Lázně Kyselka: Občané slaví úspěch

Lázně Kyselka: Občané slaví úspěch

Hotel Praha obklopilo lešení (www.zachrante-lazne-kyselka.cz)

Přetiskujeme Tiskovou zprávu Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR k současné situaci v lázních Kyselka, která se díky nátlaku veřejnosti po dlouhých letech začíná obracet ve prospěch této chátrající kulturní památky.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Občané slaví úspěch!

Praha, 23. října 2012

Ještě před rokem odmítaly Karlovarské minerální vody (KMV) zastřešit kulturní památku hotel Praha. V květnu 2011 dokonce don Alessandro Pasquale v pořadu Reportéři ČT oznámil, že hotel Praha pro něho žádnou památkou není. „Bylo by plýtváním penězi se o to starat,“ řekl don Pasquale doslova.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240020/video/

Karlovarský magistrát však zahájil s KMV správní řízení a nápojářskému gigantu nařídil hotel Praha do zimy zastřešit.

http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/kmv-musi-do-zimy-zajistit-v-kyselce-dum-praha-aby-dale-nechatral/833532

Dnes KMV oznámily, že: „ v říjnu a listopadu bude obnoven střešní plášť objektu Praha, přičemž budou stávající střešní konstrukce v maximální míře zachovány. Tam, kde to nebude technicky možné, budou stávající konstrukce nahrazeny. Dále budou provedeny opravy a doplnění zdiva. Zvláštní pozornost bude věnována také podezdívce střechy. Součástí stavebních úprav bude také odvodnění drenážemi tak, aby byla v  co největší míře odvedena vlhkost ze zdiva objektu.“

http://faktaokyselce.cz/hotel-praha-v-kyselce-brzy-pod-strechou/

„Mattonka chtěla původní unikátní krov hotelu rozebrat a nahradit provizorní krytinou. Na to však magistrátní památkáři nepřistoupili a  KMV tak musí opravit stávající střechu, kterou jimi najatý statik označil za neobnovitelnou. Střecha je však z osmdesáti procent vpořádku,“ zmiňuje jeden z malých úspěchů v boji za uhájení co nejvíce autentických prvků na památkách prezident ASORKD Pavel P. Ries.

Stejně tak Mattonka začíná zabezpečovat bytový dům Stallburg, ve kterém do konce minulého roku žili důchodci v nevyhovujících hygienických podmínkách. Mattonkou nastrčená firma nyní ze státní dotace ve výši jednoho milionu korun obnovuje kupoli Ottovy kolonády. Kupole měla být podle původního záměru představeném KMV v září minulého roku prezidentu Václavu Klausovi sejmuta a nahrazena rovnou střechou. I zde památkáři, kteří dvacet let mlčeli zaznamenávají úspěch.

„Kulturní lidé zvítězili. Záchrana památek v Kyselce je důkazem, že když se veřejnost spojí, jejímu tlaku podlehne i firma s miliardovými zisky. Je to zásadní obrat, ve který nevěřili ani nejvyšší představitelé ministerstva kultury. Mattonka sice říká, že svých sedm kulturních památek zabezpečí. V praxi to však  znamená, že zatlučou okna a spraví střechy a památky zůstanou ve stejně neutěšeném stavu. Proto naši iniciativu nasměrujeme na samotné památky v majetku KMV, které musí pochopit, že Česká republika je součástí civilizované Evropy, ve které je vyžadování aplikace principu společenské odpovědnosti naprosto normální. Dosud to Alessandro Pasquale považuje za terorismus,“ řekl Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

http://zpravy.idnes.cz/historicka-vez-u-plechove-haly-asociace-rozjela-dalsi-kampan-pro-kyselku-149-/domaci.aspx?c=A120828_095603_vary-zpravy_slv

Ing. Martin J. Kadrman
viceprezident
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 737 939 104
Web:
Vrátí se původní podoba Ottovy kolonády? (www.zachrante-lazne-kyselka.cz)