Shromáždění akademické obce ČVUT

Logo ČVUT

19. ledna se na Univerzitě Karlově konalo shromáždění akademické obce, během něhož byla přijata rezoluce, v níž akademická obec varuje vládu před přijetím vysokoškolských reforem a slibuje další protestní a informační akce, pokud vláda tento požadavek nevyslyší. Na 2. února svolal shromáždění akademické obce také Akademický senát ČVUT.

Posluchárna byla zcela zaplněná studenty a pedagogy. Studenti seděli či stáli v uličkách, na balkóně i přede dveřmi. První část setkání byla věnována kritice dvou navrhovaných věcných zákonů a způsobu jednání ministerstva se zástupci škol. Ve druhé části byla otevřena diskuse. V té se řešily např. otázky školného, klesající úroveň vzdělání, vhodný způsob financování škol, ap. Nejvíce zaujal návrh, abychom si jakožto školy vytvořili své vlastní návrhy vysokoškolského zákona. Padla tu i výzva, aby se ČVUT připojilo k Týdnu neklidu (27. února až 2. března) a uspořádalo vlastní akce.

 

Na závěr bylo drtivou většinou schváleno Prohlášení akademické obce ČVUT, kterým AO kritizuje změny navrhované ministerstvem školství, jež povedou k „nevratnému poškození základních pilířů vysokého školství, kterými jsou princip samosprávy, svoboda ve výuce a ve vědeckém bádání a partnerství mezi studenty a pedagogy“. Prohlášení také vyjadřuje podporu Univerzitě Karlově a odhodlání koordinovat s ÚK a ostatními vysokými školami další postup.

 

Vítězslav Lamač