovat.

„Představený projekt je nereálný, protože nerespektuje právní stav věci. Nemohou přece zdemolovat to, co je památkově chráněno. Ministerstvo kultury svůj postoj zřejmě neplánuje změnit, když v listopadu loňského roku vydalo rozhodnutí, které vylučuje demolici jakékoli z dvaceti budov. Plán podpořený Václavem Klausem je mrtvý,“ dodává Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD (Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR).

Jde o pozemky

KMV jakožto výrobci minerálek nejde o historickou a kulturní hodnotu lázní Kyselka ani o tamní genius loci, ale o to, co je pod nimi – o léčivé prameny. Existují domněnky, podle kterých je C.T.S.-DUO tzv. bílým koněm KMV, který dostal za úkol areál lázní koupit, nechat zchátrat objekty, aby byly prohlášeny za neobnovitelné, poté se beztrestně zbouraly a pozemky byly prodány KMV. Pasqualův podnik by tak získal cennou půdu a vyšel by z toho s čistým štítem, protože vina za zchátrání budov by padla na C.T.S.-DUO. Této firmě by takováto pověst zřejmě nijak neuškodila, protože předmětem její činnosti je mj. zprostředkování služeb a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Znechucení veřejnosti, které by nastalo po srovnání lázní Kyselka se zemí, by mohlo mít negativní dopad na prodejnost produktů firmy KMV. C.T.S.-DUO by si naopak mohla polepšit, protože její služby by se ukázaly být výhodné pro zájemce, kterým by šlo o to, jak se vyhnout rekonstrukcím objektů a zbavit se na pozemcích pro ně nechtěných staveb.

O parcely je nouze

Jak uvádí server euro.cz v článku ,,Promrhané Mattoniho dědictví“, většinu těžby provádí KMV na pronajatých pozemcích vojenského prostoru, na 17 331 m2, které vlastní státní podnik Vojenské lesy a statky. Smlouva podepsaná v r. 2003 je platná po dobu 49 let. Za 1 m2 půdy, z které KMV čerpá minerální vodu, platí 315 Kč za rok. Připočítají-li se přirážky za části, kudy vede potrubí, a roční poplatek za omezení užívání pozemků, zaplatí KMV ročně cca 6 milionů Kč. V porovnání se stamilionovými ročními zisky KMV je tato částka velice výhodná.

Vlastní pozemky jsou však jistější než pronájem, jednostranně výhodný pro KMV a nevýhodný pro stát. KMV mohou plánovat rozšíření kapacit. V obci Kyselka již nejsou pozemky na prodej a ve vojenském prostoru by nebylo možné toto zázemí vybudovat. Územní plán sice ani v areálu chátrajících lázní neumožňuje jiné aktivity, než jaké jsou možné v lázeňské zóně, avšak územní plány se mění.

Aktivista kontra milionář

Když se 13. 9. 2011 konalo shromáždění za záchranu lázní Kyselka (při tamní návštěvě prezidenta Klause), nazval Ing. Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD, A. Pasquala dobytkem, v souvislosti se stavem památkově chráněného domu Stallburg v Kyselce. Nájemníkům, kteří tam žili, roky vytékaly výkaly do sklepa, do domu zatékalo a KMV, které jsou dvacet let majitelem objektu, odmítaly platit základní rekonstrukční práce.

Milionář Pasquale nenechal slova p. Kadrmana bez odezvy. „Když pan Pasquale procházel okolo, zeptal jsem se jej veřejně, proč jeho společnost za dvacet let do domu nevložila ani korunu, když na objektu padá komín a je poškozená kanalizace domu, takže výkaly vytékají do sklepa objektu. Odvětil mi, abychom místo slov začali něco pro záchranu Kyselky činit. Proto jsem na něj zvolal, že je dobytek. Na to se pan Pasquale ke mně vrátil s tlumočníkem a žádal, abych mu to ještě jednou zopakoval. Což jsem také učinil. Přiblížil se ke mně poté na krok a dal mi facku,“ dodal Kadrman. Vše sledovala policie. „Chtěli jsme po přihlížejících policistech, aby incident na místě řešili. Oznámili nám, že nic neviděli, a jestli se cítíme poškození, tak máme vše nahlásit na policejní služebně. […] Už ráno před příjezdem prezidentské návštěvy nám chtěl pan Pasquale vzít dva transparenty a hodit je do řeky Ohře,“ řekl Kadrman.

Martin J. Kadrman dostal pokutu za urážku na cti 2000 Kč a 1000 Kč za náklady řízení, vůči níž se odvolal a mj. k tomu uvádí: ,,Celé řízení vyvolává mnoho otázek, na které neznáme odpovědi. […] s přestupkovou komisí má žalobce nadstandardní vztahy, protože o výsledku řízení věděl dřív, než bylo poštou odesláno. Pasquale měl být správními orgány důrazně vyrozuměn, že v českém ústavním pořádku je zakotveno, že‚vlastnictví zavazuje‘. Měl by pochopit, že bezohledným ziskovým podnikáním vedle kulturních památek ve vlastnictví téhož subjektu, jež se mění po řadu let v ruiny, Pasqule sám určuje, jak je a bude ve veřejnosti vnímán a nakolik bude narušena jeho pověst. […] To, co jsem řekl, bylo adekvátní kritizované realitě a nevybočovalo to z pravidel slušnosti.“2

Pokuta KMV

Oddělení památkové péče karlovarského magistrátu udělilo KMV letos pokutu 1,8 milionu Kč kvůli zanedbání péče o památkové objekty vila Stallburg, Löschnerův pramen a bývalý hotel Praha. ,,Částka se blíží horní hranici, kterou můžeme udělit,“ řekl vedoucí oddělení památkové péče karlovarského magistrátu Antonín Haidlmaier s tím, že maximální možná pokuta je dva miliony Kč. ,,Je nám jasné, že sankce opravu objektů v Kyselce nezajistí. Nemůžeme ale jenom přihlížet devastaci památek,“doplnit Haidlmaier. 3 Sankce dosud nenabyla právní moci. Na rozdíl od KMV firma C.T.S.-DUO pokutu nedostane. Mluvčí města Karlovy Vary Jan Kopál uvedl, že s touto firmou není vedeno žádné řízení o pokutě. Podle něj vedli památkáři v prosinci s touto společností řízení o provizorním zakrytí Ottova pramene. ,,Prozatím firma všechny požadavky plní, čekáme na provedení dalších prací,“ řekl Kopál.4

I když tato firma nedělala nic pro to, aby kulturní památky ve svém vlastnictví opravila, a nechala je pustnout, provizorní zakrytí igelity a jakési plány na záchranu jen několika objektů stačí, aby se vyhnula byť směšně malé pokutě.

Plán ASORKD

V tiskové zprávě z 9. února 2012 přináší ASORKD návrh řešení pro Kyselku. Navrhuje KMV, aby společně se zástupci samospráv, památkářů a občanských iniciativ založili obecně prospěšnou společnost, na kterou by byly převedeny památkové objekty v Kyselce. Do majetku o. p. s. by měly být převedeny i pozemky včetně přístupových cest, které KMV koupily od C.T.S.-DUO. ASORKD navrhuje, aby se Mattonka na následujících 15 let zavázala, že na konto o. p. s., která bude objekty opravovat a provozovat, bude posílat 15 haléřů z každé prodané lahve z každého svého produktu, který na trhu má. „Firma Karlovarské minerální vody dala v roce 2010 a 2011 do reklamy, dle Marketingových novin, celkem 937 841 949 Kč. Pokud by 10 % z této částky věnovala na opravu památkově chráněných domů ve svém majetku, nemusela by dnes čelit pokutě ze správního řízení. Pokud KMV přistoupí na náš návrh 15 haléřů z každé lahve jejich produktů na obnovu památkového komplexu v Kyselce, přinese jí to mnohem větší reklamu, než získala za uvedenou částku,“ říká Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

Na stránkách www.zachrante-lazne-kyselka.cz je možnost podepsat petici za zastavení devastace a za záchranu lázní Kyselka.

 

Dana Hladíková

 

1 www.lidovky.cz

2 www.zachrante-lazne-kyselka.cz

3 www.vary.idnes.cz

4 www.aktualne.centrum.cz