17. listopad také proti DSSS

Národní třída 17. listopadu (zdroj: Solidarita)

Dne 17. 11. 2011 se v hlavním městě konalo několik protestních shromáždění proti asociálním krokům vlády. Sváteční den ale pokazila akce DSSS, jejíž příznivci se sešli na Jungmannově náměstí v centru Prahy. Proti tomuto shromáždění se rozhodli protestovat antifašisté a za místo srazu si vybrali nedaleké Betlémské náměstí. Po druhé hodině odpolední ho naplnilo okolo 300 účastníků.
Po zahájení demonstrace promluvil aktivista Markus Pape, který varoval před možnou radikalizací obyvatelstva v souvislosti s prohlubováním ekonomické krize. Problémem této radikalizace je skutečnost, že by nemířila správným směrem, tedy proti elitám a bankám, ale byla by cílena na ty nejzranitelnější skupiny společnosti. Na náměstí se objevil také pražský rabín Karol Sidon, který varoval před rychlými recepty krajní pravice.
Později vyrazil dav na pochod směrem k Národnímu divadlu, doprovázen policií na koních a těžkooděnci, kteří se pohybovali v postranních uličkách. Dav se při pochodu rozrostl o další stovku účastníků. V čele pochodu byly transparenty s hesly „(Neo)nacismu se neustupuje“, „Náckové z ulic pryč“ a „Fašismus zvítězí, pokud nenarazí na odpor“. Nad hlavami účastníků bylo také několik desítek piketů s dalšími hesly, která se stavěla proti neonacismu a rasismu.
U Národního divadla, kam došel pochod za skandování hesel, byly proneseny projevy iniciativy ALERTA a iniciativy Ne rasismu! V projevech zaznělo např. to, že boj proti asociálním reformám vlády musí jít ruku v ruce s bojem proti fašismu, jelikož tyto reformy jsou mj. i determinantami „hnědnutí“ části společnosti a posilování krajní pravice. Došlo také k připomenutí tragického dne 17. 11. 1939 a k zdůraznění jeho symbolické hodnoty.

Kolem čtvrté hodiny dorazil průvod antifašistů na Jiráskovo náměstí k Tančícímu domu. Promluvil zde člen sdružení ROMEA František Kostlán, který v projevu kritizoval ministerstvo vnitra za to, že označuje antifašisty a odpůrce rasismu za extrémisty. Naopak označil za extrémistické samotné ministerstvo a policii, a to z důvodu jejich nečinnosti při rasistických a neonacistických akcích.
Poslední projev pronesl Pavel Botoš z o. s. Forum CZ. Ten upozornil na snahu neonacistů dostat se k moci a kritizoval vládu a prezidenta za to, že tomuto nebezpečí nečinně přihlíží.
Poté se několik desítek minut čekalo na neonacistický marš, který měl projít kolem Tančícího domu a skončit na Palackého náměstí. Za zmínku stojí to, že většina účastníků byla ochotna v poměrně velké zimě vydržet na místě s cílem hlasitě upozornit na to, že nesouhlasí s touto neonacistickou provokací.
Policie se však zalekla případného střetu a odklonila pochod DSSS na druhou stranu Vltavy. Antifašisté se proto vydali směrem k Palackému náměstí, kde měl neonacistický pochod končit.
Asi 100 metrů před náměstím byl dav opět zablokován policií, a tak následovalo další čekání. To bylo zpříjemněno skandováním antifašistických hesel a tančením u improvizovaného soundsystému. Policie nakonec účastníky antifašistické akce na Palackého náměstí pustila a v ten okamžik bylo jasné, že neonacistický marš skončil.

Jediná skutečnost, která stojí za zmínku při komentování shromáždění DSSS, je vystoupení známého antikomunisty Jana Šinágla a předsedy šovinistického sdružení otců K213 Jiřího Fialy. Pánové jasně ukázali, jak si představují svůj chorobný boj proti komunismu a s kým se dokáží při tomto boji spojit.

K setkání s neonacisty tedy nedošlo, avšak antifašistická akce svůj cíl splnila. Neonacistický marš byl odkloněn ze své původně nahlášené trasy a navíc nedošel do svého plánovaného cíle. Dalším pozitivním aspektem byla také účast starších občanů a Romů ze severu Čech, kteří společně s mladými lidmi a členy subkulturního prostředí přišli vyjádřit svůj nesouhlas se sílícím rasismem a neonacismem.

Michal Řeháček