Demokracie a možnosti výběru ve východní Evropě a v Latinské Americe

Václav Havel v Kongresu

Otázka z publika: Chtěla bych se zeptat na východní Evropu. Moje otázka se týká revolucí v posledních třech letech, se silnou a zřejmou účastí Spojených států ve jménu demokracie. Myslím tím země jako jsou Gruzie a Ukrajina. Přemýšlela jsem, jestli tyto země měly jiné možnosti výběru – protože si musely vybrat mezi Ruskem a Spojenými státy – jestli byla nějaká třetí možnost? A jakou jim z této perspektivy předvídáte budoucnost? Děkuji Vám.

Noam Chomsky: Víte, ony jistě mají jiné možnosti výběru. Myslím tím například, že mají stejné moznosti výběru jako Latinská Amerika.

Je velice překvapující dívat se na rozdíly mezi bývalými ruskými a americkými satelity. Existují mezi nimi velice nápadné rozdíly. Ruské satelity na tom byly mnohem lépe než satelity USA, alespoň v poststalinském období. Myslím tím, že život dejme tomu v Bulharsku byl o hodně lepší než život v Guatemale. A tohle platí zhruba paušálně. Na druhé straně, disidenti v Rusku a ve východní Evropě měli unikátní výhodu v tom, že je ten nejsilnější propagandistický systém na světě a ty nejmocnější státy na světě podporovaly. A tak si utvořili poněkud úsměvný pohled na svět. Jejich pohled na svět je typicky takový, že oni jsou těmi, kteří trpěli více než kdokoliv jiný. To je v Latinské Americe velice odlišné. A někdy je to vidět docela nápadně.

Tak si vezměte rok 1989. Vybaví se vám atentát na šest předních latinskoamerických intelektuálů – jezuitských kněží – v El Salvadoru, který spáchala teroristická skupina řízená Spojenými státy. Tahle skupina měla za sebou, jak jistě víte, už tisíce běžných obětí, a tak vystřelila mozky šesti předním latinskoamerickým intelektuálům.

No a krátce poté Václav Havel – symbol východoevropských disidentů – přijel do Spojených států a přednášel v Kongresu, kde za bouřlivého potlesku popsal Spojené státy jako ochránce svobody. A média byla bez sebe radostí – včetně levicově liberálních komentátorů – vstupujeme do „romantické doby“ atd. atp. To bylo neuvěřitelné.

Představte si, že by se to stalo naopak. Představte si, že Václavu Havlovi a šesti jeho společníkům by vystřelil mozky elitní prapor řízený Rusy, který již zabil desítky tisíc lidí v Československu. A dejme tomu otec Ellacuría – jeden z těch latinskoamerických jezuitů – by býval o několik dnů později letěl do Moskvy a ocenil by Rusy jako ochránce svobody [smích mezi diváky]. Je to nemyslitelné, ale kdyby se to stalo, to místo by se nafouklo. Ale na Západě tomu nemůžete rozumět. Není Vám dovoleno tomu rozumět. No a to se váže k vaší otázce.

Východoevropané jistě mají možnosti výběru, ale jen pokud si nenechají zcela vymýt mozek a nebudou si myslet, že oni jsou nejvíce, anebo jedinými lidmi na světě, kteří vydrželi represi, a že Spojené státy jsou ochránci svobody. Myslím si, že latinskoameričtí intelektuálové trpěli hrozně – a všichni Latinoameričané také – ale nechválili Rusko jako ochránce svobody.

Víte, většina z nich měla velmi málo iluzí o Rusku. Takže existuje řada různých důvodů, proč ve východní Evropě neexistují takové možnosti výběru, jaké jsou v Latinské Americe. A to je vidět.

A co se týče podpory barevných revolucí Spojenými státy, tak ta se drží jediného principu. Je to starý princip, jež je uznáván i relativně konzervativní vědou a který sedí téměř perfektně. Zní následovně:

Demokracie je dobrá jen tehdy, pokud jde ruku v ruce s ekonomickými a strategickými zájmy.

Nenajdete článek, který by neříkal, že Bush plní svou misi šíření demokracie v Iráku, na Blízkém Východě a všude jinde do světa, tedy to, co Boston Globe nazývá „mesianistickou misí zavést demokracii na světě“. Fakta nehrají žádnou roli. To je jeho poslání. To je stranická linie, a ve společnosti, která je hluboce indoktrinována, je nemožné vidět, že fakta jsou s tím zcela v rozporu. Ale to je na Západě standard.

 

Noam Chomsky

Z angličtiny přeložili Navdeep Sidhu a Jan Májíček

jan.majicek@socsol.cz

Překlad původně vyšel v červencovém čísle časopisu Solidarita roku 2012.