Za svobodné vysoké školy – dosavadní vývoj a vyhlídky

Tři dny na koberečku před ministerstvem školství: „Děkujeme vám, že bráníte akademické svobody“, vzkázali shromáždění předsedům akademických senátů, které přišli podpořit. Zdroj: iforum.cuni.cz

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla v návaznosti na veřejnou debatu Reforma vysokých škol a její důsledky, která se konala 13. 12. 2011 na FAMU, a na následné demonstrace 14. 12. 2011 na podporu Rady vysokých škol a České konference rektorů, projednávajících se zástupci MŠMT připomínky k navrhované reformě vysokých škol.

Cílem iniciativy je usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chce aktivně bránit tomu, aby byly přijaty současné věcné záměry zákonů, prosazované MŠMT a vládou (meritem obou záměrů jsme se obšírněji zabývali v prosincovém čísle, viz www.socsol.cz). Během krátké doby se iniciativa, která sdružuje studenty a pedagogy napříč obory i širší veřejnost, rozrostla z Prahy do dalších měst a dnes působí také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni a nově také v Olomouci a Ostravě.

Proběhlé akce

Na shromáždění 14. 12. 2011 s projevy hájícími autonomii vysokých škol a s kritikou jak obsahové stránky věcných záměrů zákonů, tak i způsobu jednání MŠMT s vysokoškolskými reprezentacemi vystoupili: Miroslav Jašurek (SK RVŠ), Pavel Ripka (FEL ČVUT), Samuel Zajíček (AS UK), Miroslav Petříček (FF UK), Alice Červinková (AV ČR); dále dokumentaristé a pedagogové FAMU Karel Vachek a Vít Janeček. Celá akce vyvrcholila spontánním pochodem k Úřadu vlády.

Po Novém roce – 19. ledna 2012 – uspořádala iniciativa Za svobodné vysoké školy protestní pochod proti reformě vysokých škol, kterého se zúčastnilo několik stovek lidí, převážně studenti a pedagogové. Pochod navazoval na shromáždění zástupců akademické obce Univerzity Karlovy, kde byla přijata Rezoluce členů akademické obce UK, která mj. varuje vládu před schválením a paragrafováním nekvalitních a nebezpečných věcných záměrů zákonů. V případě, že tuto výzvu vláda nevyslyší, vyzývá Univerzita Karlova akademické obce všech vysokých škol v České republice k dalším informativním a protestním akcím, které by se měly uskutečnit nejpozději v týdnu od 27. února

V návaznosti na zmiňovanou rezoluci UK proběhla v Modré posluchárně FF UK otevřená debata o možnostech odporu a protestu proti věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, které představují hlavní dokumenty připravované reformy vysokého školství. Sešlo se zde přes 150 studentů, pedagogů i zájemců mimo akademickou obec – vedle pražských škol také z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce a Plzně. Debatu zahájila vystoupení předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Miroslava Jašurka a člena předsednictva akademického senátu UK Samuela Zajíčka, která zrekapitulovala vývoj reformních pokusů. Následně zúčastnění debatovali nad možnostmi účinného protestu proti připravované reformě.

Protože ministr J. Dobeš označil shromáždění akademické obce UK a jeho rezoluci za vyvolávání sociálních nepokojů a následně si nevybíravě pozval předsedy akademických senátů a rektory „na kobereček“, svolala iniciativa Za svobodné vysoké školy demonstrace na podporu reprezentací vysokých škol před MŠMT ve dnech od 23. 1. – 24. 1. 2012.

Krátce poté,1. 2. 2012, se v Brně uskutečnil protestní pochod s více než tisícovou účastí, zakončený krátkým happeningem před budovou brněnské právnické fakulty, na který navázala veřejná diskuze o reformě vysokých škol. Jako panelisté vystoupili: Mikuláš Bek (rektor MU), Filip Křepelka (předseda AS MU), Alice Červinková (SÚ AV ČR) a členové iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Poslední doposud uskutečněnou akcí byla tisková konference u příležitosti vydání základního prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy 13. února 2012. Toto prohlášení, které se ostře vymezuje proti připravované reformě vysokých škol a jejím ideovým východiskům, podepsala řada akademiků a osobností veřejného života (např. Miroslav Petříček, Tomáš Halík, Václav Malý, Olga Sommerová, Petr Uhl, Jiří Dědeček, Martin C. Putna a mnozí další). (Tiskové prohlášení otiskujeme v tomto čísle, pozn. redakce.)

Týden neklidu

V současné době iniciativa Za svobodné vysoké školy připravuje protestní „Týden neklidu“, který proběhne ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2012 ve většině univerzitních měst po celé České republice. Jeho součástí budou přednášky a veřejné diskuze – nejen o plánovaných reformách, ale o vysokém školství obecně, o jeho současných problémech, vizích fungování univerzit apod. Nezůstane však pouze u diskuzí a debat, připravují se výstavy, promítání dokumentů, koncerty, divadelní představení a popularizační přednášky.

Součástí „Týdne neklidu“ bude i „Noc univerzit“, na jejíž organizaci iniciativa Za svobodné vysoké školy spolupracuje s akademickými senáty. Ta by měla vyvrcholit demonstrací proti prosazované reformě vysokých škol, která se uskuteční dopoledne 29. 2. 2012 v Praze. Demonstranti se vydají před Úřad vlády, aby tak dali hlasitě najevo, že vysokoškolská politika této vlády je nepřijatelná. Ohrožuje svobodu poznání a jeho uplatnění. V případě, že by reformní zákony byly přijaty, dojde nejen k omezení svobod akademických, ale i významné části společenských svobod jako takových.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy proto vyzývá nejen akademickou obec, ale i širokou veřejnost, aby svými protesty dala jasně najevo své rozhořčení a nesouhlas. Spojme se v protestu!

Jan Gruber

Autor je tiskový mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy.