Roma Pride

V neděli 7. října proběhl v Praze první Roma Pride – romský pochod hrdosti – na území ČR. Navzdory organizaci „na poslední chvíli“ se průvodu zúčastnilo 200 až 300 lidí.

Obdobné průvody s doprovodným programem se konaly i v dalších 14 evropských městech. Zastřešilo je Evropské protirasistické hnutí zdola (EGAM), které je poprvé iniciovalo minulý rok. EGAM pomohl zformulovat dokument „Za důstojnost Romů v Evropě: Romská hrdost“1, který upozorňuje na nerovné postavení Romů napříč Evropou. Např. na neutěšenou bytovou situaci v Česku a na Slovensku, otevřené útoky polovojenských struktur jménem Národní garda v Maďarsku nebo na deportace Romů ve Francii. EGAM taktéž mobilizuje k vlastní emancipaci a integraci do většinové společnosti při zachování vlastní kultury.

Pride v Praze2

Účastníci se nejdříve shromáždili na náplavce Rašínova nábřeží u Jiráskova mostu, kde mj. vyslechli projev Štefana Tišera, předsedy Strany rovných příležitostí, výzvu SOS Přednádraží a zhlédli představení sdružení Khamoro.

Poté se vydali na pochod ke kostelu Českobratrské církve U Salvátora, kde proběhly diskuze o nejpalčivějších problémech českých Romů – o posílání romských dětí do zvláštních (dnes speciálních) škol, o vepříně na místě bývalého romského koncentračního tábora (genocida Romů na českém území patřila k nejmasovějším za 2. světové války), o sílícím anticiganismu, o vystěhovávání do lichvářských ubytoven. Celá událost byla zakončena ekumenickou bohoslužbou v kostele svatého Martina ve zdi.

Strana rovných příležitostí

Štefan Tišer ve svém projevu mluvil především o nutnosti navrátit do společnosti slušnost a poctivost. Zdůraznil potřebu pomoci Romům uvězněným v ghettech a vyzdvihl nutnost odstranění diskriminace Romů v přístupu ke vzdělání (tomuto problému věnujeme v čísle samostatný článek). Případné argumenty o jazykové bariéře odmítl s poukazem na Anglii, kde děti českých Romů čelí bariéře ještě větší, a přesto to k jejich segregaci nevede.

Z rozhovoru s Tišerem vyplynulo, že Strana rovných příležitostí vznikla teprve nedávno; registrována je od 19. prosince. Mladé politické uskupení si za cíl klade zajistit rovné příležitosti pro všechny, bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, a hájit zájmy lidí vyloučených z většinové společnosti. Chce zajistit slušné zaměstnání, bydlení a vzdělání pro každého.

Pro svou novost a momentální nedostatek finančních prostředků se strana rozhodla v letošních krajských a senátních volbách nekandidovat, ač cítila silnou podporu od svých sympatizantů. Do Sněmovny však již jistě kandidovat bude.

Za rok znovu

Stejně jako Tišer, i Jozef Miker z občanského sdružení Konexe hodnotil počet demonstrantů ve výsledku kladně. Očekával sice větší účast, ovšem při rychlosti svolání akce (zorganizována byla za jeden až dva týdny), se nižší účasti nedivil. Jako obzvlášť pozitivní hodnotil silnou účast romské mládeže. Stejně jako všichni ostatní oslovení účastníci očekává příští rok opakování pochodu a postupné vybudování tradice pochodů romské hrdosti v Česku. Vzhledem k počínající politické organizaci Romů a faktu, že v mnohých evropských městech se tato událost konala již loni, je vyplnění takového přání velmi pravděpodobné.

 

Filip Vidimský

Článek vyšel listopadové Solidaritě roku 2012

2 Fotografie z pražského Roma Pride jsou k dispozici zde.