Proč došlo k odvolání generálního ředitele dopravního podniku

Předseda základní organizace Odborového svazu dopravy (Odbory DP Praha) se vyjadřuje k odvolání generálního ředitele Dopravního podniku hl. města Prahy Vladimíra Licha a přibližuje situaci v podniku.

Odbory i zaměstnanci plně respektují odvolání pana Vladimíra Licha z funkce člena představenstva DPP a z funkce generálního ředitele společnosti.

Podle všech výtek Dozorčí rady DPP Vladimír Lich nesplnil vysoká očekávání, která do něj byla vkládána. Naopak, docházelo k destabilizaci společnosti. Řízení společnosti bylo často chaotické, nekoncepční a mohlo být oprávněně považováno za nekompetentní. Nebyly předloženy zásadní strategické dokumenty pro další rozvoj dopravy. Došlo k rozvratu komunikace mezi orgány podniku. Proto odbory považují za zcela nepřípustné, aby bylo ohroženo pojištění majetku společnosti. Považují za nepřípustné, aby docházelo k porušování interních směrnic pro zadávání veřejných zakázek.

Je třeba uvést, že došlo k porušení slibů ze strany Vladimíra Licha, a to zejména tím, že připravoval bez vědomí orgánů DP a odborových organizací privatizaci provozu autobusových linek. Dalším porušením slibu bylo uzavření smlouvy s poradenskou firmou A. T. KEARNEY, pro kterou dříve pracoval.

Došlo k netransparentnímu (bez souhlasu DR DPP) obsazení některých klíčových manažerských pozic, v jednom případě dokonce bankrotářem. Je nepřijatelné, aby finance společnosti vedla osoba, která sama neuspěla v podnikání.

Vladimír Lich byl dosazen do vedení společnosti netransparentním způsobem a za jeho činnost nese plnou odpovědnost současné vedení hlavního města Prahy.

Na základě toho odbory vyzvaly orgány společnosti, aby došlo k vypsání otevřeného transparentního výběrového řízení na obsazení postu generálního ředitele společnosti, a to bez zásahů politické reprezentace hlavního města Prahy.

Odbory daly najevo, že jsou připraveny využít svých zákonných práv v případě, že by pokračovala destabilizace DPP a nekompetentní politické zásahy do obsazování klíčových pozic v DPP. Složitá finanční situace DPP žádá profesionální jednání ze strany zkušeného managementu, nikoli nekompetentní pokusy poradců nebo bankrotářů.

Luboš Olejár

Článek původně vyšel v záříjové Solidaritě roku 2012

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •