Škrty v hasičském sboru a bezpečnostních službách

Vládou vedené zeštíhlování veřejných služeb se týká i hasičů a policistů. Zahraniční zkušenost napovídá, že cílené podfinancování těchto složek má vést k jejich postupné likvidaci a nahrazování soukromými agenturami. Policie má v budoucnosti především držet na uzdě sociální hnutí, která představují zřídla odporu proti systému. Jedná se o velmi vážné nebezpečí pro občany ČR.

Aby mohla vláda stále snižovat daně ze zisku, poskytovat ještě rozsáhlejší pobídky a daňové úlevy nadnárodním korporacím a vytvářet ještě lukrativnější zakázky pro banky, spekulanty a finančníky, musí systematicky přenášet daňové břemeno na bedra nejchudších lidí a likvidovat i ty nejzákladnější veřejné služby.

Zrušení daně z dividend, snížení daně právnickým osobám a vyvedení části prostředků z průběžného pilíře do soukromých penzijních fondů jsou kompenzovány nárůstem DPH, poplatky ve zdravotnictví, snižováním platů státních zaměstnanců a redukcí veřejných služeb. Kromě penzijního systému, vzdělávání, zdravotnictví a kultury je nyní akutně ohrožena také hasičská a záchranná služba, a dokonce i bezpečnostní služba.

Záchranná a hasičská služba

Počet požárů a mimořádných situací vyžadujících zásah hasičů se rok od roku zvyšuje. Hasiči v minulém roce zasahovali u 20 511 požárů, což je ve srovnání s rokem 2010 téměř pětinový nárůst. Za celý minulý rok pak hasiči napočítali v ČR celkem 21 125 požárů, při nichž 129 lidí zemřelo a 1 152 lidí bylo zraněno. Hasiči během roku 2011 zachránili 12 015 lidí a 30 351 lidí evakuovali z ohrožených prostor. Požáry loni způsobily škodu za 2,2 miliardy Kč (číselné údaje dle ČT 24).

Že jsou tyto služby pro společnost mimořádně důležité a je třeba je dále rozvíjet, je nasnadě. Vláda se však rozhodla hasičské služby zlikvidovat. Roku 2010 hospodařil Hasičský záchranný sbor se zhruba 8,5 miliardami Kč. Během roku 2011 se rozpočet snížil na zhruba 6,9 miliard, což vedlo k odchodu téměř 300 hasičů, ke zrušení investic a významnému omezení výdajů na provoz. Letos mají hasiči k dispozici jen něco přes 6,8 miliard Kč.

Podle údajů odborů by měl v příštím roce klesnout rozpočet hasičů asi na 5,8 miliardy a v roce 2014 ještě o dalších zhruba 600 milionů korun. Pokud k tomu dojde, bude podle šéfa hasičských odborářů Zdeňka Oberreitera nutné propustit až 3 tisíce lidí, což je třetina celého hasičského sboru. To by nutně vedlo například k prodloužení dojezdových časů a nejspíše i ke snížení profesionální úrovně při zásazích (podle www.e-sondy.cz).

Na protipožární kontroly je dnes nasazeno nejméně lidí za celou historii a jejich počet bude i nadále klesat. A protože se tito lidé musí ze zákona zabývat stavebními posudky, protipožární kontroly brzy nebude dělat nikdo. Technické závady, jež mají kontroly odhalovat, jsou přitom nejčastější příčinou požárů a loni způsobily 2 764 požárů. Kvůli technickým závadám také loni přišlo o život 5 lidí v Brně, Mochově a Karviné.

Hasiči a záchranáři každodenně nasazují svůj život a zdraví, aby pomáhali lidem v těžkých situacích. Podstupují přitom ohromnou psychickou zátěž. Vláda se jim však za tuto mimořádně záslužnou práci odvděčuje tím, že jim drakonicky snižuje platy. Je však zřejmé, že ochromování hasičské záchranné služby zle dopadne na celou společnost.

Bezpečnostní služby

Tím, že neregulovaná tržní ekonomika vede k dlouhodobému zvyšování nezaměstnanosti, k rozevírání nůžek ve společnosti a ke vzniku početné pracující chudiny, narůstá tím také počet sociálně vyloučených lidí. To vede zcela zákonitě k nárůstu kriminality. Je-li navíc rostoucí chudoba a nejistota doprovázena erozí sociálního systému, stává se kriminalita mimořádně vážným fenoménem.

Táž vláda, která tuto politiku aktivně provádí, se nyní rozhodla seškrtat výdaje na bezpečnostní služby. Podle plánů kabinetu se má letos současný (již seškrtaný) rozpočet 27,8 miliard snížit o čtyři miliardy korun a v roce 2014 pak o další dvě a půl miliardy. Policii tak v následujících dvou letech bude muset opustit 10 z 39 tisíc příslušníků. To povede ke zrušení minimálně 130 policejních obvodních a místních oddělení, jichž je v celé republice celkem přes 500 (dle Práva).

Podle názoru vedení pak bude policie schopna zločiny spíš jen pasivně evidovat než aktivně vyšetřovat.

Škrty v policii odkrývají rovněž další aspekt současné politiky. Ve vyšetřování zločinů a ochraně občanů vidí vláda jen nepříjemnou položku v nákladech, kterou se snaží redukovat. Dá se tedy předpokládat, že policie bude brzy sloužit už jen výhradně k ochraně státu a režimu před demonstranty.

Důsledky škrtů

Veřejné služby mají sloužit všem lidem bez ohledu na jejich majetek, a právě proto jsou současným politikům solí v očích. Protože v neoliberální společnosti, kterou politici budují, není pro veřejné služby místo, můžeme předpokládat, že budou nakonec nahrazeny službami placenými. Záchranný hasičský sbor a bezpečnostní služby pak budou nejspíše zcela zrušeny a jejich funkci nahradí specializované agentury. Ty pak budou své služby poskytovat těm, kteří si je budou schopni zaplatit.

A pokud si chceme udělat představu, jak to v Čechách dopadne s bezpečností, můžeme se podívat na poměry v některých západních zemích. Ve městech, jako např. v Paříži, Londýně, Marseilles, Turíně, Miláně a dalších, můžeme vidět přísně hlídané čtvrti movitějších lidí vedle předměstí plných slumů, ovládaných ozbrojenými gangy a drogovými mafiemi.

V USA způsobuje kriminalita mnohem více úmrtí, zranění a ztrát na majetku než všechny přírodní katastrofy dohromady. Okradeno nebo zabito je zde každoročně asi 13 milionů lidí, což je asi 5 % obyvatel USA.

Ve Velké Británii je takto okradeno asi 5,5 milionů lidí ročně, což představuje asi 28 % obyvatelstva. A tento počet neustále stoupá. V chudších zemích, jako třeba v Brazílii, se lidé často neodvažují sedat do zadní části autobusu, neboť jsou zde lidé běžně přepadáváni. Bohatší lidé se tu často převlékají za chudé či se vůbec neodvažují opustit svůj střežený byt (Jeremy, S. World poverty, 2nd ed.; New Internationalist: London, 2009).

V Čechách zatím kriminalita takového stupně nedosáhla, ale růst nezaměstnanosti a destrukce sociálního systému doprovázené redukcí bezpečnostních složek jsou zaručeným receptem, jak toto „zpoždění“ dohnat.

 

Vítězslav Lamač