Smuteční průvod za stanici metra Národní třída

zdroj: Asistence o.s.

Smuteční věnce, svíčky a květiny pokládali truchlící 10. července kolem výstupu z výtahu ze stanice metra Národní třída. Stanice se stala obětí projektu developera Sebastiana Pawlowského. A bezbariérová doprava se otřásla v základech.

Smuteční průvod z Národní třídy na Florenc organizovalo občanské sdružení Asistence ke dni uzavření stanice metra Národní třída s úmyslem upozornit na zhoršující se stav pražské bezbariérové dopravy. Stanice bude na 2 roky uzavřena kvůli stavbě projektu Copa centrum. „Uzavření stanice metra Národní třída zásadním způsobem neovlivní dopravní obslužnost dané lokality, jelikož nejbližší stanice trasy B je v docházkové vzdálenosti do 300 metrů,“ tvrdí tisková mluvčí Dopravního podniku Praha (DPP). Ale opravdu je to možnost pro všechny cestující na těchto spojích? Bohužel ne: na lince metra B v centru totiž naleznete pouze jedinou bezbariérovou stanici – Florenc. Další bezbariérovou stanicí je až Smíchovské nádraží, která je již nějakou dobu mimo provoz, a z druhé strany je nejbližší bezbariérová stanice Vysočanská.

Na nedostatečnou bezbariérovou dopravu lidé na vozíku upozorňují řadu let. Dopravní podnik problém nejen zlehčuje, ale zároveň uvádí nepravdy, pokud tvrdí, že „zavádí v souvislosti s uzavírkou metra Národní třída vyšší počet nízkopodlažních tramvají na tratích vedoucích centrem včetně zastávky Národní třída.“ (citováno podle www.dpp.cz) Podobné „informace“ sděloval médiím přímo na smutečním happeningu zástupce dopravního podniku. K navýšení spojů ovšem nedošlo, k čemuž se tisková mluvčí DPP Krásenská vyjádřila slovy: „Asi jsme to nějak nešťastně naformulovali.“ Jediná kompenzace uzavírky je tedy nový vyhledavač bezbariérových spojů na internetových stránkách DPP. Pomůže vám sestavit alternativní cestu k metru vyhledáním bezbariérových tramvají a autobusů. V praxi to znamená, že vám doporučí okružní jízdu po Praze. Ze čtyřminutové cesty se rázem stane čtyřicetiminutová.

Nejhorší scénář pro hendikepované představuje situace, kdy se porouchá výtah vedoucí ze stanice Florenc na lince metra B. V takovém případě nelze přestoupit ani na linku C. Dopravit se domů nebo do práce se stane časově náročné – a v zimě i dosti vyčerpávající – ne-li nemožné.

 

Výtah na klíčovém dopravním uzlu

Výtah na stanici Národní třída byl slavnostně otevřen teprve před rokem za přítomnosti řady politiků včetně primátora Bohuslava Svobody a jeho náměstka Karla Březiny, který tehdy uvedl:

Postupné odstraňování bariér z pražské veřejné hromadné dopravy pro nás představuje jednu z klíčových priorit v oblasti rozvoje dopravy v metropoli. Jsem velmi rád, že jsme cestujícím s omezenou možností pohybu zpřístupnili právě stanici metra Národní třída, která je jedním z klíčových dopravních uzlů v Praze. I když je dodatečné budování bezbariérových vstupů do starších stanic metra velmi nákladné a složité, budeme v těchto projektech pokračovat i nadále.“

Na smuteční průvod se žádný zastupitel nedostavil a zdá se, že celá veřejná hromadná doprava není klíčovou prioritou rozvoje dopravy v metropoli. Údajně na ni nejsou peníze.

 

Kam se rozkutálely peníze na bezbariérovou dopravu?

Zatímco se investuje do projektů jako tunel Blanka, jenž je největším městským tunelem v Evropě, a rozsáhlých parkovišť, podle informací Erika Čipery (zástupce ředitelky Asistence o. s.), který jedná s příslušnými zastupiteli města v rámci projektu „Jedeme v tom s vámi!“, se zruší současný plán na postupný nákup nízkopodlažních autobusů a v příštích letech nepřibude žádná další bezbariérová stanice metra. Přitom investice na vybudování výtahu na stanici Můstek byla již součástí návrhu plánu na tento rok. Dvě další stanice měly následovat v roce 2013 a 2014.

Projekt, kvůli kterému se uzavírá stanice Národní třída, vyjde developera Sebastiana Pawlowského na 4 miliardy korun. Město uzavírku stanice využije k rekonstrukci, jež bude stát přes půl miliardy korun. Jak Pawlowski odškodňuje město a tím i Pražany, není zřejmé, poněvadž on sám se má podílet na ceně rekonstrukce stanice pouze jednou šestinou, respektive opraví jen tu část, která zasahuje do projektu.

Stanice metra však není zdaleka jediná kontroverze kolem Pawlowského. Tento developer například pronajímá městu Škodův palác na 20 let za více než 4 miliardy korun. Dům, který podle smlouvy v katastru nemovitostí odkoupila firma Copa Retail za 850 milionů korun. S určitou nadsázkou proto můžeme říci, že zatímco město staví Pawlowskému multifunkční centrum, nízkopodlažní autobusy nebo výtahy do metra jsou příliš drahé.

 

Jedeme v tom s vámi!

Sdružení Asistence o. s., jehož cílem je „odstraňovat bariéry vnitřní i vnější“, skrze projekt „Jedeme v tom s vámi!“ dlouhodobě lobuje za bezbariérovou Prahu u různých zastupitelů a osobností. Připravili proto i speciální „cestu na vozíku“, při které si osobnosti mohou vyzkoušet cestování Prahou tímto způsobem, přičemž je doprovází zdravotně postižený člověk, komentující a vysvětlující celou problematiku. Cesta na vozíku však není jedinou specialitou tohoto sdružení. Pod taktovkou Erika Čipery vznikla celá řada happeningů, které nejsou jen „aktivismem postižených“, ale spojují volání po kvalitní veřejné hromadné dopravě vůbec, ať už je motivací bariéra, přeplněná tramvaj nebo touha po zelenější Praze.

Mnohá sdružení nyní solidárně spolupracují ve snaze ochránit Prahu před dalším znásilňováním automobilismem a megalomanskými projekty mocných developerů, kterými trpí nejen hendikepovaní, ale všichni obyvatelé hlavního města.

 

Karolína Chloubová, Karel Chlouba

Článek původně vyšel v červencovém čísle Solidarity roku 2012.